Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Curtea de Justiție a UE: „Construcția de centrale nucleare poate fi sprijinită de stat”

Una dintre temele mari ale programului de dez­vol­tare a UE este energia nucleară. Chiar în timpul pan­de­miei se discută și se iau măsuri privind un „viitor mix” al acestei energii. Șapte dintre cele 13 țări din Uniune apără rolul acesteia. Este vorba de Franța, Ungaria, Polonia, Cehia, România, Slovacia și Slovenia. Apelul aces­tora, trimis la Bruxelles, este considerat „de urgen­ță”, deoarece nu doresc să fie ocolite de la împărțirea banilor, dat fiind că centralele lor nucleare nu afectează mediul și nu pun în pericol protecția naturii, cum acuză Germania și Austria. Acestea sunt întrebate direct: „Doriți o perspectivă curată și neutră a climei eu­ro­pe­ne? Urmați principiul neutralității tehnologice! Prin­ci­piu care include centralele nucleare, fie că sunteți sau nu de acord”. Speriată de catastrofa de la Fukushima, de acum zece ani, Germania a decis să-și închidă reac­toa­rele. Noroc cu Franța, al cărei președinte a promis că „viitorul nostru energetic şi ecologic include şi do­me­niul nuclear”. Decizia recentă a Curții de Justiție a UE, spune și ea: „Construcția de centrale nucleare poa­te fi sprijinită de stat”. Exact ce își dorea Bucu­reștiul pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă! De notat că Tratatul de funcționare al UE acceptă subvenția de stat în sectorul energiei nucleare. Detaliu pe care „antiatomiștii” îl uită în mod intenționat. Câtă vreme un proiect energetic nu­clear protejează mediul, nimeni nu se poate opune cons­truirii unei centrale atomice. Cum s-ar spune, energia nucleară se califică pentru a obține finanțare de la UE, așa că miliardul și jumătate de euro necesar noilor gru­puri de la Cernavodă poate fi luat de la Bruxelles, nu ex­tras din sărmanul buget al României. Pentru țara noastră, dezvoltarea de noi capacități nu­cle­are este inclusă în „Strategia Energetică” până în anul 2050, fiind gata să întâmpine schimbările climatice ce ne amenință. Prin „Tratatul de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice”, se face un mare pas pentru obținerea de energie, având o serie de avantaje: ma­terie primă pu­țină, materiale radioactive regene­ra­bile, energia obținută este stabilă, centralele nucleare sunt sigure, există o mare varietate de informații în do­me­niul proceselor nucleare. Cu toate dezavantajele cu­noscute (deșeurile radioactive și posibilitatea unui acci­dent – vezi Cernobîl și Fuku­shi­ma), energia nucleară rămâne sursa inepuizabilă de energie a lumii de mâine.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian