Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un remediu anti-frig: Băile de abur

Foto: Shutterstock

În anotimpul umed și rece, obrazul are nevoie de mai multă protecție. Trecerea de la căldura din casă la frigul de afară stresează pie­lea. Întocmai cum auziți! Dacă noi ne plângem de obo­sea­lă, de ce să nu se plângă și-obrazul, de agre­siunile la care este supus tot mai bru­tal? Ali­mentație proastă, lipsă de odih­nă și, mai ales, contactul zilnic cu otră­vu­rile răspândite prin poluare. Din feri­cire, remediul se află la îndemână: baia cu aburi, care curăță tenul în pro­funzime, îl relaxează și îi redă pros­pețimea. Potrivite pen­tru toate tipu­rile de ten, băile cu aburi pot fi făcute cu plante sau uleiuri eterice aro­ma­te.

Procedeul: luați un vas încă­pă­tor, care dă un volum de aburi spo­rit. Apa să fie cât mai fier­binte, dar fără să pro­­voa­­ce ar­­suri. Pro­­sopul cu care vă acoperiți să nu fie închis ermetic, abu­rii tre­buie să se ri­dice încet.

Ce plante folo­sim: în princi­piu, o lingură plină cu vârf de plante se opă­rește cu 300 ml apă.

* pielea grasă, cu porii mari, se îm­pacă bine cu salvia, care adună pielea și reduce producerea de se­bum.

* pielea încărcată, plină de co­șuri și puncte negre, reacționează bine la mu­șețel.

* pielea sensibilă e prietenă bună cu teiul.

Frecvența – în principiu, pentru te­nul gras și mixt se pot practica băi de abur de două ori pe săptămână, vre­me de 10 minute. Pen­tru tenul nor­­­mal se indică o ba­ie pe săp­tă­mâ­nă, vreme de 5 mi­nu­te. Pielea sen­si­bilă cere patru tra­ta­mente pe săptă­mână, dar de pre­ferat sub formă de comprese calde.

Mai bine nu – persoanele care suferă de cuperoză (vinișoare de sân­ge pe obraz) sunt sfătuite să re­nun­țe la com­pre­se sau băi de aburi. Căldura dina­mi­zează circulația sân­gelui și accentuează ro­șeața.

Compresele – se fac din pro­soape mici, de frotir, care se înmoaie în in­fu­zia cât mai caldă, se storc ușor și se lasă pe față până se răcesc. Pro­cedeul se re­pe­tă de 2-3 ori.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian