Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Amendă-record pentru „Cartelul lemnului”

La finalul lui 2020, conducerea Con­si­liului Concurenței venea cu o știre-bom­bă, chiar în perioada marilor cumpărături on­line: o amendă de aproape 7 mi­li­oane de euro apli­cată plat­formei eMag, u­nul din­tre liderii pieței de comerț elec­tronic de la noi. Mo­ti­vul su­nă pom­pos: „abuz de poziție do­mi­nantă”, în fapt concurență incorectă față de firme care plăteau să-și vândă pro­dusele prin eMag, dar ale căror oferte, întâmplător aflate în concurență cu cele ale eMag, erau ascunse prin „cotloa­nele” plat­for­mei, în loc să fie prezentate în „vitrină”, așa cum scria în contract. Faptul că, în ciuda amenzii consistente, eMag și-a re­cu­noscut vina e o notă în plus pentru inspectorii Consiliului Concu­renței, o instituție nu foarte vocală, dar care (se vede nu doar din acest caz), tace și face, și iese în presă cu câte o amendă babană, pe lângă încercările de a pune ordine cu treabă bună în hățișul capitalismului adesea prost înțeles de la noi.

Nu a trecut nici o lună de la știrea amen­zii către eMag, iar Consiliul Con­cu­renței vine cu o nouă lovitură de ima­gine. Vizați sunt, de data aceasta, nu bă­ieții deștepți din online, ci rechinii din in­dustria lemnului, de care, în ciuda su­telor de anchete din ultimii ani, nu s-a atins nimeni, iar cei de la Ministerul Me­diului în niciun caz! Sim­pla menționare a fir­me­lor amendate e în mă­sură să facă impresie: mamutul austriac Holz­­indus­trie Schweighofer, Kronoșpan sau Egger, celelalte două holdinguri vieneze cu ope­rațiuni la noi, plus o serie de furni­zori ai acestora, pre­cum Alredia, Ex­plosiv Group, Silva Logistics, Silvania Inter­na­tional și Forest Land. Dar și amen­da este una pe măsura numelor aflate în vizorul Consiliului Concu­ren­ței: 25 de milioane de euro, dintre care 10 mili­oane doar în dreptul Schweighofer, cea mai mare amen­dă din istoria româneas­că a com­paniei austriece!

Până acum, marile companii din in­dustria lemnului erau acuzate de tăierile, adesea ile­gale, de păduri, sau de in­tro­ducerea unor tăieri ilegale în circuitul lor de producție. Dar, așa cum anchetele de te­ren ale „Formulei AS” și ale altor insti­tuții de presă au arătat de mai multe ori în ultimii ani Schweighofer, Kronoșpan și fir­mele din jurul lor, nu s-au mulțumit cu atât: au creat un veritabil „cartel al lem­nului”, unde, prin înțelegeri sub­te­rane, și-au împărțit sferele de influență, loturile de masă lemnoasă sau sur­sele de aprovizionare și au neutralizat com­pe­tiția locală cu o putere de piață redusă. Micii pro­ducători români de mobilă ni s-au plâns, nu o dată, că găsesc foarte greu lemn pe piață la un preț decent, din pri­ci­na jocurilor făcute de marii drujbari străini ai pădurilor României. Amen­zi­le de milioane de euro ale Consiliului Con­cu­ren­ței le fac, chiar dacă târziu, dreptate micilor producători români, ne dau și nouă dreptate, celor care am scris despre hoția din pădurile noas­tre, pentru că 13 dintre companiile amen­date și-au recu­noscut faptele, în frunte cu Hol­zindustrie Schweighofer.

Amenda-record aplicată industriei lemnului pune o și mai mare presiune pe noua conducere a Ministerului Mediului și pe șefii nou-numiți prin organismele de control. Deja nu mai vor­bim de vo­ci­ferări ale activiștilor de mediu sau de an­chete de presă: statul însuși, prin Con­siliul Concurenței, susține că sunt pro­bleme mari…

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian