Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

Foto: Shutterstock

„Nu știu dacă am meritat atâta ajutor de la Dumnezeu”

(Scrisoarea: „Moartea în chinuri a mamei mele m-a aruncat în depresie”, F. AS nr. 1388)

Dragi oameni frumoși, buni și dragi,

Eu, Pasat Doi­na, din Galați și mama mea din ceruri vă mulțu­mim, cu mare întârziere, pentru ajutorul material pe care l-am primit în ziua de 1 martie, adică su­ma de 2100 de lei. Nici azi nu știu dacă am me­ritat eu atâta ajutor de la Dumnezeu, de la fun­dația dvs. și de la cititorii dvs. din țară. Vă mul­țumesc tuturor, pomenindu-vă în ru­gă­ciunea mea zilnică și rugându-L pe Dumnezeu să vă dea să­nă­tate, spor în orice vreți să faceți, și vieți lipsite de primejdii. Aceleași rugăciuni către Dumnezeu le fac zilnic și pentru d-na Stoi­culescu Doina din București, care mi-a trimis de două ori câte un pachet cu dulciuri, cafea, bani și cărticele de ru­găciuni. Prima oară, când am primit de la o per­soană necunoscută din Cons­tanța 600 de lei, am crezut că leșin, era cu câteva zile înainte de pen­sie și mai aveam 50 de bani, moneda aceea pe care o țin în portofel pentru că­ruciorul de la su­permarket. Ulterior, de la aceeași persoană, care nu a dorit să-și spună numele, am mai primit 50 de lei. Cum pot eu să-i mulțumesc acestui Om, altfel decât rugându-mă pentru el (sau ea), ca să-i întoarcă Dumnezeu binele făcut, în sănătate și noroc? Datorită dvs., dragă revistă, și acestor oameni (de la care cred că am primit peste 1000 de lei), mi-am cum­pă­rat medicamente pe care nu mi le puteam per­mite, pentru circulație perife­ri­că, protector hepa­tic, polen crud (pentru imu­ni­tate), medicamente pen­tru pietrele de la rinichi. Prin intermediul re­vistei mi-am făcut și două prietene, mi-aș permite să le spun așa, d-na Mo­raru O. din Iași (dumneaei mi-a dat telefon și mi-a spus să cumpăr revista, ca să văd că mi-ați tri­mis ajutor) și d-na Nuți din București. Amân­două au peste 80 de ani, revista „Formula AS” este picătura lor de bucurie săptă­mânală, pe care le-o cumpără nepoții și le-o aduc în fiecare joi. Vorbesc la câteva zile la telefon cu fiecare din ele și mă mir cât de tonice, optimiste, pozitive pot fi, deși doamnei din Iași i-a murit acum 5 ani băiatul cel mare. Mi-a spus că nu este mâniată pe Dum­nezeu pentru această tragedie, conside­rând că moartea băiatului e o pedeapsă pentru pă­catele ei. Nu vă puteți imagina câte leacuri bă­bești mi-a dat prin telefon pentru pietrele de la ri­nichi, pentru varicele care mi s-au spart pe gam­ba stângă, toate remediile luate din „For­mula AS”. Credeți-mă că în aproximativ 10 zile, s-a regenerat pielea, rana s-a închis, fără să apelez la alte medicamente. D-na Nuți din București îmi cântă muzică popu­lară oltenească la telefon, deși este foarte bolnavă și are un sin­gur nepot, Paraschiv, bolnav psihic. Nu vă ima­gi­nați ce oameni extraordinari se as­cund printre cititorii revistei! Eu nu pot fi pozitivă ca doam­nele acestea, deși nu am nicio datorie și am pus deoparte din bănuții primiți. Iubita mea mamă m-a învățat să fiu foarte chibzuită cu banii și să nu dau 1 leu din mână fără rost. Datorită exem­plului ei, îmi plătesc întâi toate datoriile, rețetele și dacă îmi rămân 300 lei pe lună pentru mâncare, eu sunt foarte mulțumită. În aceste două luni de interdicție, am fost foarte depresivă și am făcut atacuri de panică, pentru că s-au închis cimitirele și nu m-am putut duce la mama mea. De patru ani, de când este icoană în cer și în sufletul meu, eu vorbesc în gând permanent cu ea. De când s-au deschis cimitirele și până la toamnă, drumul meu este o zi da, una nu, să merg la mama să ud florile. Este singura mea bucurie, cât mai sunt pe pă­mânt. Port mască și mănuși, dar nu mi-a fost nicio clipă frică de pan­demia de coronavirus, numai Dumnezeu ale­ge pe cine vrea El în Împărăția Lui. Mă ui­mește că s-a ajuns pe planeta asta ca oamenii să creeze arme biologice ca să omoare oameni care nu se pot apăra.

Le mulțumesc din tot sufletul meu tuturor celor care creează această revistă, pe care acum îmi permit s-o cumpăr. Le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, mă rog zilnic pentru bi­nele tuturor. Dumnezeu să-i aibă sub oblăduirea și mila Lui pe toți oamenii curați la suflet, cât și pe cei nedreptățiți, flămânzi, nefericiți. Toți suntem copiii Lui, și dacă ne mai dă pe pă­mânt câte o plagă ca acest coronavirus, e semn că păcatele noas­tre sunt multe.

Vă doresc să fiți mereu sub ocrotirea lui Dum­nezeu!

PASAT DOINA – Galați

„Vă mulțumesc că, deși trecem prin pandemie, vă gândiți și la noi”

(Scrisoarea: „Îmi doresc din tot sufletul să ajung la Cluj, pentru a fi operată și vindecată, și ca să fiu alături de mama, singurul om din viața mea”, F. AS nr. 1375)

Stimată doamnă directoare și dragă redacție,

Mă numesc Miruna Marilena Vornicu și vă adre­­sez această scrisoare, prin care vreau să trans­mit mii de mulțumiri persoanelor care nu m-au uitat și mi-au oferit, în continuare, ajutor, fiind alături de mine și de mama mea, cu sfaturi, încurajări și vorbe frumoase.

Le mulțumesc cu recunoștință cititorilor re­vistei „Formula AS”, care, cu toate că trecem prin această puternică pandemie, mai au puterea să se gândească și la noi. Datorită acestor oameni, eu reușesc să îmi cumpăr rețetele la timp. Din cau­za pandemiei, nu am mai putut merge la con­trol la Cluj, dar ținem legătura telefonic cu d-l pro­fesor, care ne-a trimis rețetele prin e-mail.

Vreau să vă anunț că tratamentul pe care îl urmez este foarte bun și mă simt din ce în ce mai bine. Deși intrasem în panică, crezând că nu o să ne putem descurca financiar (pentru că la noi, la Suceava, riscul de infecție este mare în toate zo­nele din cauza restricțiilor, mama n-a mai putut să meargă să mai câștige un ban, ajutorul dvs. ne-a salvat și ne-a înseninat zilele).

Mulțumesc, doamnă directoare, și dragă re­dacție a revistei „Formula AS”, că sunteți alături de noi în aceste vremuri grele.

Le mulțumesc tuturor cititorilor care susțin această revistă și doresc la toată lumea multă sănătate, Dumnezeu să ne ajute pe toți să trecem cu bine peste această pandemie grea. Dacă cineva mai dorește și vrea să ne mai ajute, o poate face în contul deschis la Banca B.R.D., Agenția Făl­ticeni, pe numele MĂ­RIUȚA MARIA, cont lei RO91BRDE340SV61698043400.

Binefăcătorii mei sunt: Moldovan V., Ionescu N., Videanu B., Lazăr I.M., Mizof L., Hulea I., Iorga G., Floarea C.E., Iacovide M., Grigore S., Mărgescu T., Ifrim I., D.D., Dulgheru B.D.

Oameni dragi, vă port cu drag în suflet și în inima mea, care bate din ce în ce mai bine. Cu stimă și respect,

VORNICU MIRUNA MARILENA – sat Poiana Mărului, com. Mălini, jud. Suceava, cod 727353, tel. 0751/35.48.95

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian