Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Școală pentru românii volohi din Poroșcovo

„Datorită generozității cititorilor dvs., proiectul continuă”

Dragă „Formula AS”,

Am trecut cu bine și sănătate în anul 2020, și sunt bucuros să le adresez cu acest prilej mulțumiri și urări de bine cititorilor dvs., ro­mâni cu suflete necuprinse, care au con­tribuit la continuarea, și în acest an, a proiectului umanitar „Școală pentru românii volohi din Poroșcovo”. Urmare a mate­ria­lului apărut în „Formula AS”, la finele anului 2019, în care solicitam ajutor financiar pen­tru copiii volohi, s-a adunat din donații suma de 34.403 lei (trei sute patruzeci de milioane lei vechi), care ne permite să finanțăm cheltu­ielile necesare finalizării studiilor în anul școlar 2019/2020, precum și pe cele din anul școlar viitor, 2020/2021.

Doresc pe această cale să fac unele precizări. Întrucât anul școlar se derulează pe durata a doi ani calendaristici, pregătirea ce­lui viitor trebuie încheiată până la finele lunii mai. Aceasta presupune ca la această dată să avem asigurată finanțarea pentru prima parte a viitorului an școlar. În funcție de finanțare, vom selecta candidații, vom proceda la în­scrierea lor în noul an școlar, vom identifica locul de cazare și posibilitățile de hrană și toate celelalte lucruri necesare. Acum, având suportul financiar oferit prin bunătatea citi­torilor dvs., putem pregăti corespunzător anul școlar 2020/2021, fără apăsarea grijii că nu vom putea susține finanțarea cursurilor pe du­rata întregului an școlar, pentru toți elevii pe care îi vom înscrie. Ca să rămânem în aceas­­tă stare de normalitate, trebuie să ținem mereu steagul sus, adică să continuăm adu­narea de fonduri, ca singură sursă de finan­țare a pro­iectului.

Am socotit necesare aceste precizări, pentru a cunoaște mecanismul de funcționare a proiectului pe partea financiară și pentru prevenirea eventualelor suspiciuni care mai însoțesc, uneori, faptele bune. Să avem dem­nitate și să nu plecăm urechea la răutăți, cu convingerea fermă că cei care se vor „îm­bo­găți” din acest demers sunt numai copiii români volohi, în vreme ce noi vom fi onorați cu înnobilarea sufletească. Faptele noastre bune vor mărturisi pentru fiecare dintre noi, când vom trece în noua dimensiune a exis­tenței noastre. O cană de apă oferită aici celui în nevoie va fi pentru noi, în cer, fântână de apă vie.

NICOLAE BUTAN

Alba Iulia, 12 ianuarie 2020

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian