Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Rodica Culcer despre… “Și noi, și alte state, ne îndreptăm către necunoscut”

– Președintele Klaus Iohannis a avansat data de 15 mai pentru relaxarea izolării populației, în con­tex­tul pandemiei de COVID-19. Mulți văd în data avan­sa­tă de președinte o revenire la viața de di­na­inte. Cât de diferită va fi, de fapt, noua “nor­ma­litate”, cea de după 15 mai? Care e scenariul cel mai fericit la care putem spera?

– Relaxarea parțială a măsurilor de izolare va fi un succes doar dacă vom fi înțelepți și vom respecta cu toții întocmai regulile de distanțare socială pe care, de altfel, le respectă și cetățenii altor state afectate de pan­­demie. Și vorbim de state cu vechi tradiții demo­cratice, unde drepturile cetățeanului nu sunt vorbe goale, cum ar fi Marea Britanie, Germania, Italia sau Franța, care au înțeles că nu se poate lupta împotriva epidemiei de­cât împreună cu autoritățile, și nu îm­potriva lor. Pro­blema la noi este însă nivelul de educație al majorității cetățenilor, speculat de ticăloșia unor medii de infor­ma­re, care politizează în mod inad­misibil această tra­gedie. La aceasta se adaugă și slă­biciunea instituțiilor sta­tului, care nu sunt capabile să asigure o carantină strictă, și mai acordă și dispense de la restricții cui tre­buie și cui nu trebuie, incapa­ci­tatea lor de a lua măsuri cu adevărat eficiente și de a se abține de la practicile clientelare, așa cum s-a văzut din scandalurile legate de achizițiile dubioase de medicamente și materiale și echipamente de protecție, din ultimele luni, atribuite fără licitație și vândute la preț de speculă. Asemenea prac­tici, la care se adaugă unele restricții contra­pro­ductive, cum a fost aruncarea vârstnicilor în spațiul public exclusiv în intervalul cel mai nociv pentru ei, adică 11-13, slăbesc încrederea în instituții și îi în­deam­nă pe unii să nu respecte re­stric­țiile. Or, în acest mo­ment este important ca aceste re­stricții, inclusiv cele eronate, să fie respectate, pen­tru că altfel vom fi nevoiți să revenim la interdicțiile dure și vom intra într-un co­laps economic din care nu se știe când și dacă vom ieși. Încât răspunsul la în­tre­barea dvs. e NU! După 15 mai, viața nu va fi cea de di­nainte de epidemie. Și noi, ca și alte state, ne în­drep­tăm spre necunoscut, trebuie să ne adap­tăm din mers la noile condiții, cu prudență și res­ponsabilitate, pen­tru a putea reporni o economie care și așa nu era per­formantă. Dacă nu vom reuși, nimeni din afară nu ne va putea salva.

– În interviurile și în mesajele sale, ministrul de Fi­nanțe, Florin Câțu, afișează o siguranță de sine de­bor­dantă, când e întrebat despre efectele crizei noului co­ronavirus în cazul României, dând per­ma­nent asi­gu­rări că va fi bine. E un subterfugiu psiho­lo­gic al unui politician pentru a nu panica și mai mult lumea, sau Florin Câțu are, cu adevărat, ar­gu­mente, atunci când ne liniștește?

– Este un simplu truc electoral. Dacă vom căuta opiniile experților din țară și din afara ei, și nu doar ale politicienilor puterii, vom vedea că nici un expert care își merită numele nu s-a arătat optimist. Îl amintesc doar pe Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a cărui competență nu poate fi pusă la îndoială, care a afir­mat că veniturile bugetare prognozate de guvern sunt supra­evaluate, iar cheltuielile subevaluate, ceea ce in­va­lidează orice declarație optimistă a domnului Câțu, de­monstrând că se bazează pe premise false. Și apoi, prin ce minune ar fi România cruțată de dificultăți, când la nivelul UE se vorbește despre o criză fără pre­cedent, când cancelarul german Angela Merkel trage un semnal de alarmă, pentru că se așteaptă la o con­trac­ție de 9,8% a economiei, iar economia Marii Britanii suferă o con­trac­ție de 14%? Cum UE este prin­cipalul partener eco­no­­mic al României, este limpede că o reducere a acti­vi­tății economice în UE va avea con­secințe majore pentru activitatea economică din România, și nu cred că dom­nul Câțu, care are, de altfel, o pregătire econo­mică so­lidă, nu știe acest lucru. Dacă partenerii euro­peni nu pro­duc și nu-ți comandă com­po­nentele pe care le furnizai anterior, de unde vor exis­ta venituri la buget? Mai de­grabă, cred că domnul Câțu execută ordinele politice ale domnului Orban, care, din considerente electorale, crede că ne poate prosti pe toți făcându-ne să credem că gu­ver­nul PNL este atât de com­petent, în­cât va scoate țara din criză, chiar dacă toate celelalte sta­te vor suferi. Tot acest interes dictează și protejarea veniturilor demni­tarilor, ale celor cu pensii speciale, ale parlamentarilor și per­sonalului din ad­mi­nis­trație, cate­gorii deloc afectate de dificultățile ge­nerate de criză. Orbit de interesul elec­toral și de inte­re­sele sale clien­te­lare, domnul Orban ne împinge să ne îndatorăm peste mă­sură, fără a face nici o reformă. Este o culme a po­liticianismului, al cărui preț îl vom plăti cu toții, cu sau fără vină.

Nu există comentarii

Răspunde și tu

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian