Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ASEDIUL GRIPELOR

Foto: Shutterstock – 8

• Gripă, răceală sau noul coronavirus din China? Cum facem diferența și cum acționăm •

Ne-am obișnuit deja ca virozele și gri­pele să facă ravagii în România în timpul sezonului rece. Anul acesta însă perico­lul este și mai mare, din cauza noului co­ronavirus apărut în China, care se răspândește rapid și se dovedește în unele cazuri fatal. Cum ne putem proteja în aceste condiții? Cum facem distincția între simptomele răcelii, ale gripei și coronavi­rusului? Și care sunt metodele de trata­ment în cele trei cazuri?

Cine este noul virus din China?

Coronavirusurile sunt nu­mite așa din cauza felului în care ara­tă, ele având un în­veliș extern cu niște proe­mi­nențe care seamănă cu niște țepi sub formă de co­roană so­lară. Aceste virusuri in­fectea­ză de regulă animalele, dar, uneori, evoluează astfel încât ajung să afecteze și oamenii. În ceea ce privește noul virus din China, se pare că el pro­vine de la șerpi. Odată ajuns la om, el a început să sufere o serie de mu­tații, care l-au făcut deo­sebit de periculos. „La primele 2-3 persoane, nu se întâmplă nimic, pen­tru că aceste micro­orga­nisme nu au și proprie­tățile necesare ca să gene­reze îmbolnăvirile. Doar îi contaminează, even­tual, produce o mică infecție care dispare așa cum a apărut: într-o zi, două, trei se duce. Dar pe măsură ce oamenii vin în contact în mod re­petat cu aceste microor­ganisme, ele încep să ca­pete proprietăți speciale. Și se știe că, pe măsură ce un virus trece de la o persoană la alta, își crește virulența și agresivi­tatea”, a explicat di­rec­torul Institutului de boli infecţioase „Matei Balş”, dr. Adrian Streinu Cercel.

Cum facem diferența dintre gripa banală și coronavirus

Gripa este o infecţie a plămânilor şi căilor res­piratorii care poate fi uneori confundată cu o ră­ceală mai severă, dar care este de fapt cauzată de virusuri diferite şi produce simptome mult mai neplăcute. Ea poate conduce la complicații seve­re, precum apariția pneumoniei și encefa­lopatiei. Gripa se poate dovedi fatală pen­tru persoanele mai vulnerabile, precum copiii mici, vârstnicii și persoanele care suferă de anumite boli cronice.

În cazul noului coronavirus din China, specialiștii afirmă că acesta dă un simptom care se cheamă pseudo-gripal, așa încât este tare ușor de confundat cu gripa. În realitate, însă, între coronavirus și virusul gripal nu există nicio legătură.

Pentru a putea lua măsurile potrivite fie­cărui caz în parte, este deosebit de important să știm să facem diferența între răceală, gripă și infectarea cu coronavirus:

Caracteristicile principale ale răcelii:

* Debutul bolii este gradual. La început, bol­navul are doar o senzaţie neplăcută la nivelul cavităţii nazale sau faringelui, iar celelalte simp­tome își fac apariția abia după aceea, în mod treptat.

* Strănutul, nasul înfundat și durerea în gât se numără prin­tre simptomele frecvente.

* Tusea, atunci când apare, este ușoară spre moderată

* Durerea de cap apare rar.

* Febra poate lipsi cu desă­vâr­șire sau poate fi destul de mică. Excepție fac copiii, cărora tempe­ratura le poate crește în mod mai semnificativ.

* Durerile generale sunt ușoare, ba uneori pot să nici nu apară.

* Disconfortul toracic este ușor sau mediu.

* Frisoanele sunt rare.

* Senzația de slăbiciune sau oboseală e una destul de super­ficială, astfel încât cel mai adesea pacientul este capabil să-și vadă în continuare de treburile de zi cu zi, chiar dacă efortul depus este ceva mai mare decât cel obișnuit.

* Niciodată nu apare senzația de epuizare extremă în cazul unei simple răceli.

* Recuperarea se face în 7-10 zile.

Caracteristicile principale ale gripei:

* Debutul bolii e brusc.

* Strănutul și nasul înfundat își fac mai rar apariția. Durerea în gât este în schimb un simptom destul de comun.

* Tusea apare frecvent și poate deveni severă.

* Durerea de cap, care poate fi de-a dreptul explo­zivă și care adesea nu vrea să ce­deze oricâte medica­men­te luăm, reprezintă unul dintre cele mai eviden­te indicii că avem de-a face cu o gripă și nu cu o simplă ră­cea­lă.

* Febra este ridi­cată, putând depăși 39 de grade Celsius și poate dura 3-4 zile.

* Durerile generale apar frecvent și devin uneori severe.

* Disconfortul toracic este frecvent.

* Frisoanele sunt des întâlnite.

* Senzația de slăbiciune sau oboseală apare frecvent, este intensă și poate dura chiar și 2-3 săptămâni.

* Epuizarea extremă nu numai că este un simptom uzual, dar debutează devreme.

* Recuperarea se face în circa 10-14 zile.

Caracteristicile principale ale infectării cu coronavirus:

* Boala debutează la circa 2-14 zile de la infectare.

* Nasul, gâtul și sinusurile sunt rar afectate.

* Cel mai afectat este tractul respirator infe­rior. Virusul atacă cu precădere plămânii, putând să cauzeze penumonie virală.

* Febra este mare, depășind 39 de grade Cel­sius. Totuși, s-au consemnat și cazuri în care s-a instalat pneumonia fără ca febra să-și fi făcut apa­riția.

* Tusea este prezentă, putând lua forma celei uscate sau umede.

* Pacienții resimt dureri în piept.

* Pacienții au impresia că nu au destul aer sau au chiar o senzație de sufocare.

Cum facem să nu ne molipsim?

Frigul poate fi o cauză indirectă a bolii, el pu­tând determina o scădere temporară a imunității, orga­nismul fiind astfel prins cu garda jos în fața unei posibile infecții. Frigul poate fi un factor indirect care determină creșterea cazurilor de îm­bolnăvire pe durata sezonului rece, și pentru că el ne determină să ieșim mai rar la aer, să facem mai puțină mișcare decât în timpul verii, să ne ex­punem într-o mai mică măsură binefăcătoarelor raze ale soarelui, atât de importante pentru asigu­rarea necesarului de Vitamina D, să aerisim mai puțin conștiincioși încăperile și, nu în ultimul rând, să ne înghesuim mai mult în spații închise, pre­ferând, de pildă, mall-ul, unei plimbări prin parc, folosind mai des mijloacele de transport în comun ș.a.m.d.

Bolnavii sunt contagioși încă înainte de apa­riția simptomelor, dar și după ce acestea și-au arătat deja dinții. În cazul copiilor, se întâmplă chiar ca ei să continue să fie contagioși și la câte­va zile bune după ce nu mai prezintă simptome. Indiferent că vorbim de gripă, răceală sau infecția cu coronavirus, boala se transmite în mod tipic prin inhalarea picăturilor mici din aer, prin con­tactul direct cu secrețiile nazale infectate (dacă cineva strănută sau tușește de pildă în apropiere și nu-și acoperă gura), cu persoana bolnavă (pu­pat, strângere de mână etc.) sau chiar cu diverse obiecte contaminate (pahare, caiete, scaune ș.a.m.d.). Ce stă, așadar, în puterea noastră să facem, pentru a ne feri pe cât posibil de răceală și gripă? Iată câteva dintre recomandările punc­tuale ale specialiștilor:

* Evitați zonele aglomerate, în care sunt şanse crescute de a veni în con­tact cu o persoană infectată, pre­cum magazinele și cinema­tografele, dar și locurile în care obișnuiesc să se adune tocmai bolnavii – ca de pildă la farmacii sau la urgențe.

* Păstrați distanță față de per­soanele care tuşesc sau stră­nută și evitați să faceți (sau să primiți) vizite de la per­soane pe care le știți bol­nave.

* Evitați în această peri­oadă să vă pupați, să vă îm­brățișați și să dați mâ­na cu ceilalți sau să beți ori să mân­­­cați după alții.

* Nu vă supuneți orga­nismul stre­sului determinat de schimbările bruște de tem­peratură și îmbrăcați-vă adec­vat situației, fără a vă înfofoli prea tare.

* Respectaţi cu sfințenie regulile generale de igienă:

– Spălaţi-vă cât mai des pe mâini în mod corect, adică cu apă şi săpun, vre­me de cel puţin 20 de secunde, insis­tând pe pliurile şi spaţiile interdi­gitale. Uscaţi apoi bine mâinile.

– Evitați să duceți mâna la nas, ochi sau la gură.

– Evitați să atingeți obiec­tele care ar putea fi conta­mi­nate.

– Purtați o mască de protecție, atunci când aveți de-a face cu persoane bolnave.

Cum ne putem imuniza organismul în fața bolii

Oricât ne-am strădui și ne-am izola, tot nu putem să ne ferim în proporție de 100% de contactul cu virușii. De aceea este bine să lucrăm și pe alt plan, întărindu-ne propriul organism, astfel încât, chiar dacă am intrat în contact cu o persoană bolnavă, să nu ne molipsim cu una cu două de la ea.

* Duceți un stil de viață sănătos și echilibrat. Hidratați-vă bine, dormiți suficient, feriți-vă de stres, faceți zilnic mișcare, fumați cât mai puțin sau deloc, mâncați sănătos și evitați dulciurile, al­coolul, prăjelile și cele­lalte alimente cunoscute drept inamice ale imu­ni­tății.

* Protejați-vă cu aju­torul zincului, magne­ziu­lui și al vitaminei D. Ul­timele studii arată că ideea potrivit căreia aliatul nos­tru numărul unu în lupta cu răceala sau gripa este vitamina C ar fi un mit. În schimb, susțin specialiștii, cei trei regu­latori ai organismului mai sus menționați nu ar trebui să ne lipsească sub nicio formă, dacă dorim să trecem bine de sezo­nul gripal.

* Vaccinați-vă din vreme împotriva gripei. Organismului îi ia cam două săptă­mâni să producă anticorpi pentru a se pro­teja împotriva infecției cu virusul gripal. De aceea este foarte important să ne vac­cinăm din timp, pentru a fi protejați, dina­inte ca gripa să fi început deja să facă ravagii în jurul nostru. Vaccinarea ca mă­sură de prevenție împo­triva gripei este deosebit de importantă, mai ales pentru persoanele cu risc crescut de a dezvolta complicații legate de gripă, precum copiii mai mici de cinci ani, vârstnicii de peste 65 de ani, gravidele și persoanele cu siste­mul imunitar scăzut, din cauza anu­mitor medicamente sau boli (astm, diabet, obe­zitate, boli renale, boli de inimă etc).

* „Vaccinul naturist” este și el o variantă, mai ales pentru cei care nu intră în categoria persoanelor vul­ne­rabile la gripă și care sunt reticienți la ideea vaccinului clasic. Adepții ho­meopatiei pot utiliza de pildă Oscillococcinum, luând în timpul perioadei de expunere gripală câte trei tubulețe.

* Apelați la întăritoare imu­ni­tare natu­rale, precum Imunogrip, Imuno­grip Junior și Imunogrip Instant (Plant­Extrakt) și clasica tinctură de Echinacea. Acestea sunt bine tolerate de organism și pot reduce incidenţa infecţiilor gripale şi a altor infecţii respiratorii, pre­cum și incidența complicaţiilor ce ar putea să apară ca urmare a res­pectivelor boli.

Medicamente clasice

1. Pentru răceală nu există un remediu care să ne scape, pur și simplu, de boală. Mulți oameni iau antibiotic, însă acest lucru nu ajută deloc, ba chiar poate face rău. Putem în schimb să ame­liorăm simptomele, cu ajutorul me­dicamentelor care scad febra și reduc inflamația și durerea, precum Nu­rofenul, Aspirina sau Panadolul. Aten­ție, însă: febra are și ea rolul ei, care este tocmai acela de a contracara viru­sul, așa că nu trebuie să ne grăbim să luăm asemenea medicamente înainte de a ne consulta cu un doctor. Mai sunt folosite spray-uri­le nazale cu soluție salină pentru nasul înfundat, antihis­taminicele, care pot ajuta la ameliorarea secre­țiilor nazale, a strănutului și a tusei seci, antitu­sivele, care sunt utilizate pentru ameliorarea tusei seci și expectorantele și mucoliticele, care ame­liorează tusea productivă.

2. În cazul gripei, din nou, nu se folosește anti­bioticul decât în cazul apariției unor com­plicații și numai la recomandarea expresă a me­dicului. Tratamentul vizează în mod obișnuit reducerea febrei, cu același tip de medicamente folosite în cazul virozei obișnuite. De asemenea, sunt recomandate adesea medicamente împotriva durerii, dar de regulă ceva mai puternice decât cele pentru răceală. Cap de listă în tratament este de obicei Tamiflu, care conține fosfat de oselta­mivir, substanță despre care directorul Institutului de Boli Infecţioase, Adrian Streinu Cercel, sus­ține că în 24 de ore ia gripa cu mâna. Atenție însă: gurile rele spun că acest medicament poate afecta ficatul și provoacă uneori vărsături, mai ales după prima administrare. În plus, în plin sezon gripal, este destul de greu de găsit pe piață.

Un alt medicament care le este recomandat pacienților de gripă, de această dată pentru scur­tarea perioadei de con­valescență, este Tonotil-N, care pro­cură organismului substanțe esen­țiale generative și tonifică orga­nismul.

Tratamentul în cazul infectării cu Coronavirus

În primul rând, trebuie știut că un vaccin care să prevină infectarea cu noul virus din China nu a fost încă produs, deși specialiștii din mai multe părți ale lumii au început să lucreze la asta. Deo­camdată nu exis­tă un tratament antiviral specific, dar poate fi aplicat un tratament simptomatic. Oficiali din cadrul Comisiei de Sănătate din China au declarat că două medicamente utilizate pentru combaterea HIV, respectiv Lopinavir și Ri­tonavir tratează simptomele pneumoniei aso­cia­te noului virus. De cele multe ori însă nu apar complicații, și simptomele trec de la sine.

Cele mai eficente remedii naturiste

* Ceaiurile – sunt recomandate inclusiv de către medici, mai ales că pacienții au mare nevoie în această perioadă să se hidrateze cât mai bine. Printre cele mai eficiente sunt considerate ceaiul de tei, de mușețel, de pin, de ceapă, de anason stelat (bun și împotriva gripei), de busuioc, de oregano, de cătină, de cimbru și de ghimbir. Me­dicii ne recomandă însă să nu bem ceaiul fier­binte, ci doar cald, ca să nu ne irite gâtul.

* Uleiul esențial de oregano sălbatic, grație puternicelor proprietăți antibacteriene și antifun­gice, ajută la vindecarea plămânilor şi sinusurilor și poate fi de mare folos în prevenirea unor com­plicații atunci când suferim de răceală sau gripă. El poate fi administrat pe cale orală sau în inhalații.

* Compresele calde, pre­cum cele cu sare sau cu mă­măligă, aplicate în zona piep­tului, gâtului sau frun­ții pot ușura du­rerea și ajuta la eli­berarea căilor respiratorii.

Nu există comentarii

Răspunde și tu

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian