Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Mărturisiri

„Am văzut oameni cu o carieră de invidiat, dar cumplit de nefericiți”

Cred că în ziua de azi, tinerii așteaptă prea mult să-și întemeieze o familie. Din păcate, mass-me­dia din actuala Românie îi ajută la asta. Nu e im­por­tant să ai familie, să iubești pe cineva sau să fii iubit. Im­portant este să-ți faci o carieră! Să ai bani! Dar ceea ce bă­nuiam se adeverește tot mai mult prin aces­te ar­ticole. Nu poți fi fe­ricit, orice carieră ai avea, dacă nu ești realizat ca om, ca ființă pe acest pă­mânt. Am văzut mulți oameni cu o carieră de invi­diat, dar cum­plit de nefericiți, sim­țin­du-se ne­rea­li­zați, singuri, uzați, îmbătrâniți su­fletește înainte de vreme. Însă am cu­noscut și oa­meni cu familii mi­nunate, care se con­si­deră rea­li­zați, sunt fe­ri­ciți și nu ar da nimic din ceea ce au pe o ca­rieră sau pe un job foarte bine plătit. Con­clu­zia? Nu le poți avea pe toate în viață! De tine de­pin­de ce vrei să alegi!

TEODORA

„Cine nu riscă, nu câștigă”

Într-o relație există multe ris­curi, pentru că pe ce­lă­lalt îl cu­noști destul de pu­țin la în­ce­put. Însă așa e via­ța, cine nu riscă nu câș­tigă. Dacă nu riști și nu mergi astfel înainte, vei ră­mâ­ne mereu un ezi­tant care dă mereu lecții altora, dar din teo­rie, nu din practică. Adică, din ce crede el sau ce a vă­zut la alții, nu din ce i s-a în­tâm­plat lui. Pă­re­rea mea este că acela care nu vrea să se că­să­torească de fapt nu vrea să își asu­me riscul de a cu­noaște mai bine o per­­soa­nă, de a împărți cu ea atât bucu­rii­le, cât și ama­rul acestei vieți. Că­să­to­ria în­seam­nă, de fapt, un pact pe viață, un contract pe plan sen­timental, social sau chiar spi­ri­tual. Nu e ușor, dar me­ri­tă încercat. Căs­­ni­cia, la fel ca viața, es­te fru­moa­să dacă știi cum s-o tră­iești!

SEBASTIAN

„De dragul libertății am refuzat să mă căsătoresc”

Trec printr-o perioadă din viața mea din care nu mai știu ce să înțeleg… Mă simt vino­vată pentru că atunci când băiatul de lângă mine mi-a propus să ne căsătorim, am respins ideea, din teama de a nu îmi pierde libertatea, sim­țeam că am mai multe de făcut și că asta mă va îm­piedica să îmi îm­pli­nesc ca­rie­ra. Acum îmi dau seama că cel mai pre­țios lucru pe lumea asta este iubirea, omul de lângă tine. Acum aș schim­ba, dar din pă­cate e prea târziu… Mă gândesc că, dacă iu­bești cu adevărat un om, îi poți tolera anumite de­fec­te, pe care de altfel fiecare le avem. Nu știu ce să mai cred, ce văd că se întâmplă în jurul meu mă duce spre dez­nădejde. Îmi doresc din suflet să am pe cineva ală­turi care să mă iubească și cu care să rămân o viață!

MARIA

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian