Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Zincul natural – salvatorul imunității

– În ciuda tuturor restricțiilor impuse, pandemia de coronavirus își vede de drum. Vaccinarea înaintează lent, virusul suferă mutații rapid… Lupta e grea! Doar câteva substanțe s-au dovedit a fi eficiente în acest an de foc. Iar una dintre ele este ZINCUL. Câteva miligrame din acest element, administrate în doza și la momentul potrivit, ne-ar putea salva viața. Amănunte despre povestea zincului natural și a aplicațiilor sale prac­tice aflați din textul pe care vi-l prezentăm –

Foto: Shutterstock – 6

Deși corpul nostru conține doar 2-3 gra­me de zinc, nu am putea supraviețui în ab­sența acestuia. Zincul este implicat în toate procesele de înnoire a celulelor, dar și în cele de contracarare a infecțiilor. De asemenea, de zinc depinde producția a cel puțin 300 de enzime ce susțin procesele vitale din or­ga­­nism. Echilibrul hormonal, imu­nitatea, capacitatea noastră de a gândi și de a simți sunt extrem de dependente de zinc, motiv pentru care savanții i-au acordat o atenție cu totul aparte în ultimele două decenii. Cercetătorii au ad­minis­trat zinc în formă naturală diver­selor categorii de bolnavi și, une­ori, vindecările au fost nespe­rat de rapide. De asemenea, s-a observat că o carență, chiar mică, din acest oligoelement, poate avea conse­cințe grave în cazul virozelor, al bolilor autoimune sau tumorale.

Deficitul de zinc în organism

Deficiența cronică de zinc apare mai ales în țările sub-dezvoltate sau în curs de dezvoltare și, mult mai izolat, în Europa industrializată. În rân­dul românilor, sunt rare carențele foarte pronunțate de zinc. În schimb, sunt frecvente și periculoase defi­citele de zinc în momentele critice. Aceste ca­rențe afectează răspunsul la infecții, boli alergice sau autoimune. Cum apare deficitul de zinc? În primul rând, prin consumul de alimente superpro­cesate și rafinate, foarte sărace în acest element în stare natu­rală. Iar simptomul cel mai frecvent al deficienței de zinc este creșterea vulnerabilității la infecții și la bolile tumorale, adică scăderea imu­nității. Când deficiența de zinc se cronicizează, apar oboseala generalizată, problemele oculare, infertilitatea, ră­nile se vindecă mai greu, iar orga­nismul îmbătrâ­nește accelerat. În fine, în cazurile de carență gravă de zinc, se produce căderea gene­ralizată a părului, apar tulburările digestive, osteo­poroza, insuficiența renală, diabetul, tulburările cardiace grave, decesul.

Modul de administrare a zincului

Zincul natural din alimente

Foto: Dreamstime

Surse excelente de zinc, prezente în hrana noas­­tră cea de toate zilele, sunt germenii de ce­reale, în special cei de grâu, ovăz și orz. Semințele de do­vleac, nucile și caju-ul sunt bogate și ele în zinc asimilabil. Totuși, pe primul loc se află așa-numitele fructe de mare, în special scoicile, crabii şi icrele, care conțin cantități impresionante din acest oligo­element. De exemplu, o sută de grame de stridii (campioane absolute în domeniu) conțin 400% din cantitatea de zinc necesară zilnic orga­nismului. Cantități semnificative de zinc mai întâl­nim în lactatele ecologice (în special iaurt și caș­caval), în ouăle ecologice, precum și în unele leguminoase (fasole, mazăre, năut, linte), în cio­colata neagră (cu peste 70% cacao).

Alimentele „consumatoare” de zinc

Există și produse alimentare care au conținutul de zinc aproa­pe de zero. În această si­tuație sunt alimentele rafinate, foarte bogate în zaharuri și care nu doar că nu conțin deloc zinc, dar chiar obligă organismul să consume mari can­tități din acest oligoele­ment. Astfel, zahărul, făina albă, amidonul mo­di­ficat, orezul de­cor­ticat, precum și ali­mentele care le conțin au nevoie, pentru a fi meta­bolizate, de consumarea unor can­tități importante de zinc. Din aceste motive, este foar­te necesară supli­mentarea zincului natural la per­­soanele amatoare de fast-food, ali­mente pre­am­balate, dul­ciuri de toate fe­lurile.

Capsulele cu zinc de sinteză

Zincul natural se extrage din drojdie

Le găsim în farmacii, cu diverse denumiri, even­­tual asociate cu alte vitamine și minerale, obți­nute, de ase­menea, artifi­cial. Cel mai frecvent găsim în capsule urmă­toa­rele forme de zinc:

* Sulfatul de zinc – este folosit în industria tipa­rului și a lemnului, dar este introdus și în capsu­le, deși asimilarea sa este slabă și produce tulbu­rări digestive.

* Gluconatul de zinc – este un zinc proce­sat cu acid gluconic (folosit foarte mult în indus­tria detergen­ților), fiind ceva mai ușor de asimilat, dar poate deveni toxic pentru rinichi.

* Lactatul de zinc – se mai numește și zincspar, fiind utilizat în industria cauciu­cului. Ad­ministrat ca medi­cament, prezintă aceleași carac­teristici ca gluconatul de zinc.

* Zincul chelatat – este o formă ceva mai avansată de prelucrare, prin care zincul devine un pic mai asimilabil. Din păcate, deși producerea sa este considerabil mai ieftină decât obținerea zincu­lui natural, și această formă de administrare are o eficiență limitată.

* Zincul bisglicinat – este prezentat în mod fals drept „formă naturală” a zincului, în realitate este o formă de zinc chelatat. Nu este recomandată administrarea sa decât la prescripția medicului.

Per ansamblu, efectele terapeutice ale zincului de sinteză sunt mult reduse în raport cu cel natu­ral, din trei motive: 1. Este mult mai greu asimi­labil. 2. În absența așa-numiților co-factori (nu­trienți pre­zenți alături de acest mineral în alimen­te), eficiența sa e mult redusă. 3. Fiind greu de asimilat, adesea este supradozat, caz în care devine TOXIC pentru organism.

Capsulele cu zinc natural

Alimente bogate în zinc: Germeni de cereale

Sunt obținute din drojdia de bere. Au fost selec­ționate varietăți de drojdie de bere capabile să meta­bolizeze cantități uriașe de zinc. În drojdie, zincul se găsește alături de aminoacizi, vitamine din com­plexul B, seleniu natural și mulți alți nu­trienți care fac acest oligoelement asimilabil și îi dau maximum de eficiență terapeutică.

Doza de zinc natural recomandată este de 10 miligrame, administrate zilnic. Ea este valabilă atât în cazul copiilor cât și al adulților, iar supli­mentele de ultimă generație conțin întreaga doză zilnică de zinc natural într-o singură capsulă.

Cura cu zinc natural va fi ținută vreme de trei luni, timp în care se va administra câte o capsulă pe zi, urmată de 15-30 de zile de pauză, după care se poate relua.

În perioada infecțiilor acute (gripe, cistite, pneu­monii, viroze digestive etc.) doza va fi mărită până la 20-40 mg pe zi, la fel ca și în timpul alăp­tării, după intervenții chirurgicale sau în perioadele cu stres in­tens. Totuși, unii specialiști recomandă ca o doză mai mare de 20 mg de zinc pe zi să nu fie administrată mai mult de două – maximum patru săptămâni.

Zincul natural și imunitatea

Din studiile existente reiese faptul că zincul este cel mai puternic oligoelement pentru susți­nerea imunității. La persoanele cu viroze respira­torii, de exemplu, rezervele de zinc din organism scad într-un ritm ra­pid, consu­mul crescând de 3-4 ori față de normal, ceea ce in­dică fo­lo­­sirea intensă a acestui mineral pentru procesele de apărare. Mai mult, atunci când zincul se ad­ministrează în timpul infec­ției, capacitatea de apărare a orga­nis­mului crește rapid. Cer­cetări fă­cute la In­stitutul ame­rican „Li­nus Pau­ling” arată că 10-20 mg de zinc, admi­nistrate zilnic, re­duc perioada de vindecare a in­fecțiilor vi­rale (gri­pa­le, herpetice, cu coronavi­rusuri, rotaviru­suri etc.). În combinație cu vita­mina C, efectele imunosti­mu­lente ale zincului sunt și mai puternice, recoman­dându-l pentru creș­terea eficienței trata­men­telor cu antibiotice și anti­virale, dar și pentru tratarea unor boli grave, cum ar fi infecția cu HIV, hepatitele vi­rale, infecțiile cu bacterii rezistente la antibiotice. În țările lumii a treia, unde infecțiile digestive con­duc la moartea a milioane de copii cu vârsta sub 5 ani, simpla su­pli­mentare a zincului a condus la sal­varea vieților a aproape jumătate dintre micii paci­enți luați în tra­tament. De altfel, copiii au o relație cu totul spe­cială cu acest mineral.

Zincul natural și Covid 19

Ouă și produse lactate ecologice

În zilele noastre, zincul face parte din scheme de tratament contra Covid-19, folo­site de un număr mare de medici și spitale din întrea­ga lume. Iată ce spune doctorul Marcin P. Joachimiak, de la „Labo­ratoarele Berke­ley”, SUA: „Zincul este considerat terapie profilactică sau adjuvantă pentru COVID-19, cu 12 studii clinice în desfă­șurare. Acestea su­bli­niază relevanța acestui oligoelement în contex­tul pandemiei cu care ne confrun­tăm”.

În articolul său, publicat anul acesta, în ia­nua­rie, reputatul cercetător american ne spune și moti­vele pentru care zincul este atât de folosit și studiat în contextul infec­țiilor cu corona­virus:

1. Scade susceptibilitatea la infecția cu co­ronavirus.

2. Îmbunătățește rezultatele clinice ale ce­lorlalte terapii anti-Covid.

3. Este agent antiinflamator și antioxi­da­tiv, relevant pentru unele simptome se­vere ale bolii COVID-19.

Trebuie subliniat, însă, că deficiența de zinc este comună, fiind necesară suplimen­tarea pro­fi­lactică, în următoarele doze: 9 mg pentru femei, 5-8 mg pentru copii și 13 mg pentru bărbați. Această doză este recoman­dată în deficiența cronică moderată de zinc.

În schimb, la persoanele infectate cu SARS-CoV-2, se pot administra și doze de 3-4 ori mai mari față de cele recomandate ante­rior. Impor­tantă este, însă, diag­nosti­carea tim­purie, pentru că, încă din faza în care infecția este asimpto­matică sau slab simptomatică, organismul poate consuma cantități enorme de zinc. Or, dacă zin­cul este consumat, corpul intră în deficit, aceas­ta afectându-i performan­ța imuni­tară.

Zincul natural și copiii

Pe lângă efectul său imunostimulator, la copii, zincul este un excelent preventiv pentru multe alte afecțiuni. El preîntâmpină bolile diges­tive (în special diareea și sindromul de malabsorb­ție), pneu­monia, protejează împotriva periculosului diabet juvenil, tratează întârzierile de creștere și contribuie la buna dezvoltare a creieru­lui. De ase­menea, administrarea zincului natural este foarte necesară pentru maturizarea sexuală ar­monioasă atât a băieților, cât și a fetelor. El previne apariția ulterioară a infertilității, dar și apariția pu­bertății precoce sau a tulburărilor hormonale, care pot veni odată cu pubertatea. De departe, însă, cel mai im­portant rol îl are zincul în dezvoltarea inte­lectua­lă și emoțională a micuților. El ajută la dez­vol­tarea memoriei și a atenției, previne apariția hiper-emo­tivității și a hiper-activității. Un studiu edifi­cator, făcut în Croația, pe 400 de copii cu sin­drom de hi­per­activitate (ADHD), a arătat îmbună­tățiri extra­ordinare ale gradului de atenție, ale capa­cității de socializare și ale compor­tamen­tului per ansamblu, după administrarea acestui mineral, zil­nic, vreme de trei luni.

Zincul natural și creierul

Fructe de mare

Studiile făcute pe animale și pe pacienți umani arată că suplimentarea zincului în dietă conduce la o îmbunătățire a performanțelor intelectuale, atât ale adulților, cât și ale copiilor. Administrarea aces­tui mineral îmbunătățește memoria de durată scurtă și medie, ajută la o mai bună coordonare motorie și crește capacitatea de efort intelectual. Persoanele care trebuie să învețe ori să realizeze activități intelectuale, cum ar fi proiectarea, pro­gra­marea, calculul matematic, vor beneficia de acest mineral, care ajută la îmbunătățirea sta­bili­tății atenției. Mai mult decât atât, curele cu zinc natural ajută la îmbunătățirea stării emoționale, fiind o armă foarte eficientă contra depresiei. Nu în ultimul rând, zincul natural este folositor per­soanelor de vârsta a treia, deoarece contribuie la frânarea și stoparea proce­selor degenerative de la nivelul creierului. Combi­na­ția de zinc și vitamine din complexul B este, între altele, una din cele mai bune soluții de prevenire a maladiei Alzheimer.

Zincul natural și pielea

La adolescenți, administrarea zincului natural ajută la ameliorarea acneei și la reglarea secreției de sebum. Apoi, acest mineral s-a dovedit foarte util contra psoriazisului, dermatitelor alergice, in­fec­țiilor herpetice, dar și pentru accelerarea vitezei de vindecare a rănilor. Mai trebuie adăugat că zincul natural (mai ales în combinație cu siliciul na­tural) este un extraordinar întineritor al pielii. Este bine să știm și faptul că o cură de zinc natural ajută la pre­venirea celei mai agresive forme de cancer a pielii: melanomul malign.

Zincul, potența și prostata

Ar fi total greșit să considerăm că zincul na­tural este un remediu exclusiv masculin, dar tre­buie să recunoaștem că organismul bărbaților are nevoie de acest oligoelement mai mult ca al femei­lor. Studiile medicale au arătat că administrarea zincului îmbu­nătățește potența, previne instalarea andropauzei premature, normalizează apetitul sexual. Mai mult decât atât, adenomul de prostată este prevenit și tratat eficient cu acest oligoele­ment, la fel ca și cancerul de prostată. Nu în ulti­mul rând, zincul ajută în cazul deficitului de hor­moni masculini (testosteron), dar și în cazul infer­tilității.

Zincul natural și fertilitatea

Acest oligoelement le este necesar atât fe­meilor, cât și bărbaților cu probleme de fertilitate. La bărbați, curele cu zinc natural determină creș­terea concentrației de spermatozoizi, ajutând la dezvol­tarea lor normală (din punct de vedere morfologic și funcțional). Mai mult, administrarea acestui mi­ne­ral contribuie și la creșterea motilității spermato­zoizilor, crescând astfel șansele de pro­creere. La femei, cura cu zinc natural previne apariția așa-numitelor menstre anovulatorii (fără eliminarea ovulelor), dar ajută și la maturizarea completă a ovulului, așa încât acesta să fie apt de procreere în timpul ovulației. Este important de știut și că zincul natural este un bun remediu con­tra frigidității și a menopauzei premature. Apoi, constituirea unor rezerve de zinc în organism este extrem de utilă în timpul sarcinii, ajutând la dez­voltarea normală a fătului.

Zincul natural și cancerul

Studii de ultimă oră arată că zincul natural este un important factor de prevenție și tratament în boala canceroasă. Echipa de cercetare a profe­sorului doctor A.S. Prasad (o somitate mon­dială în domeniul oligoelementelor) a de­monstrat că dezvoltarea tumorilor maligne în organism este precedată și însoțită de o scădere a nivelului de zinc. Mai mult decât atât, în momentul în care zincul este admi­nistrat sistematic, procesul de vascularizare al tumorilor este frânat, la fel ca și divi­ziunea celulelor maligne. Aceasta, în timp ce sistemul imunitar devine mai agresiv față de majoritatea formelor de cancer. Zincul se află, în prezent, pe lista medicamentelor propuse pentru chimio-prevenția și chimio-terapia cancerului. Iar până acum s-au obți­nut cu zincul natural rezultate bune contra mai multor tipuri de cancer: de prostată, de sân, colon, ovarian, plămâni, piele (inclusiv melanom), precum și în leucemie.

Zincul natural și vârsta a treia

Semințe de dovleac și caju

Alături de vitamina C, zincul natural este probabil cel mai puternic agent anti-îmbă­trânire. Administrarea sa previne me­no­pauza și andropauza prematură, previne degradarea pielii și a altor țesuturi elastice, previne problemele cardiace, precum și prolapsul diferitelor organe.

Un rol foarte important are acest mineral în profilaxia și tratarea bolilor oculare, care apar cu vârsta, în special degenerescența maculară și cataracta. Apoi, acest oligoele­ment ajută la menținerea intactă a capa­cităților cognitive până la vârste foarte înain­tate. El s-a dovedit de un real ajutor în profilaxia maladiei Alzheimer, Parkinson, precum și a unor forme de demență senilă. Merită amintit în acest context și faptul că zincul natural este un excelent tonic psihic pentru persoanele în vârstă, menținându-le la cote ridicate moralul și inducându-le o stare de optimism.

PRECAUŢII

Principala grijă, atunci când luați suplimente cu zinc, este să vă asigurați de calitatea lor. Uneori, suplimentele cu zinc de sinteză sunt contaminate cu cadmiu – un metal foarte toxic și care adesea este legat de zinc. Mai mult, suplimentele cu zinc de sin­teză sunt mai greu asimilate, pot produce tulburări digestive și renale grave. Așadar, evitați capsulele cu diferite forme de zinc ne-natural (sul­fat, pico­linat, bisglicinat, chelatat, gluconat, citrat etc.). De aseme­nea, sub nicio formă nu consumați supli­mente cu zinc pe al căror ambalaj nu scrie pro­ve­niența lui. Deși legislația română interzice acest lucru, unii producători scriu pe ambalaj simplu: „zinc”, fără nicio altă precizare, deși zincul pur nu poate fi și nici nu ar fi deloc recomandat să fie încapsulat sau pus în tablete.

CONTRAINDICAŢII

În doze normale, adică de 10-40 miligrame de zinc administrate zilnic, acest oligoelement în formă naturală nu are niciun fel de contra­indicații sau efecte adverse.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian