Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA “FORMULA AS”

* Françoise Sagan, “Cele patru colțuri ale ini­ mii”, traducere de Mădălina Ghiu, Ed. Polirom (tel. 0232/21.74.40), 224 p.

Dintre noutățile din librării, am ales acest roman inedit fiindcă autoarea lui e un caz în care biografia eclipsează vitalitatea operei. Françoise Sagan (1935-2004) a fost la vremea ei un star mediatic mondial, ase­menea vedetelor de cinema și capetelor înco­ronate, urmărită de paparazzi permanent. Foto­grafiile ei apăreau pe coperta revistelor mondene, era invitată în studiouri TV, iar scandalurile având-o în centru ocupau mult mai mult spațiu tipografic decât recenziile cărților ei. Și asta a durat din 1954 și până la moarte, ba chiar și până azi în Franța, unde mass-me­dia îi resuscită periodic amintirea, cu aceeași dis­proporție între viață și operă. Născută într-o familie burgheză de provincie stabilită în 1946 la Paris, cea mai mică dintre cei trei frați Quoirez a fost o elevă-problemă, căreia îi plăcea mai mult să ci­teas­că li­teratură decât să învețe disciplinele din pro­gra­mă. Ado­lescenta rebelă s-a apucat să scrie ea însăși un roman și a trimis manuscrisul marilor edituri pa­ri­ziene. Doar editorul René Julliard i-a intuit radicala nou­tate și a avut curajul să publice, în 1954, “Bon­jour tristesse”, orchestrând profesionist lan­sarea fe­tei de 19 ani ce-și alesese pseudonimul Sa­gan. Ro­manul șoca prin naturalețe, dorința ado­les­centină de a trăi la maximum în absența sentimen­telor morale, povestea cu o ferocitate lucidă fapte într-o epocă a analizei psihologice. Devenită brusc “copilul teribil” și scandalos al literaturii franceze, Sagan vinde din pri­mele luni sute de mii de exem­­plare, iar trei ani mai târ­ziu, când cartea e ecra­ni­zată, ti­rajele ating milioane. De atunci încolo, Françoise Sa­gan devine o fabrică de best­sellers, multe ecra­nizate (“Vă place Brahms”, de exemplu) și traduse nu doar în țările vest-europene și SUA, ci și – în plin război rece – în URSS, China și tot lagărul co­munist (pro­ba­bil pentru a exem­plifica “pu­tre­ziciunea” so­cietății capitaliste). “Micul monstru încântător”, cum o numise la debut Mauriac, îmbătată de succesul precoce, își risipește câștigurile enorme petrecând cu o bandă de prieteni la fel de celebri, în orașe și localuri la modă. Pasionată de viteză și de mașini sport, are, la 22 de ani, un grav accident, iar în spital i se administrează pentru dureri morfină. Așa începe dependența de droguri care a însoțit-o până la sfârșit, pe lângă adicția de alcool și de jocuri de noroc. Dar cea mai importantă dintre de­pendențele ei este cea de scris. Regina barurilor și a cazinourilor a publicat peste 50 de cărți, cu drepturi de autor exorbitante, risipite pe capricii de lux și pe acte de generozitate față de oameni. Și viața ei amoroasă a fost la fel de excentrică: bisexuală, a avut mai multe relații, între care și două scurte căsătorii ofi­ciale, din ultima năs­când un băiat, David West­hoff, prefațatorul roma­nu­lui inedit. Acest moștenitor nu s-a ales cu nimic din multele milioane de euro câș­tigate de mama lui, căci Sagan a murit săracă li­pită. Fusese condamnată cu suspendare pentru eva­ziune fiscală, pentru trafic de influență pe lângă pre­șe­dintele Mitterand, de care era apropiată, luare de mită și spălare de bani. I s-au confiscat toate bunurile și prejudiciul n-a putut fi aco­­perit complet nici până azi. Romanul inedit con­ține tot subiectele ei pre­dilecte: intrigi amoroase (de data asta nu un triunghi, ci un pătrat), vulne­rabilitate și cruzime, snobism și plictiseală în lumea burghe­ziei de provincie. Și stilul e cel știut – rapi, dezin­volt, fără analize psihologice, “las personajelor liber­ta­tea de a acționa și le definesc doar prin faptele lor”. Fiind­că manuscrisul a fost abandonat și n-a mai lu­crat pe el, simpatia sau anti­patia romancierei pentru personajele ei e prea evi­den­tă. Cel mai atașat, Lu­dovic, un soi de “idiot” dos­to­ievskian, pare un alter-ego. Cum romanul e neter­minat, rămâne la voia citi­to­rului să-și închipuie o variantă de final.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian