Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMUL AS”

* Corina Chiriac, „Minuni trăite”, pre­față de Dumitru Constantin-Dulcan, E­di­­tura Școala Ardeleană (tel. 0364/117246), 530 p.

Autoarea acestei cărți este chiar acea Corina Chiriac pe care o știți de la televizor și ale cărei șlagăre au rezistat timpului și modelor. Din martie anul trecut când s-a instituit carantina restricționând libertatea de mișcare, artista exu­berantă și plină de energie și-a umplut singu­rătatea impusă retrăind în scris episoade ale parcursului ei profesional și senti­mental presărat cu „minuni” și cu­getând la ceea ce i-a fost dat. Încă din primele pagini ține să se știe că, de la o anu­mită vârstă (ca și alte femei temperamentale care și-au trăit din plin tinerețea), a devenit profund religioasă, credința în Dumnezeu și în ajutorul divin menținându-i echilibrul psihic și bucuria de a trăi. Spre deosebire de alte vedete ale divertismentului, Corina Chiriac a primit o educație artistică de calitate încă din copilărie, fiindcă a avut șansa să se nască în familia unor intelectuali, ambii părinți fiind profesori la Con­servator. Tatăl, Mircea Chiriac, a fost un cunos­cut compozitor și dirijor, iar mama, de origine armenească, Arșaluis/Eliza – pianistă. Cu atrac­ția spre muzică în sânge, Corina a stu­diat încă de mică pianul și vioara, a avut la dispoziție o bibliotecă bogată, a cunoscut personalități ale timpului, prieteni cu părinții ei, a frecventat săli de concerte și de teatru, i s-a cultivat independența și liber­tatea de opțiune. Așa se face că, în ciuda concurenței acer­be, fiindcă își dorea o carieră de actriță, a dat examen de ad­mitere la Facultatea de Teatru și a intrat cu brio. Când era în anul III, în 1970 (perioadă de relativ dezgheț ideologic, în­că), a câștigat concursul de muzică ușoară destinat unor tineri necunoscuți „Steaua fă­ră nume”, transmis live de TVR, și care i-a adus peste noap­te celebritatea, augmentată în anul următor de premiul III la Festivalul internațional „Cer­bul de Aur” de la Brașov. Aceste „minuni” au marcat începutul unei cariere de solistă iubită de public, în care am­biția, profesionalismul și spiritul de luptă­toare au învins piedicile și intrigile nelipsite în lumea scenei. Pentru cei ti­neri, care n-au trăit acele vremuri, Corina Chi­riac povestește cum se realizau programele uni­cului post TV, își evo­că afectuos-anecdotic nu doar colegii din lu­mi­na reflectoarelor, ci și compozitori, textieri, re­gi­zori și producători TV, co­regrafi ș.a. Poate une­ori, nostalgia după pro­pria tinerețe (când i se spunea zgubilina) o face să vadă cam idilic ins­tituțiile culturale și șefii acestora din comu­nism. Timbrul special al vo­cii, sufletul pus în inter­pretarea la care contribu­iau și studiile de teatru, șarmul ce trecea „sticla” și scândura scenei seducând (tele)spectatorii au făcut să fie extrem de solicitată nu doar în țară, ci și în turnee prin ARIA în R.D.G., Cehoslo­vacia, Po­lonia, U.R.S.S., în Cuba și Portugalia – o viață rătăcitoare fără răgaz, în care firea ei deschisă și generoasă îi dăruiește prieteni de a căror căldură și sprijin se bucură. Corina Chiriac nu-și trece sub tăcere nici viața amoroasă, po­ves­tită cu o dezarmantă sinceritate, în special o ma­re pasiune neîmpărtășită, devenită obsesie. Căci, dincolo de dorința ei de independență, e o sen­timentală, ceea ce se vede și din relatarea expe­rienței de emigrantă în SUA, între 1988 și 1994. Nu lipsesc din paginile memorialistice nici rău­tățile și ticăloșiile îndurate, dar cum are canon de la duhovnicul ei, Arhimandritul Arse­nie Pa­pa­cioc, să nu vorbească de rău pe nimeni, nu dă nu­me, îi lasă în plata Domnului. Mai bizare pen­tru admiratori pot fi convingerile ei ezoterice, practicarea ședințelor de spiritism, aplecarea spre paranormal. Ce imagine are de sine și vrea să ne lase cu acest volum Corina Chiriac? Iată: „Per­sonal, social și profesional eu am fost tot­dea­una un om liber, am plătit pentru asta și m-am bucurat atunci când am putut să fac ce vreau eu, chiar dacă am greșit. Mi-am exersat libertatea individuală ca să mă supun în deplină libertate”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian