Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Özlem Türeci – Uğur Şahin

– Sunt germani cu origini turcești și se află în fruntea listei inventatorilor de vaccinuri anti-covid. Medici de profesie, au creat uriașa companie Biontech și sunt miliardari! Ies și din emigranți, campioni! –

Prof. Uğur Șahin cu unul dintre numeroasele lui premii (Foto: Getty Images)

Cu mult înainte ca numele lor să fie cunoscute pe întreg mapamondul, pen­tru munca lor de cercetare științi­fică în domeniul medicamentelor, Özlem Türeci și Uğur Șahin au devenit celebri ca miliardari, intrând pe lista celor mai bogați o sută de ger­mani. Cine erau cei doi s-a aflat mai târziu, în urma unui anunț care a făcut să „explodeze” Germa­nia. „AVEM VAC­CIN!” Mai nimeni nu înțele­sese până în acel moment la ce lucra, de fapt, cuplul de cerce­tători turci din Mainz, în cadrul companiei „Bion­tech”, creată de ei. Vestea că au descoperit un vaccin îm­potriva coronavirusului a fost primită cu un entuziasm uriaș. În sfârșit, pe piața mondială a medicamentelor, se anunța un mare jucător german, un fel de Google al industriei Pharma. Ful­ge­rător, cei doi cercetători au pri­mit cereri din toate părțile lumii. Germania e o țară care se bucură de mare încredere în domeniul medicinii. Singurii care au rămas calmi, în această agitație, au fost tocmai cei doi germani de origine turcă. Özlem Türeci, născută în localitatea Las­trup, din Saxo­nia Inferioară, și soțul ei, Uğur Șahin, născut în Köln, au fondat în 2008 compa­nia „Biontech”. Faptul că firma lucra, în realitate, la revoluțio­narea terapiei împotriva cancerului, printr-un tratament extrem de individualizat, destinat imu­nității, este un succes dat uitării în aceste vremuri pandemice. Din inter­viurile pe care cei doi le-au dat până acum presei interna­ționale, reiese lim­pede cu câtă abnegație și opti­mism și-au urmărit obiectivul creării unui vaccin antipandemic, cât de dedicați sunt ei știin­ței.

Dragoste la prima vedere

Laboratoarele BIONTECH (Foto: Agerpres)

Cei doi s-au cunoscut în orașul Homburg, din Saarland, pe când Özlem Türeci era în ultimul an la Facultatea de Medicină, iar Uğur Șahin lucra ca oncolog la clinica universitară din același oraș. A fost dragoste la prima vedere și cei doi s-au mutat împreună la Mainz, unde doctorița, azi în vârstă de 53 de ani, lucrează ca lector la aceeași Universitate, unde și soțul ei, cu doi ani mai vârst­nic, e profesor de oncologie expe­ri­men­tală. În paralel, Ozlem con­duce la „Biontech” depar­tamentul de dezvol­tare clinică, în vreme ce Ugur este directorul gene­ral al celebrei firme de medi­camente.

Înciudată că nu i-a descoperit la timp, ca să tragă focuri de artificii, presa germană îi numește „campionii ascunși”. La asta contribuie și mo­destia lor. Uğur Șahin este mai degrabă intro­spec­tiv, și vorbește clar și încet. Pe puținele ima­gini de la televizor care o prezintă pe Özlem Tü­reci la muncă, poate fi ză­rită o cer­cetătoare exact ca la car­te: compe­ten­tă, calmă, serioasă și dedi­ca­tă. Tur­coaica și-a ex­plicat de­cizia și de a nu se mai limita (e­xact cum a făcut și so­țul ei) doar la ac­ti­vi­ta­tea universi­tară, ară­tând că „știin­ța nu a­junge întot­dea­una la pa­cient”. Öz­lem Tü­reci dorea să-i ajute pe oa­meni. Din ace­lași mo­tiv, pe când era copil, îl însoțea, ade­sea, la muncă, pe tatăl ei, un turc emi­grant care de­venise chirurg la o cli­nică din Ger­mania. Și Uğur Șahin pare să fi fost încă de foarte tim­puriu ex­trem de dor­nic să le fie de folos oamenilor bol­navi.

El a bănuit încă de la sfârșitul lui ianuarie 2020, după primele relatări venite din Chi­na, că boala pro­vocată de virusul SARS-CoV-2 ar putea de­ge­nera într-o pandemie la nivel mon­dial. A­cesta a fost în­ce­putul proiectului „Light­speed” („Viteza luminii”) de la „Biontech”, care se numără printre primele demersuri concre­tizate într-un vaccin împotriva coronavirusului. Dacă cei doi vor deveni încă și mai bogați, mai vestiți, sau dacă ar putea câștiga premiul Nobel, după cum se zvonește deja, sunt probleme care pe ei par să nu-i preocupe deloc. Özlem Türeci și Uğur Șahin au lucruri mai im­portante de făcut: mun­cesc.

Competenți, serioși, dedicați: doi cercetători de succes, care dovedesc că originile modeste de emigranți nu te împiedică să devii campion.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian