Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Maestra citirii în stele – CRISTINA GROZA: „2021 e un an perfect pentru implementări”

A terminat Arhitectura, dar s-a îndră­gos­tit devreme de arta străveche a Feng Shui-ului și a astrologiei chineze, pen­tru tai­ne­le căreia a mers până la capătul lumii. Cristina Gro­za e astăzi singurul Maestru din Ro­mânia acre­ditat de „Asociația Internațională de Feng Shui” din Singapore și unul dintre sin­gurii patru spe­cialiști acreditați din Europa. Este și înteme­ie­toarea „Academiei de Metafizică Chi­ne­ză”, ale cărei diplome sunt recunoscute la nivel in­terna­țio­nal. O maestră a citirii în stele, pe care am in­vitat-o să ne explice ce ne așteaptă din punct de ve­dere al metafizicii chineze în anul recent în­ceput.

„Anul trecut a fost un an de curățare și restructurare”

– Am lăsat în urmă un an care a marcat întreaga omenire pentru foarte multă vreme. Ai putea să le spui cititorilor noștri cum se văd, din perspectiva astrologiei chineze, eveni­men­tele din 2020?

– 2020 a fost în astrologia chineză un an de Metal Yang pe Șobolan. Șo­bo­lanul e chiar animalul care des­chi­de ciclul celor 12 ani­male în astro­logia chineză. Asta în­seamnă că 2020 a reprezentat, din această perspec­tivă, un moment de cotitură. Era un an potrivit să închidem anumite cicluri și să ne pregătim de altele noi, să ne facem ordine la propriu și la figurat în viețile noastre, în afacerile noastre, în prietenii, în relațiile de iubire. Șobolanul este un semn de Apă, care în metafizica chi­neză reprezintă in­con­știentul. Nu e de mirare că s-a simțit la nivelul fiecărui individ o nevoie de schimbare profundă, o nevoie de a lăsa în urmă tipare vechi de func­ționare, care nu-și mai aveau rostul. A fost un an în care psi­hoterapia a fost foarte bine venită, fi­indcă exista acest potențial de muncă interioară, de vindecare, de restructurare. Înainte să plantăm se­mințele a ceea ce ne dorim pentru următorii 12 ani, trebuia, așadar, să cură­țăm și să arăm solul, pentru a-l face fertil.

– Restructurările despre care vorbești s-au văzut și la nivel global. Lumea întreagă a fost în criză.

– Da, pentru că 2020 a fost un an de Metal cu foarte multă Apă. Șobolanul e un semn de Apă, dar și Metalul generează mai departe Apă. În me­tafizica chineză, asta înseamnă foarte multă frică. Lumea întreagă a fost zguduită de sentimentul că lucrurile ne scapă de sub control. Apa aduce emo­ții tulburi, mult necunoscut, anul trecut s-a plâns mult. Tot excesul ăsta de Apă a afectat partea hor­monală la femei și partea urinară. Foarte multe persoane au suferit de retenție inexpli­ca­bilă de apă, au simțit că e mai greu să slăbească decât în alți ani. Asta, și pentru că Apa stinge Focul, iar Focul a lipsit cu desăvârșire din harta anului 2020. Au lipsit deci bucuria, optimismul, efer­vescența, exuberanța. Distracțiile au dispă­rut, celebrările s-au rărit, călătoriile au fost puține. Ener­gia și entuziasmul nostru au fost înecate. Lipsa Focului a făcut să scadă și Bursa, când sunt pesimiști, oamenii nu investesc. Metalul a fost slăbit, deci plămânii, care sunt guvernați de Metal, au fost sub risc. Și nu e de mirare. Dar Metalul Yang e și revoluționar, e o sabie cu două tăișuri, e cel care se ridică la luptă cu furie împotriva ne­drep­tăților, dar e și justițiarul căruia nu-i place să se supună, să i se spună ce să facă. Din cauza lui, ne-am trezit, și-n Statele Unite, și-n Europa, cu atât de multe mișcări de stradă, cu revolte sociale, cu nemulțumiri și încălcări ale regulilor. Metalul Yang e și tiranic uneori, aduce gesturi dictatoriale, impunere a ordinii cu forța. Ivan cel Groaznic s-a născut sub semnul Metalului Yang, ca și Elisabeta Bathory, care sacrifica virgine și se spăla în sângele lor, ca să se păstreze tânără.

– Au existat însă și lucruri bune, domenii favorizate de astre?

– Toate domeniile guvernate de elementul Pă­mânt au mers bine, pentru că Apa reprezintă Ba­nul Pă­mântului. Au prosperat, prin urmare, construc­țiile, zona de IT, online-ul, care a explo­dat, in­dus­tria farmaceutică. În timp ce industria Focului s-a prăbușit: aeronautica, Bursa, distrac­ția, divertis­men­tul, artele spectacolului și tot ce ține spiritul oamenilor sus.

„2021 vine cu poftă de dulce. O să ne abținem greu de la biscuitul în plus”

Maestrul Cristina Groza, la Congresul de Feng Shui din Manila

– Acum o lună, asiaticii au sărbătorit Noul An Chinezesc. Sunt ei mai optimiști în ce pri­vește lunile ce urmează? De ce vom avea parte?

– Dacă anul trecut a fost minunat pentru să­ditul unor semințe, pentru punerea lor la germinat, 2021 e anul Boului, un animal de Pământ, care va hrăni sămânța și o va face să rodească și să prindă rădăcini. E un an perfect pentru implementări, pen­tru pus bazele unor fundații solide. Cum spu­neam, nu uitați, suntem încă la începutul unui ciclu de 12 ani. E un an în care putem manifesta multe lu­cruri bune la modul concret, cu condiția să mun­cim, să fim perseverenți. Orice demers, fie el unul le­gat de carieră sau de o relație, are nevoie de timp și de eforturi susținute. Roadele le vom culege poate abia după un deceniu, însă ce facem acum ne decide traiectoria.

– Ne putem aștepta la o stare de spirit mai bună?

– Focul e obosit, în continuare, așa că și în 2021, oamenii vor continua să se simtă dezener­gizaţi, lipsiți de speranță. Și e justificat, suntem cu toții după un an foarte greu. Anxietatea, len­toarea, sentimentul că lucrurile încă stagnează o să continue să ne bântuie. Cei care trag ca hamste­rii la sala de sport se vor simți și mai obosiți ca în alți ani. De ce? Pentru că nu prea avem Foc, așa că nu are niciun sens să-l consumăm aiurea și pe puținul pe care-l avem. Cele mai bune sporturi de întreținere anul ăsta sunt cele care combină latura spirituală cu cea de mișcare, cele care ne aduc și o așezare a minții și întrețin Focul, nu-l consumă. Mult mai câștigați vor fi cei care practică medi­ta­ția, yoga, qi-gong-ul, tai-chi-ul sau artele mar­țiale. Să fim, dacă se poate, mai blânzi cu noi înșine. Dacă vorbim de starea de bine, mai trebuie men­ționat și că 2021 vine cu poftă de dulce, o să ne fie greu să ne abținem de la biscui­tul ăla în plus. O să sim­țim nevoia să mâncăm mai mult dul­ce, mai mulți carbohidrați, așa că mare aten­ție la nivelele glicemice și la ex­cese. Se vor face „penalizări”, cum spu­nem noi în metafizica chineză, va creș­te riscul de diabet, de can­cere. Sto­macul, splina, pan­crea­sul sunt fragilizate și expuse. Unii din­tre noi vor avea poate pro­bleme mai multe cu pielea, alții cu dan­tura, care va necesita lucrări de an­vergură. Există însă și aspecte bune, nu trebuie să ne pierdem speranța. Unul dintre ele vine de la faptul că Metalul Yin (fi­indcă 2021 e un an de Metal Yin) este și metalul de­licat, în aspectul lui micro, poate simboliza acul, se­ringa. Boul e un animal de Pământ, Pă­mân­tul guvernează și gene­tica. Ne putem aștepta să se descopere proceduri genetice noi, proceduri de întinerire noi, vaccinuri noi pentru mai multe boli, nu doar pentru Covid. Cel mai probabil, pâ­nă la finalul acestui an, pan­demia va fi rezolvată. Însă această pandemie va forța niște descoperiri ex­traordinare în medicină. Cu o mare provocare vin și mari rezolvări!

– Când vom putea dansa, când ne vom putea distra, când ne vom strânge din nou în brațe?

– Avem o energie de Metal Puternic anul acesta, artele și divertismentul încă nu-și vor re­veni. Abia în 2022, când vom fi guvernați de Lemn, care susține Focul, vor reîncepe să ardă toate: să reizbucnească distracția, spectacolele, evenimentele sociale. Până atunci, ne putem con­sola cu gândul că auspiciile sunt bune pentru pri­mit sprijin financiar. Anul acesta se vor debloca mulți bani în beneficiul artelor, pentru că, așa cum spunem noi, Metalul e Banul Focului. Finanțările vor fi deci privilegiate, vor exista fonduri, impor­tant e să le accesăm.

„Chiar dacă nu este un an bun pentru dragoste, este un an bun pentru femei”

– Și pe harta iubirii ce stele avem? E 2021 un an bun pentru relații?

– Din păcate, anul acesta lipsește Floarea Iubirii de pe hartă. E un aspect pe care anul trecut l-am avut. În ciuda pandemiei, oamenii s-au iubit, s-au cuplat, unii s-au redescoperit, alții au făcut copii. Metalul Yin e guvernat de Venus, care re­pre­zintă iubirea în sine și frumusețea aceea ra­finată. Ne putem aștepta să visăm mai mult la cum ar trebui să fie iubirea ideală și să fim nevoiți să fim mai diplomați. Metalul Puternic e și su­pă­ră­cios, ranchiunos, plin de regrete și nostalgii. Vom fi tentați să ne uităm mai mult în trecut, cu sen­ti­mentul că înainte era mai bine, o să ne fie mai greu să iertăm unele lucruri, o să rumegăm întâm­plări de mult apuse. Apoi, o să fim mai sensibili ca niciodată la chestiuni de imagine, la cum ni se spun lucrurile. Metalului Yin nu-i place să fie cri­ticat, dar el, pe de altă parte, n-are nicio problemă să critice. Din contră, are limba ascuțită. Multă lu­me riscă să ia personal foarte multe ges­turi și vor­be. Și nu e recomandat. Vom fi mai sensibili cu toții. Vor exista multe scindări de grupuri și prie­tenii. Se vor crea alianțe noi, se vor semna tratate, fiindcă metalul Yin e cel mai diplo­mat dintre toate elementele, dar se vor și strica legături și prietenii. Iar la nivel global, foarte posibil să avem parte de trădări, lovituri de stat, divizări. În 1961, ultima dată când am avut un an de Metal Yin pe Bou, a început construirea Zidului Berlinului. Dar, chiar dacă nu e extraordinar pentru dragoste, 2021 e un an foarte bun pentru femei.

– La ce te gândești când spui asta?

– Avem acest Metal Yin care e chintesența strălucirii interioare și exterioare. E acea strălucire rafinată, elegantă. Femeile vor fi preocupate nu doar de aspectul fizic, de pielea lor, de machiaj, de procedurile cosmetice, ci și de bijuterii. Me­talul Yin e simbolul bijuteriei, și în sens concret, și în sens metaforic. Marilyn Monroe, care e Me­tal Yin în harta personală, are o replică foarte fru­moasă, spune: „Nu contează cum te îmbraci, con­tează atitudinea.” Și, ca să demonstreze asta, a fă­cut o ședință foto într-un sac de cartofi. Anul ăsta, noi, femeile, avem ocazia să învățăm să ne purtăm pe noi, să ne conștientizăm valoarea noastră și a ce­lor de lângă noi, acea valoare care nu ține de statut, de cum ești îmbrăcat sau de cum arăți, ci de cine ești cu adevărat la interior, de care este ade­vărata ta strălucire. E cea mai frumoasă lecție a acestui an. Și merită aprofundată. Cu atât mai mult cu cât ne apropiem de Trigrama Focului (un aspect care va avea loc în 2023) care va favoriza din plin feminitatea asumată. Femeile vor căpăta mai multă putere, femeia matură, coaptă, realizată va ieși în evidență.

„România își va reveni mai bine și mai repede ca alte țări”

– Hai să facem și niște previziuni. Care sunt semnele avantajate anul acesta?

– Persoanele cele mai afectate anul ăsta sunt cele născute în an de Capră. Caprele sunt „cioc­nite” de Bou. E un an turbulent pentru Capre, li se cere schimbare și nu e ușor, Caprele sunt mai în­­țepenite în proiect. E foarte posibil ca anul aces­ta să aibă nevoie de un șut în fund ca să o ia din loc. Caprelor li se cere să fie mai maleabile și des­chise la schimbări. Anul acesta, schimbările le sunt favorabile, fie că e vorba de schimbarea locu­lui de muncă, de schimbarea casei sau a orașului în care trăiesc. Să nu-și asume riscuri mari, să nu facă lucruri periculoase, să nu practice sporturi extreme, să nu conducă agresiv și sportiv, să nu joace jocuri de noroc, fiindcă există risc de acci­dente și pierderi. Cât despre cei născuți în zi de Capră (asta în cazul în care v-ați făcut deja harta personalizată), ei pot avea și probleme relaționale, se pot lovi de mai multe încercări în relația de cuplu și pot ajunge chiar la despărțiri și rupturi, dacă nu negociază termenii cu diplomație. Vor fi foarte tentați să fie critici, ironici și răi de gură. Îi sfătuim să se abțină, să țină bine cârma, dacă vor trece de furtună anul acesta, relația va fi salvată. Ca­prele se pot proteja creându-și un soi de talis­man, care să le rea­min­tească în fiecare zi că tre­­buie să fie mai pre­caute. Să poarte sim­bo­lul Șobo­la­nului gra­vat pe un bănuț, să-și pună o imagine cu un șo­ricel pe telefon sau să aibă pe birou o fi­gurină șoricel. Evi­dent că o foto­grafie sau o ju­cărie nu prote­jează în si­ne, nu vorbim aici de credințe ma­gice, ci de o ima­gine-ancoră, care e acolo să ne amin­teas­că în per­manență să ne păs­trăm vigilenți.

Și cei născuți în an de Bou vor fi foarte tes­tați anul acesta. Se spu­ne des­pre ei, în me­ta­fizica chineză, că o­fen­sează Marele Duce al Anului, căruia nu-i pla­ce să mai vadă un alt animal din aceeași rasă. Prin urmare, con­trar chi­nezilor de rând, care nu cu­nosc astro­lo­gie și vând anul acesta o gră­ma­dă de bivoli în minia­tu­ră, nu e deloc indicat să ne facem ta­lisman din Bou în 2021. Celor năs­cuți în an de Bou li se re­co­mandă să meargă pe burtă, să nu bată cu pum­­­nul în masă, să nu ia­să în față cu orice preț, să nu sfideze și să nu pro­voace. Lecția lor în 2021 e să stea la locul lor. Este o lecție a umi­linței. Și lor le este re­co­mandat același remediu cu simbolul Șobolanului.

Tot greu le va fi în 2021 și celor născuți în an sau zi de Câine, pentru că Boul și Câinele se „pe­nalizează” reciproc. Cei care au în Coloanele Des­tinului Câine (informație pe care o pot afla doar dintr-o hartă personală) ar putea fi suscep­tibili la afecțiuni de sănătate ascunse. Boul le aduce „penalizarea” de 3. Câinii care sunt tentați să calce strâmb anul ăsta mai bine să se abțină, fiindcă trădările sau greșelile ies la suprafață.

Există însă și semne care se vor simți bine anul ăsta. Pe unul dintre ele probabil l-ați ghicit deja: Șobolanul. După ce și-au făcut de cap anul trecut, fiindcă a fost anul lor, o duc destul de bine și anul ăsta. Șobolanii sunt în armonie cu Boul, se com­pletează foarte bine, vor avea deci un an mai lejer. Iar cei născuți în zi de Șobolan se pot îndrăgosti, își pot găsi perechea. Tot un an relativ ușor vor avea și cei născuți în an de Cocoș sau Șarpe. Cocoșul, Șarpele și Boul sunt menage a trois-ul astrologiei chineze. Se înțeleg extraordinar. Prin urmare, nu-l vor ofensa pe Marele Duce al Anu­lui, din contră. Un an foarte bun, în care pot găsi soluții neașteptate și în care pot primi ajutor divin și sprijin din partea oamenilor, vor avea toți cei născuți în anii care se încheie cu 0, 4 și 8. Pentru ei, 2021 reprezintă An de Nobil. Aceștia își vor putea rezolva multe probleme și blocaje care îi trag în jos de foarte mulți ani. Să nu se sfiască să ceară ajutor și să-l ofere și ei, de câte ori au ocazia. Pentru toate celelalte semne nemen­țio­nate, situația de­pin­de foarte mult de harta perso­nalizată. Două persoane născute în același an pot avea parte de întâmplări foarte diferite, de aceea n-aș vrea să generalizez.

– Există activități recomandate, domenii care vor merge mai bine ca altele? Spre ce să ne în­dreptăm atenția?

– Vor merge foarte bine cli­nicile de stoma­to­lo­gie și de estetică. Procedurile și operațiile este­tice sunt favorizate, pentru că femeile vor vrea să fie mai stră­lucitoare, să iasă în evidență, să-și pună în valoare feminitatea. Bijutierii, atelierele de bijuterii vor înflori, fiindcă pietrele pre­țioase și cristalele poartă cu ele energia anului. La fel și în ceea ce privește industria ma­chiajului și moda. Culo­rile anului, con­form as­tro­lo­giei chineze, sunt gal­­­be­nul și griul. Metalul dă to­­nurile de gri, argintiu, au­riu. Iar Pă­mân­tul Boului dă nuanțele de maro, muș­tar, gal­ben, por­tocaliu. Ce e și mai ui­mitor e că fir­ma Pan­tone, care e li­de­rul mon­dial al ten­dințelor cro­matice, fie ele în decora­țiuni, publicis­ti­că, mo­­dă, anul acesta a de­cretat drept cu­lorile anului tot griul și galbe­nul. Sunt sigură că nu au un as­trolog ca sfetnic! (râde) Va mer­ge bi­nișor și do­meniul imobi­liar, iar din 2022, prețurile vor începe chiar să crească. Bursa nu-și va reveni încă, de criză fi­nanciară vom mai avea par­te. Cei care au in­vestit în acțiuni mai au de aș­teptat pâ­nă la anul. Ar­tiș­tii vor mai sta încă pe bară. Presa scrisă va începe să-și revină din par­tea a doua a anului, pen­tru că Pă­mân­tul e Banul Lem­nului, iar presa e gu­vernată de Lemn. Și va mer­ge bini­șor și industria ali­mentară. Una peste alta, Ro­mânia își va reveni mai bine și mai repede ca alte țări, în ciuda faptului că anul tre­cut a fost „dublu ciocnită”.

„Navigatorii pricepuți se ghidează și după stele”

– Cât de mult ne in­fluențează astrele, Cris­ti­na? Putem schimba ceva, odată ce știm cum vor sta lucrurile?

– Jimmy Dean a spus cândva că nu putem schim­ba direcția vântului, dar putem ajusta velele pentru a naviga mai ușor pe timp de furtună și pen­tru a ajunge la destinație. Cam așa văd eu rolul astrologiei. Paradoxul e că, dacă știm să navigăm in­teligent în apele vieții, obținem mai multe re­zul­tate constructive într-o perioadă cu furtună, de­cât atunci când plutim în ape liniștite. Pe timp de pace, te simți bine, stag­nezi, nu ești forțat de îm­pre­jurări să te reinventezi, nu crești, nu evo­luezi. Dar în momentele de criză, de furtună, se cere mult de la noi, nu doar să ne stăpânim propriile an­xietăți și să ne păstrăm mo­tivația, ci și să stă­pânim echipajul, să-l încurajăm, să ținem bine cârma, să gândim strategii de ieșit din impas. Da­că reușim să ținem bine direcția fără să ne lă­săm cuprinși de panică, suntem salvați. Iar pentru asta, navigatorii pricepuți se ghidează și după stele.

Șobolanul

– Cei născuți în 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Boul

– Cei născuți în 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Câinele

– Cei născuți în 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Capra

– Cei născuți în 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Dia Radu

De la mamă, a moștenit visătoria, de la tată – spiritul critic și limba ascuțită. Plăcerea de-a scotoci în sufletul omului e însă a ei. S-ar fi făcut cu bucurie psihanalist, astrolog sau țesătoare, dacă dragostea de cărți n-ar fi împins-o spre Facultatea de Litere. De atunci, a trădat literatura pentru jurnalism și un viitor la catedră pentru plăcerea de-a fi pe teren. A lucrat ca documentarist cu presa occidentală (TF1, Radio France Culture, Le Monde), a publicat reportaje și cronici în revista „Esquire” și, de două decenii, este editor cultural la revista „Formula AS”. Între timp, le-a împăcat pe toate. Când nu se pierde cu ochii la ceru-nstelat și la legea morală, îi scormonește pe ceilalți cu întrebări și țese povești despre România de azi. Dia Radu este autoarea volumului în dialog „Lumea în Si Bemol, Dan Grigore de vorbă cu Dia Radu”, apărut în 2016, la Editura Polirom, și a volumului „Divanul Imaginar, Lumea românească în 18 interviuri”, apărut în 2017, la Editura Trei.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian