Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

PRECIZARE: Unde puteți găsi revista „Formula AS”

– În atenția cititorilor care ne-au sesizat că nu gă­sesc la vânzare revista “Formula AS” și ne în­trea­bă dacă ea mai apare.

Răspuns

– Revista “Formula AS” nu și-a încetat apa­ri­ția, a apărut, săptămână de săptămână, cu toate restric­țiile impuse de pandemie.

– Lipsa ei parțială de pe piața de presă se ex­plică prin închiderea activității unui mare număr de difu­zori. În prezent, majoritatea lor și-au reluat acti­vi­tatea.

Unde puteți găsi revista

Ne găsiți în continuare, pretutindeni în țară, în chioșcurile tradiționale de presă (re­des­chise, mare parte din ele), ca și până acum, dar și în:

– Hipermarketurile Kaufland;

– Benzinăriile OMV PETROM, ROM­PE­TROL;

– Magazinele INMEDIO și XPRESS, afla­te în cadrul Galeriilor Comerciale Kauf­land.

Dar cea mai bună soluție o reprezintă abo­­na­mentul, făcut la oficiile poștale sau di­rect, la re­dac­ție. Chiar dacă îl primiți după o zi de la apa­riția lui pe piață, e SIGUR. Și mult mai CO­MOD. Citi­torii vârstnici (care re­­prezintă un segment impor­tant al citito­ri­lor revistei) vor fi astfel scutiți de oboseala și neplăcerea umbla­tului pe la chioș­curile în­chise.

Dragi cititori ai revistei “Formula AS”, oricât ar părea de ciudat, noi vă mulțumim pentru neli­niș­­tea dvs., pentru agitația “po­zi­tivă” stârnită de existența publicației noas­tre. Înțelegem că vă e de fo­los și vă place. Doi talanți pe care îl rugăm pe Dum­nezeu să-i înmulțească înmiit.

FORMULA AS

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian