Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru LOREDANA D., F. AS nr. 1401: „Tatăl meu suferă de trombocitemie esențială”

Dr. MIRCEA PEIA – specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Nu se poate vorbi de vindecare în cazul poliglo­buliei (policitemie vera, maladia Vas­­quez) însă, cu un tratament adec­­vat, persoanele bolnave pot duce o viață apropiată de normal. În absența trata­mentului, simptomele policite­miei se agravează, iar riscul de deces prin infarct miocardic sau accident vascular cerebral este mai mare.

În principiu, policitemia vera se definește prin creșterea masei globulare totale, de­ter­minată de o hiperproducție a celulelor sanguine la nivelul mă­duvei osoase hematogene. Hemogra­ma „sistema­tică” (cu hematii > 6mii/ml, he­matocrit > 55% și o hemo­glo­bină > 17g/100 ml) sau semnele de hipervâscozitate sanguină (cefalee, vertij, acu­fene, in­som­nii, tulburări vizuale etc.) re­prezintă circumstanțe obiș­nuite de diagnostic. Practic, în cadrul acestei afecțiuni rare, cu etio­logie necunoscută, există o con­centrație crescută de hema­tii circulante, care produc crește­rea vâscozității sanguine, mă­rind, așa cum am spus, riscul de deces prin infarct miocardic sau acci­dent vascular cerebral.

De fapt, această maladie re­prezintă un sindrom mielopro­liferativ cu debut insidios și pro­gresiv ce survine, în general, după vârsta de 50 de ani.

Așa cum spuneam, policitemia primitivă aso­ciază clinic semne de hipervâscozitate, adesea mar­cate de oboseală, cefalee, parestezii, tulburări vi­zua­­le, eritroză facială (înroșirea feței), prurit, sple­nomegalie, hepatomegalie moderată, simptome cardiovasculare (hipertensiune moderată, trom­bo­ze) sau digestive (ulcere gastro-duodenale) sau he­moragice (mucoase sau viscerale), hiperuri­cemie.

Evoluția bolii este cronică, însă, fără tratament, simptomele se agravează. În cazul tratamentului corespunzător, evoluția este favorabilă, deși poate fi grevată de recăderi și, mai ales, de complicații (tromboze arteriale sau venoase, hemoragii mucoa­se sau viscerale, infecții intercurente, colică nefri­tică și crize de gută, acutizare cu apariția unei leu­cemii mieloblastice (mielofibroză) care întunecă prognosticul.

Tratamentul policitemiei vera se axează pe ur­mă­toarele coordonate:

* Extragerea de sânge (350-450 ml) de două ori pe săptămână, până la obținerea unui hemato­crit stabil < 45% (procedură care permite reduce­rea rapidă a hipervâscozității și a com­plicațiilor sale, menținerea hemoglobinei la valori normale).

* Citoreducție (injecții intrave­noase) cu efica­ci­tate remarcabilă și toleranță hematologică exce­lentă.

* Chimioterapie, dacă se constată și creșterea nivelului de leucocite și trombocite în plus față de creșterea numărului de hematii.

* Se administrează hidroxicarbamidă (Hy­drea), medicament bine tolerat și care realizează scăderea incidenței formării cheagurilor sanguine și a accidentelor vasculare la persoanele trecute de 60 de ani și la cei cu un istoric anterior de trom­boze.

La acestea, se asociază tratamentul simptomatic (hipouricemiant, antipruriginos, anticoagulant etc.), indicațiile fiind în funcție de vârstă, starea generală a pacientului și toleranța la produsele farmaceutice. Este bine să luați complementar Ginkgo biloba, pentru inhibarea agregării trombocitare și reduce­rea vâscozității sanguine. Îl puteți asocia cu Gin­sen­gul (inhibă producerea de trombi, blocând faza secundară a agregării plachetare), pentru un efect terapeutic mai bun și mai constant.

Să auzim numai de bine!

Dr. biolog VIORICA VINTILĂ – tel. 0744/487.659, e-mail: [email protected]

„Am osteom la încheietura mâinii” (Răspuns pentru MARIUS P. – București, F. AS nr. 1363)

Osteomul este o tumoră benignă (nu este can­ceroasă), a osului, dureroasă și de mici di­mensiuni, ce apare în articulația mâinii. Este con­stituit dintr-un anume fel de celule osoase, care formează un țesut atipic și în exces. Netratată, durerea se poate acutiza, și rar, osteomul se poa­te transforma în tumoră osoasă canceroasă.

Nu se cunoaște cu exac­titate cauza transfor­mărilor suferite de celulele osoa­se normale în aceste celule osoa­se atipice. Diagnosticat ime­diat ce apar durerile în în­cheietură, prin metode medi­cale (radio­grafică, scintigra­fică, RMN, tomografie compu­terizată), se poate institui tera­pia chirur­gicală sau naturistă a acelui osteom. Terapia chirur­gicală constă în rezecția (înde­păr­tarea) țesutului osos în ex­ces din articu­lație.

Ca metode naturiste, reco­mand următoarele:

* De 2-3 ori pe zi, după spălare cu apă și săpun, se usu­că locul cu un șervet moale și se aplică un spray cu apă ter­mală. Se găsește în farmacii.

* După ce se usucă, se ma­sează ușor cu Carpicon cremă, produs de „Hipo­crate” pentru „Rom­dan” SRL (flacon alb, cu capac verde și o bulină în care scrie Dr. biolog Viorica Vintilă, produs originar).

* Purtarea zilnică, mai cu seamă când se face efort, a manșetei cu turmalină și magneți. Dacă nu o umeziți, conform prospectului, o puteți purta mai mult de 5 ore pe zi, chiar și noaptea.

După dispariția durerilor, la cel puțin 3 luni de tratament, refaceți diagnosticarea cu aceleași metode: radiografică etc.

„Mă doare piciorul după fractura de col femural” (Răspuns pentru CRISTINA – Satu Mare, F. AS nr. 1363)

Pentru rezolvarea acestei probleme, vă reco­mand:

* Seara, baie cu apă caldă, în care se pune un pumn de sare grunjoasă. Se stă în această apă 10-15 minute.

* După baie, se face un masaj ușor cu cremă tip balsam cu gheara-diavolului. Se găsește la plafar.

* În timpul zilei și după masaj, trageți pe picior o glez­­nieră cu turmalină și mag­neți. Glezniera se gă­sește în farmacii sau pe in­ternet. Timpul de folo­sire a glez­nierei este de maximum 5 ore /zi, atunci când este uda­tă. Dacă se folosește us­cată, se poate purta un timp mai în­delungat. Indicațiile le găsiți în ambalajul produsului.

Dr. LUCICA SIMA – ROMVAC COMPANY SA – Centrul de Imunologie, Șoseaua de Centură nr. 7, Voluntari, Ilfov, tel. 0737/50.10.60, 0722/85.12.77, 021/350.31.09, fax: 021/350.31.10, www.imunoinstant.ro

„Ştie cineva un tratament naturist pentru lichen plan?” (Răspuns pentru SPIRIDON – Buzău, F. AS nr. 1363)

Stimate domn, în cadrul Departamentului de Cer­cetare-Dezvoltare al Companiei Romvac, se ob­ţin produse 100% naturale, utili­zate cu succes, inclusiv în terapia unor afecţiuni imunomediate, aşa cum este şi li­chenul plan. Aceste pro­­duse fac par­te din gama Imuno­instant şi au la bază imunoglo­bu­li­nele Y, precum şi alţi factori imu­no­mo­dulatori extraşi din oul hiperimun.

Pe baza unui consult clinic şi a analizelor care să confirme diagnos­ticul clinic, medicii terapeuţi aparţinând Cabine­tului de Me­dicină Comple­mentară Romvac vă pot prescrie un protocol tera­peutic benefic afecţiunii bu­nicii dvs. Aşadar, contactaţi cu încre­dere medicii companiei Romvac. Multă sănătate!

„Am fost diagnosticat cu rinofaringită cronică purulentă” (Răspuns pentru MIHAI B. – Galaţi, F. AS nr. 1361)

Stimate domn, pentru a iniţia un tratament cores­punzător afecţiunii dvs. sunt nece­sare analize de laborator, mai exact microbio­logice, în vederea stabilirii cu exactitate a agentului patogen declan­şator. Este posibil să fie una sau mai multe tulpini bacteriene şi/ sau micotice incrimi­nate. De aseme­nea, este necesară efectuarea inclu­siv a antibio­gra­mei/ antifungigramei. Pe baza re­zul­tatelor acestor analize de laborator, medicii terapeuţi apar­ţinând Cabinetului de Medicină Alternativă Rom­vac vă pot prescrie un protocol terapeutic adecvat afecţiu­nii dvs. În cadrul Cabinetului Romvac se reco­mandă trata­mente pe bază de suplimente alimen­tare din gama Imunoinstant, ce au ca substanţă activă imunoglo­bulina Y, precum şi alţi factori imu­nomodulatori extraşi din oul hiperimun. Aces­tea sunt produse naturale, deosebit de eficiente şi fără reacţii ad­verse, atât timp cât pacientul nu pre­zintă alergie la ou. Multă sănătate!

Farm. spec. PAUL TISMAȘ – tel. 0745/137.537, e-mail: [email protected]

„Cum pot scăpa de bacteria Pseudomonas Aeruginosa și Candida?” (Răspuns pentru ZENOVIA COMĂNESCU, F. AS nr. 1362)

D-na Zenovia, cele două microor­ganisme pato­gene adoră carnea de porc și derivatele ei, dar au o scârbă profundă de lobodă, ștevie, ur­zici, ceapă, usturoi și alte verzituri. Deci, scoateți definitiv din meniul dvs. pre­paratele din carne de porc, hră­niți-vă preponderent cu produse ve­getale și astfel respectivele „goange” vor muri în timp de inaniție, iar dacă veți lua și câte 1/2 linguriță de tinctură de Pro­polis în 1/2 lingură de miere de albine sau pe o bucățică de biscuit sau pâine, de 3 ori pe zi, după mesele principale, timp de 30 de zile, și apoi o dată pe zi după cină, alte 30 de zile, decesul mi­crobilor va fi garantat.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian