Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Anna Burns, „Lăptarul”, tra­du­cere și note de Mihaela Ghiță, Editura Polirom (tel. 0232/21.74.40), 410 p.

Anna Burns e o scriitoare nord-irlandeză care de peste trei decenii și-a părăsit insula na­­tală pentru a trăi în Anglia. Romanul aces­­ta al ei e însă impregnat de specificul istorico-politic al zonei din care provine și e încă o dovadă că talentul literar poate trans­la subiecte locale de la margine spre centrul de interes al cititorilor din orice parte a globului. Deși nu dă nume proprii nici personajelor, nici spațiului geografic în care trăiesc ele (pentru a face ca iden­titatea general umană și temele existen­ția­le să precumpănească asupra particula­ri­tății), e clar că e vorba despre lumea Ulste­rului din anii ‘70 ai secolului trecut, când re­izbucnesc ciocniri violente între republi­canii catolici, care vor unirea cu republica independentă Irlanda și protestanții loialiști care doresc menținerea statutului de provin­cie britanică. Personajul narator e o fată de 18 ani dintr-o familie catolică numeroasă, cu zece copii, crescută într-o societate divi­zată în „noi” și „ei”, cu norme rigide „pri­vind identificarea tribală, ceea ce era și nu era permis”. Sufocată de interdicții, suspiciuni și supraveghere perma­nen­tă, ea are două mo­duri de evadare din realitate: lectura (citește și mer­gând) și alergatul, am­bele – ocupații solitare, care-i dau un statut de ciudată în ochii celor­lalți. Ochii mereu vi­gi­lenți ai unei comunități care-i anulează orice posibilitate de alegere personală, fiindcă acolo domnesc bârfa, interpretările tenden­țioa­se, neîncrederea în semeni, frica. (Acest mod de sluțire a minții îl știm și noi din tim­pul totalitarismului comunist.) Naratoarea e urmărită și hărțuită sexual de Lăptar, un terorist dur din Armata Republicană Irlan­deză – IRA, care vrea să și-o facă iubită. Deși încearcă să se sustragă insistențelor lui, familia și apropiații o bănuiesc de minciună și desfrânare, nedându-i nici o posibilitate să-și spună adevărul ei, căci în lumea puri­tan-ipocrită a cartierului recunoașterea su­pe­rio­rității și autorității bărbaților e lege. Cu­vântul femeilor nu are nici o greutate. Anna Burns urmărește cu acuitate psiho­lo­gică și o finețe de nuanțe expresive însingu­ra­rea tinerei femei, iar modul cum îi dă ve­rosimilitate tulburătoare te face să bănuiești că a trecut ea însăși prin acele stări, că le știe din proprie experiență, că se povestește în filigran. Terorizată și de Lăptar, și de „opi­nia publică”, victima nu poate recurge la ni­meni pentru ajutor sau măcar pentru a fi as­cultată și crezută. Situațiile absurde, sufe­rința, deriva, precum și raportările istorice, ideologice, sociale, religioase sunt înglobate într-o povestire cu tensiuni bine calibrate, nu lipsită de umor negru. Stratigrafia trecu­tului, cu tragedii familiale, uri vechi, atroci­tăți, fanatisme se vede ca într-o tăietură de bisturiu pe un corp bolnav, al cărui rău nu poate fi extirpat. Nici logica, nici bunele sentimente nu te pot ajuta să scapi de pro­liferarea malefică. Poate doar alergatul și cititul.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian