Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Zodiac – Săptămâna 27 decembrie – 2 ianuarie

Foto: Shutterstock

Mercur, planeta comunicării și a de­pla­sărilor cotidiene intră dumi­nică în Capricorn, deci vom fi efi­cienți și chibzuiți în privința cum­părăturilor și dru­mu­rilor. Pen­tru că în anul 2020 intrăm sub do­mi­nația Lunii (secondată de Mercur, până pe 21 martie), zo­dia pe care o parcurge Doamna Nop­ții în noap­­tea de Revelion are o impor­tanță aparte. Este vor­ba des­­pre zodia Peștilor. Știm că a­ceas­ta re­pre­zin­tă ul­timul semn zodiacal din roata ho­ros­co­pului, motiv pentru care Peștii sunt asociați cu sfâr­șitul. Lu­na în Pești ne poate colora cu nostalgie amintirile anu­lui pe care-l lăsăm în urmă, cu senzația că am fost victime sau, dim­potrivă, că nu i-am ajutat sufi­cient pe cei care aveau nevoie de noi. La un ni­vel mai concret, Luna în Pești în noaptea de Re­velion coin­cide cu o sensibilitate mai mare la băutură sau alte toxine, deci ar trebui să ne bucu­răm cu moderație de ceea ce consumăm.

Semnele cardinale:

BERBECII care doresc să impună par­tenerului ce e de făcut cu banii comuni sau alte resurse s-ar pu­tea trezi cu con­flicte nedorite, pe final de an. Vă în­țe­legeți însă de minune cu șefii ori alte persoane cu au­toritate. De petreceri de Revelion nu prea aveți chef.

RACII aflați într-o relație de amor reu­șesc mai greu să cadă de acord asupra Re­velionului, măcar în­tr-o primă fază, căci fiecare are propria părere. Mai simplu e în cuplu, unde domnește armonia. Doar copiii vă pot da întrucâtva planurile peste cap, dar nu tare.

BALANŢELOR le pot sosi în vizită rude sau copii ai rudelor. Aceștia doresc să pe­treacă Anul Nou în compania dvs. Sigur, pregătirile pot fi obo­sitoare, dar probabil că veți ajunge la concluzia că efortul a meritat și relațiile de familie s-au conso­lidat cu această ocazie.

CAPRICORNII sunt obosiți de câte au pe cap, dar duminică le intră Mercur cel descurcăreț în semn și le ușurează munca. E bine să faceți pregătiri minimale pentru dvs. și să ieșiți undeva la un res­taurant, cu prietenii, ca să nu fiți extenuați în ultima noapte din an.

Semnele fixe:

TAURII care au optat pentru o călătorie de Re­ve­lion au ales bine. Mai cu seamă dacă faceți o ex­cursie de grup sau dacă la capătul dru­mului vă așteaptă prieteni alături de care puteți fi relaxați. În schimb, pere­chea dvs. s-ar putea să se comporte cam auto­ritar.

LEII trăiesc în armonie cu partenerul, dar se pot cion­dăni cu cei din familie. Ne­în­țelegerile pot să apară mai ales dacă ați decis să petreceți Anul Nou îm­pre­ună, dar nu v-ați împărțit ca lumea sarcinile. Dacă de­cideți, însă, să vă adunați cu niște colegi, iese mai bine.

SCORPIONII încearcă să facă prea multe deo­dată. Din acest motiv s-ar putea să ajungeți să fiți ner­voși. Pentru dvs., soluția ideală de Revelion este să mergeți în gașcă, undeva unde nu aveți de orga­nizat nimic.

VĂRSĂTORII nu au chef să so­cializeze, ceea ce îi poate nedumeri pe pri­­e­tenii care îi cunosc altfel. Sunteți că­utați, in­vitați în diferite locuri, dar pro­babil nu aveți chef de nimeni în mod special. V-ar putea tenta să dedicați sfârșitul de an unei acțiuni umanitare.

Semnele mutabile:

GEMENII proaspăt îndrăgostiți sau cu copii s-ar putea să se distreze de pomină, la finalul acestui an. Asta, cu atât mai mult, cu cât vă concentrați asupra unor afaceri de ultim moment, care s-ar putea dovedi deosebit de lucrative.

FECIOARELE au parte de un partener deo­sebit de sentimental de Revelion. S-ar putea chiar să percepeți efuziunile sale ca fiind excesive, dacă își umple prea des paharul.

SĂGETĂTORII nu sunt în largul lor, pro­babil aveți o stare de agitație sau chiar de iras­ci­bilitate, pe care nu puteți să v-o con­trolați. Dar com­pa­nia ce­lor cu care aniversați tre­cerea între ani este de bu­nă calitate și justifică banii.

PEŞTII sunt ca la ei în apă, la cumpăna între ani. Motivul? Luna e în sem­nul dvs. și trece tocmai peste Nep­tun, planeta guver­na­toa­re. Cât timp este vorba des­pre apă, e de bine, de ce­le­lal­te li­chi­de e bi­ne să vă țineți de­par­te. Sun­teți în schimb cuceritori cân­tând și dansând.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian