Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Viața în vremuri de pandemie

Foto: Shutterstock – 5

– Ce se întâmplă în spatele frontului? –

– Sunt, cu adevărat, testiculele bărbaților ultima redută a corona­virusului? Atacă el cu precădere fumătorii? Și ce se întâmplă cu cei care au animale de com­panie? Sunt ele un pericol pentru om sau omul le infectează pe ele? Iar cu amatorii de băutură cum stau lucru­rile? Cum tratează diferitele țări ale globului problema consumului de alcool în vremuri de pandemie? Vă propunem să aruncăm o privire în zona din spatele frontului, acolo unde oamenii, fiecare în felul său, încearcă să-și păstreze nor­malitatea –

CORONAVIRUSUL ȘI ALCOOLUL

– Băutul acasă e noul ieșit în oraș –

Consumul de alcool crește în con­textul coro­nacrizei. Unele state chiar au interzis vânzarea băuturilor tari, de­cizie care s-a soldat cu efecte secun­dare nedorite.

GERMANIA. Cel mai mare șoc al nemților a fost anularea ce­le­­brului Festival al berii din Mün­chen, numit “Oktoberfest”. Drept con­so­lare, oamenii cumpără mai multe băuturi al­coolice de la magazine. De la sfârșitul lui februarie și până la fi­nele lunii martie, au fost vândute cu o treime mai multe sticle de vin de­cât în perioada similară a anului 2019. În cazul băuturilor spirtoase de tipul ginului sau rachiu­lui, creșterea procentuală se ridică la 31,2%, în com­parație cu anul trecut. Cifrele dau însă de gândit: creșterile înregistrate în comerțul cu al­coolul se transformă în pierderi când e vorba de alimente. Cine nu poate bea în restaurant sau la bar o face, acum, pur și simplu, acasă.

În RUSIA, institutele ce cercetare de piață indică în această perioadă o creștere uriașă a vân­zărilor de vodcă. Această evoluție stârnește unele îngrijorări. “Nu trebuie să permitem ca acest virus periculos să devină acum o cauză a altor boli provocate de alcoolism”, a atenționat Sultan Chamsayev, de la organizația “Rusia abstinentă”. Autoritățile din această țară au încercat în repetate rânduri să țină sub control problema al­coolului. Fostul președinte sovietic, Mihail Gor­baciov, a înregistrat la un moment dat un eșec lamentabil încercând să promoveze o campanie în acest sens, și mulți ruși îi poartă și astăzi ran­chiună pentru interdicțiile pe care a încercat să le implementeze.

În AFRICA DE SUD, politicienii acțio­nează, în schimb, radical. În lupta contra coro­na­viru­sului, au fost instituite nu numai măsuri severe de circulație, pe o perioadă de cinci săp­tămâni, ci și interdicții la nivel național vizând vânzarea de alcool și tutun. Urmarea: jafurile la maga­zinele de băuturi alcoolice se produc în mod frecvent. Oamenii – tineri și bătrâni deo­potrivă – au golit de alcool magazine întregi. Iar piața neagră înflorește. Oamenii își refac sto­curile de vin, whisky sau țigări prin inter­mediul gru­purilor de chat, de pe rețele so­ciale, unde astfel de pro­duse sunt oferite la suprapreț. Po­li­ția pri­vește, totuși, interdicția de vânzare ca fiind un succes. Șeful sud-afri­can al Poliției, Bheki Cele, s-a pro­nunțat chiar pen­tru men­ținerea acestei măsuri și după în­cheierea pan­demiei.

În INDIA, piața neagră pros­pe­ră, mai ales acolo unde ma­ga­zinele de alcool și barurile ră­mân în­chise. La o linie te­lefoni­că centrală, desti­nată urgen­țelor, s-au înregistrat mii de ape­luri de la oameni dis­perați care au în­trebat cum pot obține alcool. Ade­vărul este că pentru multe state federale din India, vânză­rile de alcool repre­zintă o sursă im­portantă de veni­turi, mai ales în această perioadă de com­batere a coronavirusului. De aceea, o ma­re parte dintre ele și-ar dori să reia vânzările de alcool.

FRANȚA e relaxată. Deși este o țară greu lovită de coronavirus, autoritățile nu doresc să inițieze vreo interdicție la vânzările de alcool. Paharul de vin la masă face parte dintre tradițiile culturale ale țării. Vânzările de alcool în super­marketuri au scăzut, totuși, în primele 12 zile de după introducerea restricțiilor de circulație, cu peste 16%. Deosebit de afectată a fost șampania, vânzările coborând cu 52,5%.

SPANIA nu a luat, nici ea, măsuri vizând re­ducerea consumului de alcool. Totuși, în Ma­drid, Barcelona și Sevilla, oamenii nu mai pot să meargă în baruri pentru îndrăgitul “Aperi­tivo”, care este băut acum acasă. Conform unui studiu realizat de revista de specialitate “Info­retail”, la începutul lunii aprilie, cifrele de vân­zare ale berii au urcat, în decurs de numai o săp­tămână, cu aproape 80%, iar la vin cu 60%.

În BRAZILIA a devenit tradiție așa-numitul “Sextou”, seara de vineri, petrecută alături de prieteni, într-un bar. Ieșitul la o Caipirinha, o bău­tură creată, de altfel, ca medicament, în vre­mea Gripei Spaniole, nu mai este acum posibil decât în cadrul întâlnirilor virtuale pe internet. O situație care face ca cifrele de vânzare la al­cool în supermarketurile din Rio să le depășeas­că chiar și pe cele din timpul carnavalului, după cum a relatat portalul de știri G1, după efec­tuarea unui sondaj în mai multe lanțuri de su­permarket.

Față de un asemenea delir al alcoolului în vremuri de pandemie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că nu e cazul să-i atribuim alcoolului pu­terea de a contracara virusul. Potri­vit OMS, avem de-a face cu un “mit peri­culos”, răspân­dit în întrea­ga lume. Consumul de alcool tare nu poate ucide virusul. Ba dimpo­trivă: al­coolul slăbește sistemul imunitar și este asociat cu un număr de boli care ar putea face o persoană mai vulne­ra­bilă în fața coronavirusului.

CORONAVIRUSUL ȘI ANIMALELE

– E cazul să ne îngrijorăm? –

Pisicile, câinii, tigrii, leii, ba chiar și nurcile au fost testate pozitiv de coronavirus în ultima perioadă. Ar trebui să-i îngrijoreze aceste vești pe stăpânii animalor de companie? Oare ne pu­tem infecta de la un câine sau o pisică? Ar trebui ca și patrupedele noastre să stea în izolare, alături de noi? Să vedem ce sfaturi ne dau în această privință oficialii din domeniul sănătății.

“Mai mulți câini și feline (pisici domestice și un tigru) au ieșit pozitive la testarea pentru co­ronavirus, după ce au intrat în contact apro­piat cu oameni infectați”, a arătat Organizația Mon­dială pentru Sănătate Animală (OIE). Oficialii din domeniul sănătății au subliniat, to­tuși, că nu există dovezi potrivit cărora anima­lele de com­panie ar putea transmite acest virus omului.

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Boli­lor (CDC) din Statele Unite afirmă că niciun studiu realizat până în prezent nu a demonstrat că animalele de companie pot juca un rol în răs­pândirea pandemiei. “Prin urmare, nu există justificări pentru a lua împotriva animalelor de companie măsuri de natură să le compromită bunăstarea”, au afirmat reprezentanții CDC. Ei recomandă, totuși, ca posesorii de animale să evite contactul cu ele dacă manifestă simptome de Covid-19 sau dacă au ieșit pozitivi la test. Chiar dacă nu există posibilitatea ca noi să fim infectați de animalele noastre de companie, exis­­tă în schimb un mic risc ca noi să ne îmbol­năvim necuvântătoarele. De aceea, orice pro­prie­tar de animale de companie care este bolnav de Covid-19 ar trebui să evite contactul cu aces­tea și să poarte o mască atunci când interac­ționează cu ele. CDC ne recomandă, de aseme­nea, limitarea interacțiunii animalului nostru de companie cu ani­malele și oamenii din afara ca­sei și a gospo­dăriei.

Cele mai expuse – pisicile

În 23 aprilie, oficialii din domeniul sănătății au anunțat că două pisici din New York au fost primele animale de companie din Statele Unite care au fost testate pozitiv cu coronavirus. “Am­bele au avut simptome respiratorii ușoare și este de presupus că se vor reface complet”, a precizat CDC, într-un comunicat de presă.

l Din câte se pare, pisicile sunt animalele de companie cele mai susceptibile de a se îmbol­năvi de Covid-19, ba și mai rău, ele pot, de ase­menea, să-și infecteze suratele.

l Chiar și după confirmarea primelor două cazuri de animale infectate din Statele Unite, di­rectorul Institutului naţional pentru boli alergice şi infecţioase din SUA, Anthony Fauci, consi­derat una dintre cele mai autorizate voci de pes­te Ocean atunci când se pune problema comba­terii coronavirusului, a afirmat că “nu există dovezi care să ateste că virusul poate fi transmis de la ani­mal la om”.

Între timp, cercetătorii din China au arătat la rândul lor că pisicile pot fi într-adevăr infectate cu coronavirusul Sars-Cov-2, dar că, în ceea ce-i privește pe câini, aceștia sunt mai puțin expuși. De asemenea, porcii, câinii, găinile și rațele sunt mai puțin susceptibile de a contracta virusul, în schimb dihorii sunt mai sensibili la infecție.

Animale ucise de frică

Chiar dacă nu există dovezi științifice care să ateste că patrupedele pot infecta oamenii cu virusul ucigaş, activiștii pentru drepturile ani­malelor sunt îngrijorați de faptul că unii pro­prietari și-ar putea abandona sau ucide anima­lele, de teamă că acestea ar putea transmite noul coronavirus. Veștile potrivit cărora necuvântă­toarele pot infecta oamenii i-au făcut, de pildă, pe unii proprietari din Liban să-și aban­doneze animalele, în vreme ce alții par să le fi otrăvit. Activiștii pentru drepturile animalelor declară că mai multe animale de companie au murit după ce au mâncat carne otrăvită care le-a fost dată pe străzile din Beirut. Oamenii au recurs la acest gest în urma unui reportaj de televiziune în care se afirma în mod eronat că animalele ne-ar putea transmite virusul potențial fatal. “Partea tristă este că animalele de companie abandonate nu se pot descurca singure după ce au fost obișnuite să trăiască alături de om. Unele sunt de pildă călcate de mașini. Dar cel mai rău lucru este numărul mare al câinilor care au fost împușcați direct în cap”, afirmă activista BETA.

CORONAVIRUSUL ȘI FUMATUL

Experții afirmă că țigările nu fac decât să spo­rească riscul la care sun­­tem supuși de co­ro­navirus. Se știe, de altfel, că fumatul în sine este nesănă­tos, dar ne expune unui pericol și mai mare atunci când e vorba de Covid-19. Michael Pfeifer, președintele Organi­zației pro­fesionale medicale pentru afec­țiuni respi­ratorii (DGP), afirmă: “Fumătorii sunt în general supuși unui risc sporit de a contracta infecții virale. Știm asta din munca clinică de zi cu zi, dar nu a fost încă dovedit și în cazul noului coronavirs”. Dar Pfei­fer susține că o asemenea măsură ar putea real­mente da rezultate chiar și acum. “Este în con­tinuare posibil să influențăm riscul bolii și al evo­luției acesteia dacă ne lăsăm acum de fu­mat”.

BĂRBAȚII ȘI CORONAVIRUSUL

– Testiculele îi fac mai vulnerabili pe bărbați? –

Bărbații care se confruntă cu o infecție cu noul coronavirus au o “pereche de vulnera­bili­tăți” care le-ar putea crește gradul de severitate al bolii, precum și durata ei: testiculele. Dovezi suplimentare în acest sens au fost oferite de un studiu pilot efectuat pe pacienții din Mumbai (India). Studiul a furnizat și o explicație teo­retică, în epicentrul căreia se află celulele de care coronavirusul este cel mai atras. Este vorba de en­zima de conversie a angio­tensinei 2 (ECA 2), care se gă­sește, atât la femei cât și la băr­bați, în zona plămânilor, a tractului gastrointestinal și a inimii, dar și în țesutul testicular, în vreme ce din cel ovarian ea lip­seşte. Testiculele nu numai că îi oferă coro­navirusului un punct suplimentar de acces în organism, ci și un “sanctuar” în care el să se ascundă de sistemul imunitar și de tratamentul menit să îl combată. Un fel de ultimă redută. Spre deosebire de studiile publicate în revistele medicale, ipoteza aceasta nu a fost supusă anali­zei mai multor cercetători și nici nu se bucură, deocamdată, de dovezi clare. Ipoteza beneficia­ză totuși de câteva argumente în sprijinul ei.

În primul rând, ar reprezenta o explicație biologică plauzibilă pentru diferențele observate între femei și bărbați în cazul Covid-19.

În al doilea rând, astfel s-ar putea explica și rata sensibil mai ridicată a mortalității bărbaților infectați cu Covid-19. În New York, de exem­plu, dintre decesele puse pe seama Covid-19, 68% au fost ale unor bărbați și doar 32% ale unor femei.

Dar studiul pilot al cercetătorilor indieni de la Montefiore Medical Center merge și mai departe. Ei au testat pacienți internați ală­turi de familiile lor, o dată la două zile, pentru a vedea cât de repede elimină vi­rusul. La cele 20 de paciente, s-a obser­vat un timp mediu de recuperare de patru zile, în vreme ce la cei 48 de bărbați, media a fost cu 50% mai mare.

La aceste diferențe între femei și bărbați pot contribui și alți câțiva factori. În cazul bărbaților, probabilitatea de a fi fumători, de a avea tensiune arterială mare și de a suferi de boală arterială coronariană este mai ridicată de­cât în cazul femeilor. Dacă se confirmă că pro­blema cea mare este, totuși, legată de țesutul testicular, atunci apare un risc suplimentar. Și anume, ca boala să se răspândească și pe cale sexuală. “Aș lua categoric în considerare posi­bilitatea ca virusul să fie secretat prin inter­mediul fluidului seminal”, a declarat profesorul Aditi Shastri.

Ce cred alți specialiști? Profesoara Kathryn Sandberg, de la “Universitatea Georgetown” din SUA, care studiază diferențele imunologice între bărbat și femeie, susține că ideea potrivit căreia coronavirusul ar putea găsi sanctuar în testicule este, mai degrabă, speculativă. Cercetă­toarea a mai adăugat că este frustrată de lipsa statisticilor care să înregistreze minuțios cazu­rile, simptomele, perioadele de internare, forme­le severe ale bolii, precum și decesele în funcție de gen, femei sau bărbați. În lipsa unor aseme­nea evidențe atent întocmite, s-ar putea pierde din vedere considerente importante. “Mesajul e că trebuie să disecăm realmente datele pe care le colectăm în funcție de gen. Și să adaptăm tratamentele la specificul lor”.

(Informații preluate și adaptate de pe DPA)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian