Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vești bune despre România

Foto: Shutterstock

– În ciuda isteriei politice create de pandemie și a nega­tivis­mului programat pe toate posturile TV, veștile bune se încăpă­țâ­nează să apa­ră. Majoritatea lor ne vin din străinătate, acolo unde perfor­man­țele României sunt privite obiectiv –

Economia românească – performanțe peste așteptări

Fondul Monetar Internațional

Fondul Monetar Internațional (FMI) prog­nozează o creștere economică importantă, de 6%, pentru România, în 2021, a doua ca mărime din Europa. Ea depășește estimările Comisiei Eu­ro­pene, care apreciase o creș­tere economică de 3,8%, în timp ce Guvernul Cîțu și-a fundamentat bu­ge­tul pe o prognoză de creș­tere de 4,3%. Dife­rența dintre prognoza FMI și cea a Co­misiei Europene vine pe fondul apariției perfor­man­țelor peste așteptări ale economiei românești în trimestrul patru din 2020, date pe care analiza executivului european nu le luase în calcul. Singurul stat mem­bru UE cu o prog­noză de creștere mai op­timistă de­cât Ro­mânia este Spania, cu un pro­cent de 6,4% față de 2020.

Prima pădure „inteligentă” din România

O pădure situată în județul Covasna a devenit pri­ma pădure „inteligentă” din România, după ce a fost dotată cu un sistem de monitorizare și sem­na­lizare, în timp real, a sunetelor specifice exploatărilor fores­tie­re, lucru care ajută la combaterea defrișărilor ilegale. Sistemul, finanțat de o companie de telefonie mobilă, e format dintr-o serie de dispozitive numite „gardieni digitali”, prevăzute cu senzori acustici care captează o gamă variată de sunete din mediul înconjurător. Datele captate sunt trimise prin Internet către o platformă dotată cu inteligență artificială. Aplicația analizează în timp real informația primită și, dacă sunt detectate zgomote precum cele de drujbă sau de autovehicule, care ar putea indica eventuale activități suspecte, trimite alerte către o aplicație instalată pe telefoanele pădurarilor. Soluția le permite adminis­tratorilor silvici să intervină prompt. Un singur dispozitiv poate preveni defrișarea a peste 3 kilometri pătrați de pădure.

Premiu de prestigiu pentru un medic român din SUA

Sergiu Paşca

Medicul de origine română Sergiu Paşca, pro­fesor asociat la „De­partamentul de Psihiatrie şi Ştiinţe Compor­ta­men­tale” de la Universitatea Stanford din Statele Uni­te ale Americii, a fost de­semnat „cercetătorul anu­lui 2021” de către So­cie­tatea Internaţională de Cercetare în Domeniul Schizofreniei (SIRS). „Premiul Award in Basic Science este acordat unui membru SIRS care a adus o contribuţie remarcabilă la cercetarea schizofreniei”, a declarat preşedinta SIRS, Dame Til Wykes.

Sergiu Paşca a dezvoltat unele dintre pri­mele modele de boală prin derivarea neuronilor din celulele pielii prelevate de la pacienţii cu tul­burări de neurodezvoltare genetică. Laboratorul său a aplicat aceste modele pentru a obţine informaţii noi despre fiziologia umană, evoluţia şi mecanismele bolii şi a sprijinit cercetătorii din întreaga lume în învăţarea şi implementarea acestor tehnici, explică SIRS. Sergiu Paşca a studiat Medicina în România, înainte de a se muta în Statele Unite.

România, în topul european al plăților cu cardul

Cu peste 1 milion de bilete cum­părate de călătorii clujeni, în martie 2021, prin sistemele elec­tronice de plată, Compania de Transport Public Cluj-Napoca a intrat între primele zece com­­panii din acest sector în Europa, potrivit unor date pu­blicate de compania internațională VISA. Pe lân­gă auto­matele de bilete, Pri­măria Cluj-Napoca a do­tat și autobu­zele și tramvaiele cu dispozitive la care își poți cumpăra biletul di­rect de pe cardul bancar. Com­parând cu luna no­iembrie a anului trecut, creșterea numă­rului de bilete cumpărate folo­sind instrumente digitale este de 28%. De altfel, conform datelor VISA, România este pe locul 3 la nivel european în ceea ce pri­vește plățile electronice, după Marea Britanie și Polonia, fiind urmată de Italia și Franța.

Statul cumpără „manuscrisele Eliade”!

Mircea Eliade

Statul român a cumpărat cele mai importante ma­nuscrise ale lui Mircea Eliade scoase la licitație într-un cadru pri­vat, săptămâna tre­­cută, după ce lumea cul­turală se alarmase că a­ces­tea ar putea fi înstră­inate. Po­trivit „Casei de Li­citații His­toric”, organi­za­toarea licitației, statul român a cumpărat 31 de loturi de documente și manuscrise. Numele instituției care a cumpărat documentele va fi anunțat în curând, însă sursele de presă indică faptul că ar fi vorba des­pre „Academia Română”. La fel, și suma tranzacției ră­mâne secretă, până la finalizarea actelor. În loturile cum­părate de stat se regăsesc două piese de patri­mo­niu, considerate „tezaur” național: caietul-ma­­nuscris „Amintiri din retragere”, cu preț de por­nire de 4.000 de euro, și manuscrisul eseului „Misterele și inițierea orien­tală”, care avea prețul de pornire de 3.000 de euro. Pe lista obiectelor cum­părate s-ar mai afla o copie legalizată a diplomei de Bacalaureat a lui Emil Cioran și carnetul de mem­bru al „Societății Scriito­rilor Români”, aparținând lui Mircea Eliade.

„Universitatea București”, locul I la un mare concurs de drept

Studenții campioni

Echipa Facultății de Drept a Universității din București a obținut locul I și mențiune, în cadrul fazei scri­se a con­cursului „Willem C. Vis” Hong Kong, cel mai prestigios con­curs studențesc de drept privat din lu­me. Echipa Facul­tății de Drept a Universității din București este alca­̆tuită din șase stu­denți care pregătesc împre­u­nă toate etapele celor două edi­ții ale concursului. În ca­drul fazei scrise, echipa a ob­ținut locul I din 154 de echipe participante. Tinerii stu­­denți au fost pregătiți de lect. univ. av. dr. Raluca Papadima, ca­dru di­dactic la Universitatea din Bucu­rești și Collège Ju­ridique d’Études Euro­péennes, împreună cu drd. Mi­haela Gherghe, avocat în cadrul so­cietății de avocatură Rizoiu & Po­enaru, și Maria Avram, avocat în ca­drul Țuca, Zbârcea & Asociații.

Salina Turda se extinde și își dublează vizitatorii

Primăria municipiului Tur­da lucrează la un proiect care vi­zează extinderea unuia din­tre cele mai vizitate obiective tu­ris­tice din România, bine­cu­noscuta salină din oraș. Des­chiderea „Minei Iosif” va im­plica in­ves­tiții de circa 27 de milioane de eu­ro și este anun­țată ca un obiec­tiv care va arăta ca în romanele „science fic­tion”. Ex­tinderea Salinei Turda va per­mi­te dubla­rea nu­mărului actual de vizitatori și, implicit, creșterea substanțială a ve­ni­turilor la bugetul local. Sa­li­na Turda, care are încasări de 26 de milioane de lei într-un an obiș­­nuit, aduce un profit im­por­tant la bugetul orașului, a­proa­pe 2 milioane de euro pe an!

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian