Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

PUTEREA RUGĂCIUNII

„Vreau ca prin această scrisoare să mulțumesc cerului”

Stimată și dragă doamnă Sânziana Pop,

Mă numesc Silvia și sunt o cititoare fidelă a zia­rului dumneavoastră „Formula AS”, pe care îl citesc de mulți, de foarte mulți ani. În fiecare săptămână îl cumpăr și sunt mereu uimită de câte lucruri bune poți să înveți și să afli din paginile lui, informații pe care dumneavoastră și echipa dumneavoastră ni le oferiți cu drag nouă, celor nerăbdători și bucu­­roși că putem avea un asemenea ziar de su­flet.

Sunt o femeie trecută de 65 de ani și cu cre­dință în Bunul Dum­ne­zeu, și vreau să măr­turi­sesc în fața tutu­ror citi­to­rilor, cât de mult poate să ajute ru­găciunea fă­cută din su­flet și cât de mult m-a ajutat pe mine și pe fiica mea.

Totul a început în pri­măvară, când ea a fă­cut un examen Papani­colau de rutină, așa cum făcea re­gulat, după vârsta de 40 de ani. Rezultatul de data asta a fost cu semn de întrebare: suspiciune de can­cer de col uterin. Vă dați seama prin ce am trecut și eu, și noi, întreaga familie. Zi și noapte mă gândeam la ce e mai rău. Urma o biopsie și alte două analize pe care le-a făcut cu greu, după câteva amâ­nări provocate de pandemie și cu mult timp de aș­tep­tat rezultatele. În răs­timpul acesta, am mers disperată la un preot cu foarte mult har și l-am rugat să se roa­ge și el pentru fiica mea, să ne înfrățim rugile. M-a sfă­tuit să mă rog mai de­parte, cu multă credință, la Maica Domnului, ca­re este izvorul nostru ne­secat de bucurii și de tămăduiri, și să ci­tesc și acatistele Sfinților E­frem cel Nou, Ioan Ru­sul, Stelian, Spiri­don, și acatistele Sfântului Arhan­ghel Rafail și al Sfântului Arsenie Boca (chiar dacă încă nu este sanc­tificat). M-am mai rugat și la Sfân­tul Părinte Porfirie Kavsokalinitul, la Sfânta Xenia (am citit în „Formula AS” despre puterea rugăciu­nilor lor), și la Sfânta Cuvioasă Maica Irina. Mi-am umplut rostul vieții cu rugăciuni. Necontenit și cu încredere oarbă, că speranțele mele vor fi răsplătite. Așa a și fost.

Într-un final, au venit și rezultatele analizelor fiicei mele. Spre bucuria noastră, toate ieșiseră bune, negative și curate. Eu consider că toate acestea s-au întâmplat datorită puterii nesfârșite a Maicii Dom­nu­lui, căreia nu-i stă nimic înainte când e vorba de ajutor, și îndurării sfinților la care m-am rugat cu dăruire totală și cărora le mulțumesc din su­fletul meu de mamă, pentru ajutorul primit.

Am vrut ca prin această scrisoare să mulțumesc cerului încă o dată, și să-i îndemn pe toți oamenii care ajung la necaz, să-și pună toată nădejdea în Dum­nezeu și în rugăciuni. Nimeni nu rămâne nea­jutat.

Vă sărut și vă mulțumesc încă o dată, doamnă Sân­ziana Pop, pentru ziarul minunat pe care-l con­duceți și prin care ne dăruiți atâtea bucurii!

Cu respect,

O cititoare fidelă, SILVIA

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian