Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Leacuri cu frunze verzi

– Cure de primăvară pentru revigorarea organismului –

Foto: Shutterstock – 2

Cura cu urzici

– pentru sânge –

Frunzele urzi­cii au cea mai mare putere tera­peu­tică primăvara, imediat după răsă­rire. Această plantă are și cele mai in­tense efecte depurative și reîntine­ri­toare, fiind într-un acord perfect cu perioada de trecere de la sezonul rece la cel cald, când dezintoxicarea și revigorarea sunt mai necesare ca oricând.

Rețetă

Prepararea sucului: într-un mixer electric se pune o mână de frunze de urzică tăiate, după care se adaugă trei sferturi de pahar de apă. Se mixează vre­me de 2-3 minute, apoi se lasă să mai stea vreme de un sfert de oră, după care se filtrează prin strecu­ră­toarea pentru ceai sau prin tifon. Se obține aproxi­mativ un pahar de suc, cu o culoare verde in­ten­să, care va fi băut într-o sin­gură doză, dimi­neața, pe sto­ma­cul gol. Pentru curele de curățare a sân­gelui mai puter­nice, se beau 2 pa­hare de suc de urzică pe zi: dimi­neața și seara.

Efectele curei

Fiind extrem de bogat în clo­rofilă, sucul de urzică este un ex­celent purificator pentru sânge. Sti­mulea­ză procesele de producere a globulelor roșii și sti­mu­lează procesul de producere a altor elemente figu­rate ale sân­ge­lui (globule albe, trombocite).

Recomandări terapeutice

Cura cu suc de urzică se reco­mandă în mod special în anemie, atât în cea feriprivă, cât și în formele auto-imune sau în cele în care apar mo­dificări morfolo­gice ale hematiilor. De ase­menea, este recoman­dată în tulburările de coagulare ale sân­ge­lui, ca adjuvant în he­mo­ragiile in­terne, pre­cum și pentru se­che­lele post-hemora­gice. Studii recente ara­tă că sucul proas­păt de urzică are efecte foarte bune în tratarea dife­­ri­telor forme de leuce­mie.

Precauții: Persoa­ne­le cu colită de fer­men­tație vor con­su­ma cu pru­dență (la înce­put în cantități mici) sucul de ur­zică, care va fi întot­dea­una foarte proas­păt.

Cura cu grâu verde

– pentru colon și stomac –

La început de aprilie, pe câmp, grâul deja a cres­cut, mlădițele sale arătând ca o perie deasă, de un ver­de viu. Sucul obținut din ele este o adevărată colecție de vitamine, enzime și minerale, cu efecte benefice asupra întregului orga­nism, dar mai ales asupra tubului digestiv.

Rețetă

Pentru a face tratamentul cu grâu verde, trebuie în primul rând să ne asigurăm „materia primă”. Pen­tru aceasta, vom pune într-o tăviță de plastic un strat de pământ fertil de flori, netratat chimic, cu o grosime de doi-trei centimetri, și îl vom însămânța cu boabe de grâu (se găsesc la magazinele natu­riste) puse des, la 1-2 mm una de cealaltă. Vasul se pune apoi pe per­vazul ferestrei și se udă la un in­terval de timp de 2-4 zile. În două săptămâni grâul verde va răsări și va creș­te la o înăl­țime de 15-20 cm. Atunci este mo­men­tul potrivit pen­tru recoltare. Se taie tulpinile (rădă­cinile care rămân, dacă sunt udate, vor mai ră­sări de 1-2 ori), se spală bine, după care se dau prin mașina de tocat. Tocătura se pune în storcătorul elec­tric centrifugal și se obține sucul de grâu verde – un ade­vărat elixir de sănătate. Administrarea lui se face în cure de 10-21 de zile, timp în care se ia câte un sfert de pahar (50 ml) de trei ori pe zi, înainte de mesele principale.

Efectele curei

Sucul obținut din mlădițele de grâu are un efect pu­ternic, de curățire a întregului tub digestiv. Mai mult, el are o acțiune reparatoare, favorizând rege­ne­rarea epiteliilor lezate de feluritele boli, calmând du­rerile, cicatrizând leziunile și normalizând proce­sele digestive.

Recomandări terapeutice

Cura cu grâu verde este recomandată într-o mul­ti­tu­dine de afecțiuni digestive specifice primă­verii. În cazurile de gastrită hiperaci­dă și de ulcer, în măsura în care sucul de grâu este tolerat (pentru că nu toți pa­cienții suportă acest remediu), are o acțiune cal­mantă, favori­zează cicatrizarea și regene­rarea țesuturilor afec­tate de boală. În colita de putrefacție, care apare sau se agravează invariabil la sfârșitul iernii, din cau­za con­sumului exa­gerat de proteine, cura cu suc de grâu verde ajută la modificarea florei (de­venită pato­lo­gică) și favorizează eliminarea rezi­duuri­lor din co­lon. În multe cazuri de enterită sau de colon iritabil, cura cu mlădițe de grâu are efecte calmante și deter­mină vin­de­carea gradată a acestor afecțiuni.

Cura cu păpădie

– pentru ficat și vezica biliară –

Foto: Dreamstime – 2

Acum, primăvara, păpă­dia con­ține în frunzele și în tulpina sa substanțe amare, en­zime și fito­hormoni care fac ade­vărate minuni pentru ficatul obo­sit și încărcat de toxine.

Rețetă

Timp de 14 zile, se vor consuma câte zece frunze proaspete de pă­pădie, de două-trei ori pe zi, cu 10 minute înaintea meselor princi­pale. Re­coltarea frunzelor se face în aceeași zi sau cu ma­ximum două zile înainte de a fi con­su­mate, de la plante care încă nu au înflorit. Se recomandă și folosirea tije­lor florale de păpădie în locul frun­zelor, cu condiția să fie culese în in­ter­valul de timp de dinaintea înflo­ririi plantei, care este de obicei foarte scurt (3-4 zile).

Efectele curei

Cura are darul de a relansa activitatea fica­tului, de a stimula pu­ter­nic regenerarea celulelor hepatice și de a favoriza eliminarea toxinelor. Frunzele proaspete de păpădie stimu­lează secre­ția de bilă și fa­vorizează evacuarea acesteia. Nu în ulti­mul rând, păpădia are darul de a sti­mu­la peristaltismul întregului tub digestiv, fiind de un mare ajutor pentru persoa­nele cu digestia slăbită sau le­neșă.

Recomandări terapeutice

Printre afecțiunile care se agravează la ieșirea din iarnă și care sunt eli­mi­nate cu ajutorul trata­mentului cu frun­ze de păpădie proaspătă enu­me­răm: dis­kinezia biliară (fierea leneșă), dis­pep­sia, hepatitele de toate felurile, icte­rul, constipația atonă, indigestia. Este un adjuvant valoros în cazurile de mi­cro­li­tiază biliară, precum și în ciroza he­pa­tică.

Precauții: La persoanele cu stomacul foar­te sen­sibil, subponderale sau debile, tratamen­tul cu păpă­die crudă se poate dovedi prea puter­nic, mo­tiv pentru care va fi făcut cu prudență.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian