Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL ANULUI 2020

Foto: Shutterstock

– Anul calendaristic s-a încheiat, însă anul astrologic (și astronomic) durează până la echinocțiul de primăvară. În această perioadă, energia lui Mercur, cel care a prezidat 2019, continuă să se manifeste prin nevoia de schimbare. După Anul Nou, începem să simțim și influența Lunii, care va rămâne singură pe tron de-abia de echinoțiul de primăvară, la 21 martie. Până atunci, avem parte de o combinație dintre gândirea rațională, nevoia de mișcare și acțiune, date de Mercur, în timp ce Luna ne duce înspre emoții, familie, echilibrarea relațiilor. Avem mare nevoie de această „rânduială la creieri”, căci Saturn și Pluton se întâlnesc în ianuarie, punând la încercare întregul bătrân continent european. Tripla conjuncție Jupiter-Saturn-Pluton din martie, iulie și început de august amenință și mai virulent mecanismele puterii, ex­punând tot ce este putred. Lunile blânde sunt cele marcate de aspectul armonios dintre Jupiter în Capricorn și Neptun în Pești, respectiv, noiembrie și decembrie. Ne sunt trezite idealurile umanitare, începem să înțelegem că avem nevoie de principii morale și unitate. Către finele anului, conjuncția Jupiter-Saturn în Vărsător schimbă din temelie dinamica vieții. E strict necesar să examinăm structura existenței noastre de până acum. Modificările se impun, dar e de dorit să nu le facem impulsiv –

BERBEC

Poteca pe care mergeți e bună

Neînfricatul Marte trece prin semnul dvs. o dată la doi ani. 2020 este unul dintre ei. Se va găsi în mișcare retrogradă, din 10 sep­tembrie și până pe 14 noiembrie. Știți când s-a mai aflat în retro­gra­dație în semnul dvs.? În secolul tre­cut. Și anume, între 27 august și 28 octombrie 1988. Aceia dintre dvs. care își aduc aminte de acea perioa­dă pot să examineze decizia majoră lu­­ată atunci. Poate doriți să schim­bați direcția pe care ați pornit-o în mo­mentul acela sau puteți să deci­deți conștient să păstrați cursul ac­tual al vieții, deși există presiuni în sensul schimbării. Drumul pe care sunteți e bun.

BANI: Din 6 martie și până pe 3 aprilie, veniturile dvs. pot crește, doar că în primele zile ale intervalului puteți cheltui im­pul­siv. Afacerille se pot dezvolta din 11 noiembrie și până pe 15 decembrie.

CARIERĂ: E cazul să vă așezați bine în șa, pentru a putea câștiga turnirul ce începe în martie. Nu e exclus să luați decizii excelente, care să vă aducă funcția la care aspirați de mult. Mai sunt pericole în perioada iunie-început de august. Cât de bine v-ați jucat cărțile se vede în decembrie.

DRAGOSTE: În cea de-a doua parte a anului, dar mai ales pe perioada de retrogra­dație a lui Marte menționată mai sus, ar trebui să vă gândiți cum e afectată perechea dvs. de deciziile luate unilateral.

SĂNĂTATE: Între 14 mai și 28 iunie duceți lipsă de energie, iar dacă vă forțați, pot apă­rea accidente.

TAUR

Ațâțați spre schimbări

Prin orice semn trece Uranus, e greu de spus ce se va petrece acolo, dar la dvs. e și mai greu, deoa­rece în Taur, planeta imprevizibilului e, astrologic vorbind, „în cădere”. Vor fi perioade, în martie, apoi între finele lui iunie și începutul lui august, când mulți din­tre dvs. veți dori o schimbare ma­joră. Să plecați la studii în străinătate sau să plecați, pur și simplu. Și nu prin împrejurimi, cum ar fi Austria sau Ita­lia, ci mai degrabă în locuri îndepărtate și exotice.

BANI: Pentru unii dintre dvs., com­­pletarea unor studii des­­t­ul de scumpe sau dificile ar putea duce la o creștere de venituri.

CARIERĂ: E posibil să aveți de câștigat în vizibilitate, dar fiți atenți la cum vă formulați do­le­anțele și cum vă poate afecta asta reputația.

DRAGOSTE: Dați curs discuțiilor pornite de partener în a doua jumătate a lui septembrie, chiar dacă subiectele vă displac. În felul aces­ta, puteți face curat, până la Luna pli­nă din semnul dvs., din 31 octom­brie, iar armonia se reinstalează către mijlocul lui noiembrie.

SĂNĂTATE: Din iulie încolo e ca­zul să vă supra­ve­gheați tensiunea, să vă menajați ochii și, în general, zona capului. Pro­ble­me din trecut pot reveni între 10 septem­brie și 14 noiembrie.

GEMENI

Ambiție profesională

Printre eclipsele care se petrec în cea de-a doua parte a anu­lui se numără trei care vă pot afecta puternic. Primele două, cea de Lună din 5 iunie și cea de Soare din 14 decembrie vă ating indirect prin chestiuni ți­nând de asociere sau pro­ble­me legale. Eclipsa de Lu­nă din 30 noiembrie vă afec­tează direct, având loc în sem­nul dvs. și vă poate obli­ga să vă vedeți prin ochii celorlalți. Sau puteți să simțiți că ați stagnat în ultima perioadă și acum doriți să în­vățați lucruri noi.

BANI: Partenerul ori asociatul e mai puțin dispus să vă tot ajute. Vi se cere probabil să vă stră­duiți mai mult. N-ar trebui să vă vină prea greu să atrageți resurse prin far­mecul dvs. între 4 aprilie și până pe 7 august, mai puțin însă între 14 mai și 26 iunie, când Venus e în retro­gradație și pot veni facturi din urmă. Luați cu adevărat avânt între 8 august și 6 septembrie.

CARIERĂ: Între 14 mai și 28 iunie puteți da dovadă de o ambiție construc­ti­vă ori intra într-o rivalitate nela­lo­cul ei cu șefii.

DRAGOSTE: Eclipsele din Săgetător vă cer să reevaluați echilibrul din cu­plu. Porniți de la premiza că tot anul trecut partenerul v-a cam răs­fățat. Poa­te a venit rândul dvs.

SĂNĂTATE: Insomniile sunt la ordinea zilei, iar în­tre 15 și 28 octombrie, sunteți pre­dis­puși la infecții urogenitale.

RAC

Afectați de eclipse

Pe 20 iulie 2018 au început o serie de eclipse în semnul dvs. Anul acesta sunt ultimele două: pe 10 ianuarie (o eclipsă de Lună) și pe 21 (una de Soare). Ur­mea­ză o pa­u­ză de opt ani. De re­gulă, ca semn gu­vernat de Lună, sunteți mai afectați de eclipsele acesteia. Anul a­ces­ta, un impact mai puternic îl va avea însă eclipsa de Soa­re, la 0° în Rac. O dată pentru că gradul 0 se cheamă „grad critic”, im­plicând o alegere ma­joră pe plan per­sonal, asu­pra căreia nu se poate re­veni. Pe urmă, pentru că o eclipsă si­milară (exact la 0° în Rac) a fost pe 21 iunie 2001. Acum cercul se închi­de și vă poate genera revelații și con­cluzii, dacă veți compara cele două mo­mente. În plus, acesta fiind un an gu­vernat de Lună, vă ajută pe dvs. în mod special să faceți acea „rânduială la creieri” menționată mai sus.

BANI: Vă vine ușor să vă lansați în noi afaceri între 31 mar­­tie și 13 mai. Veniturile salariale au o șansă să crească în septembrie.

CARIERĂ: În cea de-a doua parte a anului sunt multe de întreprins, dar și de re­considerat (în­tre 10 septembrie și 14 no­iem­brie)

DRAGOSTE: Numeroasele cupluri frămân­tate de mari probleme în ultimii trei ani vor ajunge probabil la o concluzie finală, cel mai târziu după eclipsele din vară (5, res­pectiv 30 iunie)

SĂNĂTATE: Între 10 sep­tembrie și 16 no­­­iembrie, zo­na capului poate pre­zen­ta probleme, mai ales dacă există precedente.

LEU

Jucați popice

Până pe 4 iunie continuă șirul de evenimente care v-au impus să faceți sacrificii. Nu că ați fi ales să le faceți, dar situațiile au fost de așa na­tură, încât nu ați avut scăpare. De gradul dvs. de acceptare de­pind multe, deoarece aceste situații, oricât de nedrepte vi s-ar părea, au un substrat kar­mic. Transformați mental gre­u­tățile în provocări și dărâ­ma­ți-le, una câte una, ca la un joc de poice. Dorul de ducă vă apucă începând din iulie, pe prin­ci­piul că schimbând locul, vă schimbați noro­cul. Sau vă decideți să vă schim­bați pers­pectiva asupra lumii, studiind sau ale­gând o cale spirituală. Nu vă lă­sați abă­tuți din drum între 10 sep­tem­brie și 14 noiembrie, când aveți nevoie de răb­dare.

BANI: Venus vă ajută puțin la început de an. Dar abia din mijlocul lui mai și în iunie aveți energia să vă apucați de descâlcitul situației fi­nan­ciare. E necesar s-o faceți, doar că pe 13 iunie e riscant să forțați nota.

CARIERĂ: Multele schimbări abrupte de direcție vă pot adânci starea de profundă in­sa­tis­facție. Ați prefera uneori să nu aveți nimic de-a face cu lumea ma­terială. Devine mai ușor după 4 iunie.

DRAGOSTE: Evitați să duceți în amor ne­mul­țu­mirile legate de viața profesională – veți fi percepuți ca o poamă acră. O relație poate începe pasional la în­ceput de an.

SĂNĂTATE: Stomacul, oasele, pie­lea și dinții vă pot da de furcă, sub o formă sau alta, mai tot anul.

FECIOARĂ

Refugiu în familie

Eclipsele din 5 iunie, 30 no­iembrie și 14 decembrie aduc în prim-planul existenței dvs. echi­librul între viața profesională și cea familială. E posibil să vă dați seama că aveți nevoie de o schimbare de pers­­pectivă, mai ales asupra vieții fa­miliale. S-ar putea să aveți tendința de-a folosi relațiile de familie ca pe un soi de refugiu. Ori pu­teți simți brusc nevoia de-a vă muta într-un loc mai aerisit. În cea de-a do­ua jumătate a anului, puteți începe o terapie, căci ies la suprafață traume (mai ales între 10 septembrie și 14 noiembrie). Nu dați înapoi, e un pas im­portant spre vinde­care.

BANI: După ce Venus vă a­ra­tă pe ce anume sun­teți în­clinați să cheltuiți ex­cesiv (15 mai-26 iunie), vă apucați serios de in­ves­tiții. Dar și la acest capitol se im­pune să vă eva­luați progresul (între 10 septembrie și 14 noiembrie).

CARIERĂ: Eclipsa de Lună din Gemeni, de pe 30 no­iem­­brie, vă oferă un bun prilej, pentru a vă reconsidera cariera.

DRAGOSTE: Aveți parte de jocuri decisive, fie că sunteți singuri, fie în cuplu. În ia­nuarie, martie, iulie și august, viciile din relație nu mai pot fi ignorate.

SĂNĂTATE: Problemele acute debutează prin mar­tie, iar netratate, se pot croniciza de la mijlocul lui mai. Insomniile vă fac nervoși, pot apărea alergii.

BALANȚĂ

Probleme familiale

Sunt situații familiale care se cer rezolvate într-un fel sau altul și e posibil ca în acest proces să vă consumați serios, în ianuarie, martie, iulie și început de august. Dacă vă im­plicați fără a vă toca nervii prea tare, puteți constata că sfârșitul de an vine cu soluții și o liniș­tire generală. Micul benefic Venus, planeta care vă guvernează, va fi în mișcare retro­gradă între 14 mai și 26 iunie, ridicând întrebări cu pri­vire la oportu­nitatea efectuării unui drum, a in­vestiției în conti­nuarea studiilor sau a ocupării unei poziții publice. S-ar putea ca de-abia după eclipsa din 30 noiembrie să aveți suficientă claritate.

BANI: Oricare ar fi presiunile, evitați asocierile de afaceri cu prietenii. Niște bani în plus se întrevăd între 22 noiembrie și 15 decembrie.

CARIERĂ: După ce Nodul Nord iese din Rac (și anume pe 4 iunie) aveți mai multă li­ber­tate de mișcare din punct de vedere al pro­iectelor pe care să le înfăptuiți. Încercați ca între 15 mai și 28 iunie să vă exprimați moderat autoritatea față de colegi.

DRAGOSTE: În cea de-a doua parte a anului, partenerul dorește să se impună în cuplu. Mai ales între 10 septembrie și 16 noiembrie se va strădui să recâștige din autoritate.

SĂNĂTATE: Probleme latente cu limfa și ti­ro­ida se pot acutiza între 14 mai și 28 iunie.

SCORPION

Preocupări spirituale

Eclipsa de Lună din 10 ianuarie vă face să vă gândiți la moduri în care puteți câștiga mai multă vizibilitate. Puteți să vă decideți să vă puneți cunoștințele în slujba unei cauze, să vă dedicați unor preocupări spirituale, căutând răspunsuri de­par­te de sursele autohtone sau să străbateți lumea în căutarea unor viziuni filozofice. Unii dintre dvs. s-ar putea decide să petreacă o vreme în țări înde­păr­tate. Între 7 și 13 ianuarie, în martie și din iulie pâ­nă la începutul lui august, nu mai aveți aceeași si­guranță în executarea unor manevre îndrăznețe la volan. Tot atunci, relațiile cu cei apropiați se pot deteriora serios.

BANI: Energicul Marte vă îmboldește să luați inițiativa, între 4 ianuarie și 16 fe­brua­rie, cu excepția zilelor de 20-21 și 28. Rezultatele vor fi examinate de eclipsele din 30 noiembrie și 14 decembrie.

CARIERĂ: În cea de-a doua parte a anului vă veți examina capacitatea de a lua decizii. Cei care pot să își aducă aminte ce s-a întâmplat în 1988, au un punct de reper. Puteți schimba anumite decizii pripite, între 10 septembrie și 14 noiembrie.

DRAGOSTE: În cupluri treceți prin momente de cumpănă, căci Uranus, planeta di­vor­țurilor, afectează căsătoriile în aprilie, mai și oc­tombrie.

SĂNĂTATE: Protejați-vă zona capului, din 29 iunie. Vechi probleme pot reveni între 10 septembrie și 14 noiembrie.

SĂGETĂTOR

Mai conservatori și mai clasici

Planeta dvs. guvernatoare, marele benefic Jupiter, va trece pe parcursul acestui an prin Capricorn. Spre deosebire de anul trecut, când v-a deschis o sumedenie de oportunități de dez­vol­tare, vă cere să triați dintre ele pe cele cu cea mai mare finalitate practică. Sistemul dvs. de valori devine mai conservator, puneți mai puțin accent pe somptuozitate, vă întoarceți către clasic. Apreciați mai mult experiența practică decât cea teoretică. Per total, veniți cu picioarele mai pe pământ. Din 20 decembrie, șeful dvs. intră în Vărsător, re­câș­tigându-și cheful de joacă și de viață, alături de cei din anturaj.

BANI: Duceți-vă cu gândul cu 12 ani în urmă și vedeți dacă ați reușit să puneți deo­parte niște bani. Dacă ați reușit atunci, aveți toate șansele să reușiți și mai bine acum. Nu vă jucați însă cu economiile în martie.

CARIERĂ: Fie la început de an, fie din august încolo, sunteți predispuși să faceți o schimbare bruscă de direcție. Sau de stil de mun­că. În al doilea caz, ați putea să vă urcați colegii în cap.

DRAGOSTE: Eclipsa de Lună din 30 noiem­brie ar putea duce la o schimbare de perspectivă asupra cuplului. Următoarea eclip­să, cea de Soare din 14 decembrie, v-ar putea de­ter­mina să vă afirmați mai apăsat în fața parte­nerului.

SĂNĂTATE: Energia e fluctuantă pe mai tot parcursul anului, dar în special între 11 mai și 29 septembrie.

CAPRICORN

Vă crește prestigiul

Acesta este un an definitoriu pentru toți Ca­pri­cornii, dar cel mai intens afectați de energiile lui Jupiter, Saturn și Pluton vor fi cei născuți în ulti­mul decan al zodiei. Resursele dvs. vor fi puse la în­cercare între 7 și 30 ianuarie, în martie, iulie și în­ceputul lui august. Ca să nu menționăm eclipsa de Lună din 5 iulie, când e bine să vă examinați rolul ju­cat în familie și autenticitatea relațiilor existente. În iulie și la începutul lui august va fi foarte util să vă uitați în trecut, cu 12 ani în urmă, ca să înțelegeți ce v-ați propus atunci să realizați și în ce măsură ați re­ușit. După acest bilanț vă puteți face noi planuri.

BANI: Trecerea lui Saturn în Vărsător se petrece în două etape: 23 martie – 1 iulie și apoi din 18 decembrie încolo. Procesul coincide cu o eva­luare strictă a capacităților dvs. de a câștiga bani.

CARIERĂ: Mulți dintre dvs. se autoevaluează în funcție de banii câștigați. Acum, prestigiul începe să fie pe locul I, în martie, iulie, au­gust și noiembrie-decembrie.

DRAGOSTE: Dacă nu ar fi și Jupiter în semnul dvs., partenerul v-ar putea acuza (și nu pe nedrept) că aveți toleranță zero. Așa, e un fel de 1,5%. Uranus în Taur aduce amoruri pasagere.

SĂNĂTATE: Eclipsele din 5 iunie, 30 noiembrie și 14 decembrie accentuează pro­ble­mele legate de ficat, coapse, brațe și aparat res­pirator superior.

VĂRSĂTOR

Serioșii anului

Dușmanii ascunși vă fac via­ța amară, la mijlocul lui ianuarie și în martie. Între aprilie și iunie inclusiv ies la lumină multe lu­cruri care vă ajută să vă redobândiți măcar o parte din prestigiul pierdut. Motivul? Saturn, care își face intrarea în semnul dvs., deocamdată pentru câteva luni, dar suficient pentru a vă determina să aprofun­dați anumite subiecte ce vă pot fi de folos. Se­rio­zitatea vă poate aduce prietenia unor persoane de vază, mai în vârstă. În iulie, când Saturn revine în Ca­pricorn și până în 17 decembrie, inamicii, frus­trați că au pierdut teren,își pot înteți eforturile, mai ales pe final de vară. Jupiter, care intră pe 20 de­cem­brie în semnul dvs., vă aduce un avantaj consi­de­rabil.

BANI: 14 ianuarie-7 februarie e un interval potrivit pentru a cere o mărire de salariu, Feriți-vă să semnați contracte între 18 februarie și 4 martie. Amânați pentru 17 martie-10 aprilie. 3-14 octombrie e o perioadă propice pentru investiții, din 14 e stop joc .

CARIERĂ: Consolidați-vă cu răbdare fundația și nu vă manifestați pe față am­biția.

DRAGOSTE: Venus vă ademenește cu o poveste romantică, din aprilie, până în mij­lo­cul lui mai. Aceasta poate să scârțâie o lună și ju­mătate, dar apoi o veți putea aborda mai realist.

SĂNĂTATE: Cu puțină grijă, afecțiunile cro­nice se pot ameliora pe parcursul primăverii.

PEȘTI

În prim plan, viața socială­

Acesta este un an cu o sem­nificație deosebită în privința vieții dvs. sociale. Din toamna lui 2017, prieteniile dvs., în spe­cial cele vechi sau cu persoane mai în vârstă, au tot fost puse la încercare. E vorba despre oameni cu greutate din cercul dvs. social, care v-au ajutat în realizarea unor aspirații. Dvs. puteți trăi cu im­presia că exigențele lor față de dvs. sunt exagerate, ei în schimb pot fi la fel de convinși că nu le-ați apre­ciat suficient strădaniile de-a vă ajuta. Din acest motiv, unii se pot retrage din viața dvs., de­ve­nindu-vă chiar, în taină, dușmani, cu începere din apri­lie până în iunie inclusiv. Dacă reapar, în­seam­nă că vă mai dau o șansă să vă dovediți loialitatea.

BANI: Mulți dintre dvs. își doresc mai mult sau altceva. Din iulie încolo, Marte vă dă curajul să faceți una, alta, sau amândouă. De renunțat la unele proiecte noi s-ar putea să fie cazul între 10 septembrie și 14 noiembrie, cele rămase sunt probabil viabile.

CARIERĂ: Vă simțiți ținuți pe loc din pri­măvară și până în iunie, probabil fiindcă unii dintre șefi nu vă simpatizează. Colegii vă sprijină la sfârșitul verii.

DRAGOSTE: Încercați să descifrați și să accep­tați semnele date de destin, până pe 4 iunie, cât Nodul Nord (sensul vieții) este în Rac.

SĂNĂTATE: Insomniile și circulația periferică defectuoasă vă pot deranja mai ales în mai și iunie.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian