Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cruciada copiilor – GRETA THUNBERG

Revista „Time”a declarat-o „Personalitatea anului 2019” (Foto: Agerpres – 5)

• În vârstă de 16 ani, suedeza GRETA THUNBERG a devenit eroina mișcării globale pentru protejarea mediului. Milioane de adolescenți i s-au alăturat, formând mișcarea „Fridays for Future”, o adevărată cru­ciadă a copiilor din întreaga lume. Iubită de oameni, dar urâtă de in­dus­triașii ale căror afaceri poluatoare le amenință, Greta își duce lupta cu o determinare teribilă, de parcă știe că-i este hărăzit un rol în istorie •

Totul a început cu peste un an în urmă, în Suedia. Într-o zi, în loc să meargă la școa­­lă, Greta Thunberg, o elevă în vârstă de 16 ani, a inscripționat o pancartă cu cuvintele „Gre­vă școlară pentru climă” și s-a așezat în fața Par­lamentului din Stockholm. Ea a repetat opera­țiu­nea în fiecare săptămână. La început, a fost com­plet singură, apoi au început să participe tot mai mulți elevi. Nu doar în Stockholm, ci în lumea întreagă.

Greta Thunberg – inspirație pentru milioane de tineri

Copiii au fost cei care le-au deschis adulților ochii: nu mai putem continua să ne purtăm așa cu planeta noastră! N-a trecut mult și elevilor greviști li s-au alăturat și părinți, bunici și prieteni. Așa s-a format mișcarea „Fridays for Future” („Vinerile pen­tru viitor”) la care au participat la nivel mondial circa 7,5 milioane de oameni, dintre care, de pildă, 270.000 numai în Berlin. Între timp, Greta, fonda­toarea mișcării, tocmai ajunsese în New York, după o aventuroasă traversare a Ocea­nului Atlantic. Pen­tru a avea un impact cât mai redus asupra mediului, Greta s-a lipsit de avion și a urcat la bor­dul unui velier aparținân­du-i celui mai tânăr dintre fiii Prin­țesei Caroline de Monaco, Pierre Casiraghi, în vâr­stă de 32 de ani. În fața Națiunilor Unite, ea a făcut apel la politi­cieni să respecte Acordul de la Paris, semnat în 2015, și să limiteze încălzirea glo­bală, la 1,5 grade Celsius. Cererea în sine nu este radicală. Doar că maniera în care și-a ținut prelege­rea i-a iritat pe mulți. Fața schimonosită de furie, vocea sugru­mată, lacrimi de neputință: nicio diplo­mată nu vorbește așa. Dar așa vorbește Gre­ta! Mica suedeză (e o pitică de 1,40 m înălțime) nu face un secret din faptul că suferă de sin­dro­mul Asperger, o formă de autism. Probabil că asta explică de ce este așa de tăcută și hotărâtă, de ce nu zâmbește și de ce își urmărește obiectivul cu atâta con­secvență și cerbicie.

Greta a refuzat premiul scandinav destinat ac­ti­viștilor pentru mediu, care i-a fost oferit. Pentru că, a explicat ea, mișcarea pentru mediu nu are nevoie de noi premii, ci de politicieni care să țină cont de constatările făcute de reprezentanții lumii științifice. Suedeza a răsucit iar și iar cuțitul în rană în cursul anului trecut, acuzându-i pe adulți că nu fac nimic pentru mediu. Că îl lasă să moară sub ochii lor, osândindu-se și pe ei. La summit-ul ONU pentru climă, de la New York, ea a dat frâu liber sentimentelor de dezamăgire și furie care o în­cearcă: „Cum ați îndrăznit să-mi furați cu cu­vin­tele voastre goale, visele și copilăria?”. Mulți oa­meni simt că ea are dreptate. Și, ca și când mai întâi ar fi trebuit să apară această fată cu codițe împleti­te, pentru a-i trezi la realitate, politicienii de pe în­treg mapamondul trec, dintr-o dată, protecția me­diu­lui în fruntea agendei lor. Ba, la sfârșitul lui no­iem­brie, Uniunea Europeană a adoptat chiar o rezoluție prin care a declarat situația de urgență privind clima. Cum poate un sim­plu copil realiza atâtea?

Ironizată de Trump, diavolul poluării, susținută de vedetele de la Hollywood

La Lausanne, Elveția

Donald Trump a persiflat-o pe Greta du­pă dis­cursul ei de la Summitul ONU pentru climă, scriind pe Twitter: „Pare o tânără fată foarte ve­selă, care așteaptă cu bucurie un viitor luminos și minunat”. Doar că, pe lângă dușmani puternici, suedeza are și prie­teni in­fluenți. Numeroase vedete de la Hol­ly­wood, pre­cum Anne Hathaway, Chris Hemsworth, Cara De­levingne și Penelope Cruz i-au ținut spatele. Leo­nar­do di Caprio, în vârstă de 45 de ani, și fostul gu­ver­nator al Cali­forniei, Ar­nold Schwarzenegger, în vârstă de 72 de ani, s-au bucurat să se întâlneas­că cu Greta și au convenit să lucreze pe viitor îm­preună.

La rândul lui, predecesorul lui Trump, Barack Obama, în vârstă de 58 de ani, a spus mustrător: „Greta este foarte tânără și povara pe care o poar­tă este foarte grea. O tânără de 16 ani nu ar trebui să fie silită să facă asta. Noi, care ne numim adulți, trebuie să preluăm lupta”. În ce-i privește pe cetă­țenii țărilor lumii, a căror viață este deja amenințată de poluare și de încălzirea periculoasă a climei, mulți dintre ei o consideră pe Greta Thunberg un „nou mesia”, întruchipat într-o fătucă bolnavă și poso­mo­­râtă, care va salva viața pe Terra. „Am în­vățat că niciodată nu ești prea mic pentru a schim­ba ceva”, spune ea, insuflându-le curaj milioanelor de ado­les­cenți care o urmează. O adevărată „crucia­dă a copiilor”, hotărâți să trăiască pe o planetă verde.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian