Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII IANUARIE

Foto: Shutterstock

BERBEC

Acțiuni colective

Începeți anul în forță, cu Marte în semnul dvs., deciși să vă croiți drum în lume. E însă de dorit ca acest elan să fie susținut de un ideal, de un concept pe care doriți să-l ilustrați, pentru a deveni un mo­­del pentru ceilalți. Relațiile dvs. so­ciale pot să capete o deosebită im­portanță în acest sens. Cei din gru­pul dvs. de prieteni se pot ală­tura proiectelor dvs. Unii dintre dvs. ar putea să inițieze o acțiune, care să ia amploare dincolo de ceea ce vă puteți imagina când o înce­peți. Mai este posibil ca într-un cerc pe care-l frecventați să apară cineva care să vă inspire, un fel de mentor.

BANI: Din 7, energicul Marte se mută în Taur și vă în­deamnă să căutați noi mijloace de câș­tig. Unele dintre ideile dvs. sunt trăs­nite, altele însă pot fi grozave. Cele din penultima săptămână a lunii fac parte din prima categorie.

CARIERĂ: Încep să se în­se­nineze perspectivele, din 9, când Venus intră în Capri­corn. Dacă la dvs. la serviciu se por­nește o nouă inițativă după Luna nouă din 13, în aceeași zodie, vă pu­teți face remarcați.

DRAGOSTE: Unii dintre dvs. se pot apuca să flir­teze cu una dintre șefe, iar lucrurile pot lua o turnură serioasă către fine­le lunii.

SĂNĂTATE: E important să vă protejați de frig, pe care mulți dintre dvs. nici nu îl prea percep ca atare, căci sunteți ca­lorifere ambulante.

TAUR

Strălucire profesională

Majoritatea dintre dvs. pot să se simtă abătuți la început de an, respectiv până pe 7. Unul dintre motive este că nu în­drăz­niți să vă manifestați nemulțumirile, altă posibilitate e că aveți impresia că cineva vă pune bețe în roate. Aceste re­zerve dispar când Marte intră în semnul dvs., pe 7, unde va sta până pe 4 martie. În preajma lui 20-21, trebuie să vă feriți, dimpotrivă, de erupții spe­cifice Taurului, atunci când vede roșu. Mai multă expunere publică nu vă poate strica, începând din 9, deoarece ceea ce aveți de spus îi poate inspira pe cei din jur. Dacă vă tentează un obiect de studiu, după 13 e un mo­ment bun să începeți.

BANI: Obișnuitul dvs. fler în ches­tiuni financiare lasă de dorit în ianuarie și februarie, deci nu for­țați lucrurile.

CARIERĂ: Pe parcursul acestui an puteți ieși în evidență așa cum n-ați mai făcut-o niciodată. Îngemănați o gândire bine structurată cu o perspectivă interesantă, inova­toa­re, care va fi apreciată.

DRAGOSTE: Pe măsură ce Marte se apropie de Uranus în semnul dvs., deveniți tot mai agre­sivi. Pot fi momente în care nici dvs. nu vă dați seama de ce v-a sărit țan­dă­ra. E imposibil să re­pri­mați cu totul ie­șirile. Încercați mă­car să le moderați.

SĂNĂTATE: Până pe 7, puteți avea dureri de cap, tensiune intraoculară mărită și pot să apară probleme cu urechile.

GEMENI

Oportunități bănești

Vă face bine afecțiunea pe care o primiți din multe părți la început de an. Nu e deloc exclus ca prietenii să vă îmboldească să ie­șiți în față, să vă valorificați mai mult calitățile. Deși vă ten­tează să o faceți, s-ar putea să fiți descurajați la început de ac­țiuni puse la cale de inamici de-ai dvs., despre care nu aveați habar. Dacă nu știți cu cine vă confruntați, nu aveți cum să-i contracarați. Impor­tant este să vă păstrați motivația de a studia mai mult, de-a vă lansa în apariții publice și/sau de a susține o cauză. Nu vă așteptați însă la progrese spec­taculoase înainte de finele lui fe­brua­rie.

BANI: O propunere incitantă de afaceri, care apare du­pă data de 8, poate fi pusă în prac­tică cu mare succes după Luna nouă din 13.

CARIERĂ: Șefii dvs. văd cu to­tul altfel decât dvs. fe­lul în care ar trebui să decurgă pro­iec­tele importante. Se poa­te ca de vină să fie anu­miți colegi bărbați, care îi in­fluențează negativ.

DRAGOSTE: Venus ocro­tește cuplu­rile până pe 8. Din 9, unii din­­tre dvs. s-ar putea lansa în­tr-o legătură pasională cu ci­neva care pare rece și dis­tant, dar în in­ti­mitate, este opusul.

SĂNĂTATE: Ar trebui să evitați orice efort, o dată în preajma datei de 15, apoi pe 20-21, deoarece există risc de acci­den­te, vizând în special capul, gambele și gleznele.

RAC

Risc de certuri aprinse

Efectele stabilizatoare ale lui Saturn și Jupiter în Vărsător le puteți simți încă de la începutul anului, în sensul că dacă mai apar si­tuații care anul trecut v-ar fi dat pes­te cap, acum le priviți cu mai multă detașare și aveți o abor­dare constructivă. Pu­teți des­coperi că aveți resurse nebă­nuite, cât timp nu vă lăsați în voia spai­me­lor de moment. În preaj­ma zilelor de 15, 17, 20 și 21 aveți nevoie de mult calm față de prietenii dvs. Mai ales cu băr­bații se pot isca discuții aprige, care pot du­ce inclusiv la ruperea u­nor relații de prietenie la care țineți mult. Aces­te cer­turi pot genera și sis­tarea unor pro­iecte importante de grup.

BANI: Mergeți pe ceea ce știți din experiență, nu din cap, și veţi putea constata că, por­nind de-aici, se pot dezvolta multe alte lucruri.

CARIERĂ: Inițiativele pe care le lansați până pe 6 se pot bucura de o primire deosebit de bună. Asta vă poate spori în mod semnificativ prestigiul profe­sio­nal.

DRAGOSTE: Comporta­men­tul par­tenerului s-a îndulcit în­tr-o oarecare mă­sură – cel puțin nu mai are atâtea pre­tenții de la dvs. O redefinire categorică în bine a relației se poate petrece progresiv, mai întâi din 9, și accentuat, după 13.

SĂNĂTATE: Conștientizați-vă obiceiurile ali­men­tare ori pe cele ținând de stilul de viață, întrucât urmările se pot face simţite acum.

LEU

Evitați conflictele

Nevoia dvs. înnăscută este de-a străluci, căci sunteți născuți sub așa-numitul „semn al regalității”. Vă vine deci destul de greu să vă aflați sub un scrutin, care, deși în esen­ță binevoitor, este obiectiv și re­ce, așa cum e cazul acum. În aces­te condiții, aveți două po­si­bi­lități: fie vă bosumflați că însuși­rile care vă fac o persoană deo­­se­bită nu sunt primite cu en­tuziasm și ovații, fie vă bucurați că primiți o apreciere neutră și corectă. În cel de-al doilea caz, aveți de câști­gat, pentru că vă ajută să vă dați seama în ce di­recție mai aveți de lucrat și să înțele­geți, o dată în plus, că se poate întot­deauna mai bine.

BANI: E recomandabil să stați liniștiți în perioada asta, când pot apărea unele chițibușuri de care trebuie să vă ocupați și care v-ar putea da peste cap.

CARIERĂ: Mare grijă, luna asta: încă din 6 pot să apară tensiuni în relațiile cu șefii, care pot exploda de-a dreptul pe 15, 17, dar mai ales pe 20 și 21. În aceste zile ar tre­bui de asemenea să vă feriți de conflicte cu orice fel de re­pre­zentanți ai autori­tă­ților.

DRAGOSTE: Puteți fi că­să­toriți de ani buni de zile și să credeți că a­ceas­ta este forma finală a relației dvs. Marea conjuncție Saturn-Jupiter e însă de părere că lucrurile se pot îmbunătăți.

SĂNĂTATE: Din 6 încolo pot apărea dureri de cap. În preajma Lunii noi din 13, vă poate supăra stomacul.

FECIOARĂ

Despărțiți casa de carieră

Vă place să călătoriți și veți avea probabil ocazia să o fa­ceți. Dar ar fi bine ca pe 15, 17, 20 și 21 să stați într-un loc. Oricât de buni ați fi în privința sporturilor de iarnă, în preajma acestor zile e pre­ferabil să nu vă aventurați. Mai bine dedicați-vă activităților creative, mai ales du­pă 9. Dacă sunteți părinți, căutați jocuri interesante, la care pu­teți par­ti­cipa cu toții. Unii dintre dvs. pot observa, cu această ocazie, o în­su­și­re a copilului pe care au trecut-o cu vederea până acum. E posibil să pri­miți un dar neașteptat.

BANI: La început de lună, mai precis până pe 9, s-ar pu­tea să constatați că ați putea pune ceva la cale alături de un membru sau prieten de familie. Partenerul de afaceri vă îmboldește și el să tre­ceți la treabă.

CARIERĂ: Vor fi perioade când problemele de-acasă pot interfera cu cariera, dar acum de­pin­de doar de dvs. să nu neglijați lu­cruri care vi se par, pe moment, ne­semnificative, dar care, lăsate deo­parte, vă pot strica reputația profe­sio­nală.

DRAGOSTE: Cei din familie nu se prea înțeleg cu perechea dvs. și nici aceasta nu e prea dornică să-i întâlnească.

SĂNĂTATE: Atenție la ali­men­tație și stres, pentru că ficatul e mai sensibil ca niciodată.

BALANȚĂ

Talente noi

Legăturile reluate cu unele rude sau vecini, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, v-au făcut pe mulți dintre dvs. să redescoperiți plăcerea companiei acestora și far­mecul discuțiilor. Cele mai plăcute adu­nări sunt cele care se întâmplă până pe 8, inclusiv. Un hobby sau un talent despre care știați că există, dar nu îi prea acordați atenție începe să vă aca­pa­reze din ce în ce mai mult. Iar cei din jur vă confir­mă că sunteți buni. E posibil ca, la un moment dat, această preocupare să se transforme într-o profesie în toată regula. Sub influența lui Venus și a Lunii noi din 13, în Capricorn, vă doriți familia cât mai aproape.

BANI: Ignorați presiunile prietenilor și propria impulsivitate, care vă poate determina pe 15, 17, 20 și 21 să vă lansați în proiecte mult prea riscante.

CARIERĂ: Aveţi grijă să le trasați cola­bo­ratorilor dvs. sarcini cât mai precise, altfel vă puteți trezi că ei au înțeles că au de făcut cu totul altceva.

DRAGOSTE: Partenerului îi trec pornirile au­toritare, după 6, și devine mai re­zonabil. Burlacii și burlăcițele zodiei pot începe o relație cu cineva mai în vârstă sau care are de dus responsabilități importante.

SĂNĂTATE: Nu vă speriați de simptomele de tot felul care vă apucă ocazional, atâta timp cât duceți un trai ordonat și faceți mișcare.

SCORPION

Tur de forță

Viața dvs. de zi cu zi e deosebit de intensă, la început de an. Mai cu seamă la mijlocul lunii puteți face tururi de forță, umblând de colo-colo și rezolvând multe probleme administrative ori cu autoritățile. Unii dintre dvs. au de pus la punct și niște chestiuni mai spinoase, cu vecini sau rude. Acestea pot fi adresate cel mai eficient după Luna nouă din 13, din Capricorn. Începe o perioadă propice pentru a vă pune în ordine ideile le­gate de locuință. Puteți face o conso­lidare, o extindere. Cu siguranță însă vă veți aduce aminte de copilărie și de cele trăite atunci. Doriți să vă așezați viața pe temelii solide.

BANI: Însăși patroana banilor, Venus, e cea ca­re vă asigură un venit confortabil. Pâ­nă pe 9, puteți primi o sumă mai mare decât v-ați fi așteptat. În afaceri, lăsați lucrurile așa cum sunt.

CARIERĂ: Ceea ce porniți acum va fi bine gândit și pregătit. Unii dintre dvs. se gândesc la o afacere de familie. N-ar fi o idee rea.

DRAGOSTE: Nici cuplurile stabile, nici în­drăgostiții nu o duc prea grozav. 15, 17, 20 și 21 sunt zile în care se pot întâmpla des­părțiri bruște. Dacă au mai avut loc crize simi­lare, întrebați-vă serios dacă nu cumva asta e cea mai bună soluție.

SĂNĂTATE: Evitați eforturile, obiectele tă­ioase și focurile deschise până pe 6. Și hipertensivii trebuie să fie precauți.

SĂGETĂTOR

Plictiseală sentimentală

Ați intrat în noul an, înso­țiți de energiile mi­cu­lui benefic Venus. Relațiile dvs. de tot fe­lul funcționează cum nu se poate mai bine sub in­fluența ei, care durează până pe 9. S-ar putea ca, mai în joacă, mai în serios, să porniți un proiect care să îmbine utilul cu plăcutul. Dacă aveți co­pii, s-ar putea să dea do­vadă de mai multă per­so­nalitate ca până acum. Puteți preveni ase­me­nea ieșiri, determinându-i să vă ajute la trebu­rile din casă.

BANI: Mulți dintre dvs. au reușit să scape de niș­te datorii la finele anului trecut, dar în­că nu vă simțiți confortabil. Aici intervine Ve­nus, patroana banilor, din 9. Luna plină din 13 vă poate da o idee despre orientarea surplusului adus de Venus.

CARIERĂ: Nu vă bazați prea mult pe co­la­bo­ratorii dvs. De fapt, ar fi bine da­­că ați avea cu cine să-i înlocuiți pe unii, care v-ar putea lăsa baltă dintr-odată, pe 15, 17, 20 ori 21.

DRAGOSTE: În relațiile formate domnește un aer de plictiseală. Nu e vreo tra­gedie, doar un fel de bălteală. O relație plină de foc se dovedește a fi doar un foc de paie, sau ceva mai serios, dacă durează din­colo de 6.

SĂNĂTATE: Străduiți-vă să evitați insom­nii­le, care pot fi acute pe 15, 17, 20 și 21. Și gleznele sunt sensibile atunci.

CAPRICORN

La sânul lui Venus

Probabil nici nu îndrăzniți să vă relaxați după ce ați reușit să scăpați de niște obligații sau restricții strașnice, de care ați tot avut parte mai ales în ultimii doi ani. E nevoie de prezența micului be­ne­fic, Venus, care intră în semnul dvs. pe 9 și vă ajută să luați lucrurile mai ușor. Luna nouă, care se întâmplă pe 13 tot în semnul dvs., vă ajută la rândul ei să lăsați în urmă oboseala. Prezența celor din fa­milie și a prietenilor de suflet vă face tare bine. Și dvs. vă manifestați cu mai mare ușurință afecțiunea față de ei, ceea ce nu vă vine întotdeauna ușor.

BANI: Începe o perioadă de consolidare a ve­niturilor dvs. Aveți o reputație care tre­zește încredere și respect și atrageți persoane la fel de corecte.

CARIERĂ: Trebuie să recunoaștem că rareori se vorbește de bine despre cineva ab­sent, dar acest mini-miracol se întâmplă în ceea ce vă pri­vește pe dvs., până pe 9, cu efecte percep­ti­bile.

DRAGOSTE: Aceeași Venus în semnul dvs. începe să vindece relația de cuplu, care a avut de suferit în urma răcelii dvs. din ultimii ani. Poveștile de amor au un traseu complet im­pre­vizibil pe 15, 17, 20 și 21.

SĂNĂTATE: În primele opt zile ale lunii, odih­na și îngrijirea corporală pot face adevărate minuni.

VĂRSĂTOR

Armonie totală

Vă simțiți cu totul altfel, de când vă bucurați de prezența lui Saturn și a lui Jupiter în semnul dvs., formând așa-numita mare conjuncție. Unii dintre dvs. se pot simți pentru prima oară în armonie cu cine sunt pe dinăuntru. Vă face plăcere să vă împărtășiți gândurile cu cei din jur. Prietenii, dar mai ales prietenele dvs. vor fi încântați să vă aibă în preajmă. Le simțiți cu intensitate căldura și loialitatea. Cu atât mai surprinzătoare pot fi re­ac­țiile unora din familia dvs., care vă pot lăsa cu gura căscată pe 15, 17, 20 și 21. În aceleași zile a cazul să vă țineți la dis­tanță de rețeaua electrică și apa­ra­tele electro­cas­nice.

BANI: Sunt de descâlcit multe și mărunte. Lu­ați-o încet și cereți părerea unor per­soane pricepute.

CARIERĂ: Majoritatea celor care v-au săpat groapa au căzut singuri în ea. Luna aceasta aveți mai degrabă parte de simpatie decât de dușmănie, mai ales din partea colegelor.

DRAGOSTE: Există anumite ambiguități între prietenie și dragoste, din pricina cărora nu prea știți cum să reacționați față de o persoană care își schimbă mereu comportamentul.

SĂNĂTATE: Pofta de mâncare crește, din 9. Da­că faceți febră mică, fără alte simp­tome, poate fi vorba despre o infecție uro-genitală.

PEȘTI

Îndrumători pentru alții

Odată cu intrarea vechiu­lui dvs. guvernator, marele benefic Jupi­ter, însoțit de marele malefic, disciplinatul Saturn, în Vărsător, vă apucă nevoia de a vă retrage, mă­car periodic, din lume, pentru a vă dedica unei în­clinații artistice sau uneia spirituale. Dacă sunteți trecuți de prima tinerețe, nu este deloc exclus ca oamenii să se îndrepte către dvs. în căutarea unui ghidaj moral sau a unei filozofii de viață. Anumite situații care se ivesc în fa­milie ori în gospodărie, vă încurcă și vă determină să reconsiderați anu­mi­te relații. Poate vă este de folos să știți că unele dintre aceste scenarii sunt de natură karmică.

BANI: Sunteți hotărâți să întreprindeți ceva nou, și pentru asta ar trebui să faceți un prim pas până pe data de 6, inclusiv. Ați putea avea parte de o colaborare mediată de o femeie, în special după Luna nouă din 13.

CARIERĂ: Cel mai bine sunteți priviți de șefi (mai ales de către cei de gen fe­mi­nin) până pe data de 9. Atitudinea lor prietenească vă face poftă să le demonstrați că au dreptate, având încredere în dvs.

DRAGOSTE: Deși sunteți poate sincer con­vinși că sunteți o biată victimă a circumstanțelor, de fapt dvs. sunteți cei ale căror oscilații comportamentale le dau bătăi de cap celor iubiți.

SĂNĂTATE: Faceți mișcare, ca să nu vi se an­chilozeze încheieturile, mai ales genunchii și gleznele. Evitați să lucrați noaptea.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian