Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII SEPTEMBRIE

Foto: Shutterstock

• Ca și când ar ști cât de multă nevoie avem de puțină încurajare, de o mică reușită, ca să ne motiveze, Mercur în Fecioară și Pluton în Capricorn ne dau o mână de ajutor la început de lună, în privința problemelor față de care ne-am pierdut distanța. Mintea rațională (Mercur) ne ajută să privim cu obiectivitate problemele ascunse în psihicul nostru (Pluton). Combinația ne poate ajuta, de asemenea, să ne punem ordine în problemele financiare greu de descâlcit, precum și alte situații în care e nevoie să acționăm inteligent și cumpătat, pentru a ajunge la liman. Marte intră în mișcare retrogradă pe 9. O vom simți cu atât mai puternic, cu cât este prima sa retrogradație din acest secol în semnul Berbecului, pe care-l stăpânește. Aspectul dur pe care-l formează în Capricorn cu celălalt malefic, Saturn, ne accentuează senzația de frustrare și limitare în încercările noastre de-a ne atinge obiectivele personale. Sau în poveștile pasionale de amor, care pot îmbrăca un caracter de-a dreptul obsesiv. Ambiția profesională poate îmbrăca, la rândul ei, forme acute. În toate aceste situații, atitudinea recomandată e cea de expectativă prudentă. Va fi greu, deoarece ne vom izbi de restricții și întârzieri care ne vor testa anduranța și răbdarea. Revenirea în mișcare directă a marelui benefic Jupiter, pe 14, ne va confirma dacă și în ce măsură ne-am ridicat la înălțimea provocărilor •

BERBEC

Răbdare și… tutun

Încă de la finele lui iulie, intu­i­ția v-a spus că sunteți puși la în­cercare. Nu în privința forței, inte­li­genței sau capacității decizio­na­le, de acestea dispuneți în conti­nuare, ci cu privire la gestionarea acestora în condiții vitrege. V-ar fi de folos dacă v-ați face o evaluare a obiectivelor personale pe care v-ați propus să la atingeți la începutul anului trecut, mai precis în perioada 2 ianuarie-14 februarie. Se poate să fi făcut oarecare progrese în acest sens, dar acum vi se cere să vă mo­bilizați folosindu-vă de calități ca: răb­darea, simțul strategic și tempo­rizarea. Un vechi războinic ar spu­ne: „E vremea să-ți ascuți sabia, nu să ieși cu ea pe câmpul de bătălie”.

BANI: O situație neașteptată sau un prieten v-ar putea ajuta să obțineți un câștig rapid, la mijlocul lunii. Ziua cea mai propice unei asemenea acțiuni-fulger ar fi cea de 3.

CARIERĂ: Lucrați eficient cu colaboratorii dvs., mai ales la început de lună. Cu toate acestea, cei din eșaloanele su­pe­rioa­re nu par impresionați de reali­ză­rile dvs. De abia după 14, când ma­rele benefic Jupiter redevine di­rect, puteți observa un progres.

DRAGOSTE: Oricât și-ar da si­lința partenerul, nu poa­te să vă scape de starea de tris­tețe și însingurare de care sunteți cu­prinși pe 2. Starea de bine rea­pa­re din 7.

SĂNĂTATE: De calitatea som­nului depinde să ră­mâneți cu reflexele funcționale, pâ­nă pe 5.

TAUR

Noi iubiri

Aceia dintre dvs. care au legături cu străinătatea pot fi afectați destul de serios de pro­ble­mele care intervin. Poate fi vorba des­pre călătorii care trebuie amânate sau scur­tate. În cazul studenților, poa­te fi vorba des­pre apariția unor con­­di­ții care îi de­ran­jează profund. Unii vor trebui chiar să întrerupă, mă­car tem­porar, studiile, ca urmare a u­nor con­diții restrictive. Cu toate că e po­sibil ca unele dintre si­tua­ții să fie provocate de un bărbat care vă duș­mă­nește în secret, a vă revolta în fața condițiilor create nu vă ajută deloc.

BANI: În cazul în care aveți un plan de afaceri, nu ar fi ex­clus ca cineva din familie, probabil o femeie, să vă susțină financiar în acest sens, către finele lunii.

CARIERĂ: Cel mai bine ar fi dacă v-ați angaja în proiecte în care să nu fie nevoie să lucrați cu al­ții. Altminteri s-ar putea să se lase cu dușmănii și acuze, în preajma datei de 10. Nu vorbiți de rău pe nimeni din­tre colegi, indiferent cât v-ar fi enervat.

DRAGOSTE: Taurii aflați în cău­tarea unei noi iubiri pot întâlni mai multe persoane inte­re­sante, mai ales pe 3 și pe 10. O relație propriu-zisă poate începe însă mai degrabă între 15 și 18.

SĂNĂTATE: Luați toate măsurile de precauție, la vo­lan, dacă e musai să conduceți pe 10 și pe 25. Țineți-vă departe și de sur­sele de foc. Nici obiecte metalice tă­ioa­se nu e bine să mânuiți.

GEMENI

Cuceriri!

Clipele petrecute alături de cei din familie, mai ales până pe 5, vă vor da energia necesară pentru a depăși perioadele mai dificile ale lunii. Aceia dintre dvs., destul de mulți la număr, care au des­chidere înspre zona esoteri­cu­lui ar putea avea parte de ex­periențe deosebit de in­te­re­san­te, unii dintre dvs. pe 14, alții, du­pă această dată. Viața socială de­vi­ne interesantă, cu începere din 7, când planeta prieteniei, Ve­nus, vă poate împrospăta anturajul.

BANI: Bani vă intră în cont, dar e posibil ca sumele să fie mai mici decât cele pe care ați con­tat. Se poate să ajungeți să fiți strânși cu ușa, în cazul în care aveți datorii. Achitarea acestora este prioritară.

CARIERĂ: Începând din 14, când marele benefic Jupiter re­devine direct, începeţi să vă recâş­tigaţi, cât de cât, capa­ci­tatea de con­cen­trare şi, odată cu ea, in­dul­genţa şefilor.

DRAGOSTE: Vă vine cheful să fa­ceți cuceriri, ceea ce nu vă va cădea deloc greu, între 6 și 27. Dificultatea va consta în a evita ca aceste cuceriri ale dvs. să se descopere re­ciproc.

SĂNĂTATE: Tulburările de somn merg mână-n mână cu problemele circulatorii în gambe, în mod special la mijlocul lunii.

RAC

Însingurare

E drept că o mai aveți alături pe Venus, micul benefic, pâ­nă pe 7, dar nici energia ei bine­voi­toare nu vă poate scăpa cu totul de sen­zațiile de solitudine și de grijile care apar din senin. Ca în­tot­deauna, viața de familie vă oferă confort și alinare. Întâlnirile cu cei dragi, de preferință acasă la dvs., pot da naștere unor discuții in­teresante. În preajma datei de 17, s-ar putea să vă schim­bați părerea asupra unor lucruri care v-au frământat mult în ultima vreme. La aceste lă­mu­riri poate contribui o rudă prin ali­anță sau un prieten al familiei din străinătate.

BANI: Venus în Leu vă oferă posibilitatea de-a vă spori veniturile directe fără prea mare bă­taie de cap, poate făcând ceva ce vă face plăcere, începând din 7.

CARIERĂ: Dacă de la mijlocul lui Mai ați cam forțat nota, pentru a obține ceea ce vă do­reați, s-ar putea ca retrogradația lui Marte, din 10, să vă țină pe loc sau să vă limiteze planurile. Veți câș­tiga făcând un pas înapoi și reevaluând situația cu calm.

DRAGOSTE: Ar fi o greșeală să puneți viața pro­fesională în fața celei de cu­plu, în special în jurul datei de 10. Acor­dând relației suficientă aten­ție, faceți ca situația nu prea roză să se destindă, treptat, după 14.

SĂNĂTATE: Sechele din co­pi­lărie vizând apa­ra­tul res­pi­rator și mobi­litatea se pot fa­ce simțite la în­ceput de lună.

LEU

Încercări karmice

Treceți prin tot felul de situații care nu par să se potrivească deloc în viața dvs. Motivul e unul karmic. De aceea, evenimentele cu pricina par ca niște fragmente din alt film inse­ra­te în povestea dvs. Le tolerați însă mai ușor când micul benefic Venus își face apariția în semnul dvs., ceea ce se întâmplă pe 7. Călă­to­riile lungi, pe care ar trebui să le între­prindeți în preajma datei de 10 sau după, se pot dovedi pline de obstacole și frustrări, mai ales pe 10 și în ultimele trei zile ale lunii. Ori poate fi vorba despre greutăți care intervin, legate de studii, care ar putea avea le­gătură cu starea sănătății dvs.

BANI: E oportun să vă puneți la punct cu problemele bă­nești până pe 5, ideal pe 3, în cazul în care aveți de încheiat vreun contract sau de schimbat termenii unuia deja existent.

CARIERĂ: Știți că aveți prietene, printre colege, pe care vă puteți baza, dar nici acestora nu e cazul să le încredințați anumite secrete personale, până pe 6.

DRAGOSTE: Aceste secrete pot avea de-a face cu o legătură ascunsă cu ci­neva de la serviciu, posibil vre­un șef, probabil căsătorit. Nu le măr­tu­risiți, căci veți deveni vulne­rabili.

SĂNĂTATE: În primele zile ale lu­nii vă pot amorți pi­cioa­rele, din pricina circulației venoa­se deficitare. Pe 2, mai ales, ar trebui să aveți grijă.

FECIOARĂ

Dragostea, pusă la încercare

Aspectele de început de lună vă permit să faceți înțelegeri avantajoase sau să vă transmiteți ide­ile într-o manieră inte­ligentă. Zi­ua în care impactul dvs. poate fi op­tim e cea de 3. Din 7 începând, prie­tenii vă pot cere ajutorul ori pot să vă roage să vă alăturați lor într-un de­mers umanitar. Veți fi răsplătiți, în timp, pentru generozitatea care poa­te fi de ordin material sau spiritual.

BANI: Chestiunile materiale se rezolvă cu rapiditate, e­chi­tate și eficiență, în perioada 6-27, cât timp abilul Mercur trece prin Ba­lanță. Sunt însă și zile complicate, cum ar fi 14, 21, 23 și 24.

CARIERĂ: După data de 6 vă pot parveni infor­ma­ții care vă ajută să în­țelegeți mai bine in­tri­gile de bi­rou sau de­desubturi din via­ța per­sonală a unuia și altuia, care vă influențează devenirea profe­sio­na­lă.

DRAGOSTE: Relațiile de dra­goste ale celi­bata­rilor sunt mult mai complicate și mai chinuite decât cele ale perechilor consacrate. Po­veș­tile de amor pot fi puternic în­cer­cate pe 10 și pe 14. Doar onestitatea și an­ga­jamentul real pot fi o soluție pen­tru ca ele să continue.

SĂNĂTATE: Din 7 încolo vă pu­teți recupera forțe­le, iar organismul dvs. se reglează, sub influența micului benefic Venus.

BALANȚĂ

Probleme în familie

Sunt o mulțime de lucruri de pus la punct împreună cu cei din familie, care nu prea mai suportă amâ­nare. Unele dintre ele e posibil să treneze încă din decembrie 2017. Dar când un membru recalcitrant al familiei e în fine convins de necesitatea unei hotărâri, se trezește altul să se răzgândească. Vă apropiați de un consens din 14 încolo, unanimitatea mai are însă de așteptat până la finele lunii.

BANI: Sunt două zile marcante, în septembrie. Una cu plus, pentru afaceri și investiții, și anume cea de 3, și una cu minus, cea de 16, când cumpărați ca să impresionați.

CARIERĂ: Țineți urechile ciulite până pe 5, ceea ce aflați poate fi de o valoare inestimabilă, ca să știți cum să vă poziționați.

DRAGOSTE: Când Marte intră în mișcare re­trogradă, pe 14, partenerul dvs. poa­­te avea izbucniri temperamentale greu de înțe­les. Nu este însă cazul să vă simțiți responsabili pen­tru tensiunile sale interioare, dacă încearcă să le descarce asupra dvs. Dacă vă încredințează însă frământările sale, îi puteți da ascultare şi sfaturi bune, mai ales în intervalul 6-27, când excelentul comunicator Mercur se găsește în semnul dvs.

SĂNĂTATE: La început de lună e important să respectați un regim alimentar (cât de cât) sănătos. Cei cu probleme cardiace pot suferi de aritmii. În preajma datei de 12 reacționați pu­ternic față de orice toxine.

SCORPION

Tensiuni și conflicte

Ambele planete care vă stăpânesc, Marte și Pluton, se găsesc în discordie, ceea ce în­seamnă că vă vine mult mai greu ca de obicei să vă controlați reacțiile impulsive și să vă scuturați de stările de spirit întunecate. Cel mai greu vă vine să vă păstrați autocontrolul în jurul datei de 10, când Marte va face cale-ntoarsă în Berbec. În preaj­­­ma acestei date ar fi mai bine să nu vă urcați la volan. Nu vă puteți ba­za pe reflexele dvs. Și tot acum e ne­vo­ie să faceți un pas înapoi dacă ob­ser­­vați că în interacțiunea cu cei apro­piați se strecoară tensiuni. Da­că izbuc­niți, re­lațiile se pot rupe de­­fi­nitiv. Evitați de ase­menea locurile în care at­mosfera se poate încinge ușor.

BANI: Aveți de cumpănit niște situații mai complexe ținând de o afacere, la care fie participă unii dintre prietenii dvs., fie vă consiliază. Pe 3 și pe 12 nu le urmați orbește sfaturile.

CARIERĂ: Acel Marte retrograd menționat mai sus vă poate plonja direct în con­flic­te cu colaboratorii dvs. Nu faceți exces de auto­ri­tate, chiar dacă începând din data de 10 vă treziți că aceștia repetă anumite greșeli enervante.

DRAGOSTE: Perechile au multe de discutat până pe 5. Pe 3 este o zi optimă de a pune la punct planuri minuțioase. Pe 12, în schimb, una vorbiți, alta vă înțelegeți.

SĂNĂTATE: Pe 4, 10 şi 25 riscați pusee de ten­siu­ne sau nevralgii.

SĂGETĂTOR

Infatuare în exces

Una este să fii expresiv în creativitatea pe care o manifești, alta să-ți arogi o im­portanță exagerată și necuvenită. Acesta este ris­cul care vă paște pe parcursul acestei luni, care va fi acut în jurul datei de 10. Dacă sunteți tineri și vă mai aflați, într-o măsură mai mare sau mai mică, sub tutela părinților, aceștia s-ar putea să vă aplice niște pedepse destul de usturătoare, în ca­zul în care vi se urcă la cap vreun talent sau vă pierdeți prea mult timp cu activități distractive, dar costisitoare.

BANI: Tocmai aici putem să fim penalizați de părinți sau alte persoane care ne fi­nanțează pentru cheltuieli exagerate sau necu­getate. O sursă de câștig care fusese redusă un timp poate redeveni de actualitate din 14 încolo.

CARIERĂ: Un coleg vă poate pune într-o lumină foarte bună la început de lună, cel mai probabil pe 3. Nici șefilor dvs. nu le va scăpa modul inventiv în care v-ați rezolvat atribuțiile. Se ia în considerare o promovare.

DRAGOSTE: Reușita profesională se poate reflecta într-un mod mai puțin fericit asupra relației de cuplu. În special pe data 2, perechea dvs. se poate simți neglijată. Burlacii și burlăcițele primesc sprijinul lui Venus pentru a începe o nouă legătură, din 7.

SĂNĂTATE: Rinichii au nevoie să fie sti­mulați la mijlocul lunii, când pot să apară neplăceri cu tiroida.

CAPRICORN

Solicitări maxime

Septembrie e una dintre cele mai solicitante luni ale anului pentru dvs. Povara triplei con­juncții Jupiter-Pluton-Saturn în semnul dvs. e greu de dus, dar când intră în ecuație și micul ma­le­fic Marte, se poate ajunge la momente de-a drep­tul insuportabile. Încă din iulie ați adunat o groază de stres, iar dacă anumite persoane din familie, în spe­cial bărbați tineri și energici, vă contestă autori­tatea sau au pretenții exagerate, s-ar putea să reac­ționați violent. Explozia se poate produce oricând, dar în forma cea mai dură, în preajma lui 10.

BANI: Venus, patroana banilor și a prieteniei, anunță că din 7 încolo vi se poate pro­pu­ne o afacere, fie deosebit de creativă, fie profitabilă. Nu este exclus ca oportunitatea să se materializeze prin intermediul unei femei.

CARIERĂ: În ciuda tuturor tensiunilor din viața dvs., vă păstrați mintea limpede în pri­vința carierei. Conversațiile cu șefii pot fi deo­sebit de productive între 6 și 27.

DRAGOSTE: O oarecare detensionare se pro­duce când marele benefic Jupiter re­vine în mișcare directă, pe 14, și începeți să deve­niți conștienți de efectul produs asupra celor din jur.

SĂNĂTATE: Pe final de lună, problemele res­piratorii și cele de mobilitate încep să dispară.

VĂRSĂTOR

­Adversități trecătoare

Încă din iulie simțiți că cei care vă dușmănesc în taină și-au întețit eforturile împotriva dvs. Și nu vă înșelați. Aceștia nu îndrăznesc să se con­frunte direct cu dvs., ci acționează prin inter­me­diari. Ei pot face parte din anturajul dvs. și vă pot provoca aruncându-vă o replică jignitoare, care să vă provoace o izbucnire nervoasă. În preajma datei de 10 ar fi cazul să conduceți cu maximă prudență, iar dacă se poate, deloc. Situația începe să se schim­be după 14, când unele persoane manipulate își dau seama de asta și se reapropie de dvs.

BANI: Aveți ocazia să vă organizați mai bine banii pe care îi obțineți din câștiguri sa­lariale, până pe 5. Tot până atunci există posibi­litatea să depistați o nouă sursă de venituri. Cu in­vestițiile nu stați la fel de bine, atenție pe 12.

CARIERĂ: E greu să faci progrese când te lo­vești de obstacole nevăzute, dar fe­lul elegant în care vă achitați de sarcini, până pe 6, nu trece nebăgat de seamă.

DRAGOSTE: Venus readuce romantismul în cuplu începând cu data de 7. Re­la­țiile aflate la început sunt supuse unor probe până pe 5 și apoi pe 17. Nu e vorba de grele încercări, ci de expunerea unor trăsături ale persoanei iubite.

SĂNĂTATE: Nu vă încărcați ficatul, dacă vreți să simțiți progresele după 14.

PEȘTI

Joc de șah

De mai multă vreme în­coa­ce, viața dvs. socială a devenit la fel de complicată, ca un joc de șah cu un adversar re­du­tabil. Probabil că în cercul dvs. de prieteni inte­re­sele sunt împărțite, iar dvs. aveți nevoie de ambele tabere, atât din punct de vedere practic, cât și din punct de vedere psihologic. Cu toate demersurile dvs. diplomatice, în preajma datei de 10 va fi aproa­pe imposibil să vă păstrați echidistanți. Ideal ar fi să vă țineți, la propriu, la distanță de cercul dvs. social și să nu vă repeziți să formulați păreri critice. Situaţia începe să se detensioneze treptat, începând din 14.

BANI: Din iulie ați pornit o serie de proiecte personale, care au reușit mai mult sau mai puțin. În preajma datei de 10 e posibil să trebuiască să faceți un triaj. În domeniul afacerilor însă, tratative promițătoare pot rezulta în semna­rea unor contracte, între 6 si 27.

CARIERĂ: Deveniți liantul echipei pe care o con­duceți, din 7 încolo. Ideile crea­ti­ve vă vin fără efort și îi molipsesc și pe colegii dvs.

DRAGOSTE: Aveți multe de discutat cu par­tenerul de viață la început de lu­nă, mai precis până pe 5. Dar cea mai productivă zi pentru a ajunge la niște concluzii e cea de 3, care vine imediat după Luna plină din semnul dvs.

SĂNĂTATE: Venus vă ajută să vă păstrați în formă, din 7, dacă vă ajutați rini­chii, hidratându-vă suficient.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian