Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Lecții pentru îngrijirea obrazului: Măști și împachetări

Foto: Shutterstock

Măștile și împachetările sunt mij­loa­ce de frumusețe in­ten­sive. Cu aju­to­rul lor se pot obține efecte rapide și vizi­bile, iar prin aplicarea sistematică a măș­tilor, se obține și o întinerire a epi­dermei, un aspect mai proaspăt și ferm. Măștile au o acțiune stimulativă, acti­vează dinamica circulației sângelui și strâng porii prea dilatați, au efect de cu­rățire profund, vindecă pielea și o ne­te­zesc. La modul ideal, aplicarea măș­tilor, alături de masaje și de o hrană să­nă­toasă, sunt drumul cel mai sigur spre frumusețe.

Mai trebuie spus că măștile au ne­numărate rețete de „fabricație” și tre­buie aplicate cu scop precis. Unele sunt făcute cu plante, altele cu ali­mente (miere, brânză de vaci, iaurt), cu argilă sau fructe, cu semințe sau cereale. Din păcate, femeia modernă recurge mai degrabă la produsele cosmetice din co­merț decât la natură, trădând astfel tra­di­ția bunicilor și străbunicilor noas­tre, care știau să fo­losească miraculos ingredientele pe care le aveau la înde­mâ­nă, în bucă­tărie și în grădini. Mi­nuni se mai în­tâmplă și astăzi, deși foar­te rar. De pildă, în Italia, la Flo­ren­ța, există un salon de frumusețe care lu­crează numai cu produse naturale, dar unde trebuie să te înscrii pe listă cu luni de zile înainte, pentru a beneficia de un tratament cosmetic absolut natu­ral. Succesul maxim al afacerii constă în masajele faciale cu creme proaspete, preparate din uleiuri de plante, apli­cații cu felii de castraveți cruzi și o mas­că, devenită celebră, cu semințe pisate de floarea soarelui. Vă dezvă­luim și dvs. rețeta, urmând ca în numerele vi­itoa­re ale revistei să vă oferim un veri­tabil „belșug” de măști și împachetări na­turale.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian