Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vârsta peștișorilor de aur

Foto: Shutterstock

Povestea mea începe acum 7-8 ani, când m-am îndrăgostit de ei. Eram în vizită la o prie­te­nă. Într-un colț al camerei am descoperit, de cum am intrat, un acvariu: un rai mic, străveziu. Soa­rele se dizolva în apa lim­pe­de și, printre raze, pietre și pan­glici verzi scânteiau peștișorii: mici fărâme pestrițe de viață. A fost, vă spun, dra­goste la prima ve­dere. Imediat mi-am procurat și eu câțiva, și de atunci, deși au trecut mulți ani, nu m-am mai des­părțit de peștișorii mei exo­tici. Ca orice înce­pător, îi creș­team atunci în tot felul de bor­cane, despre care mai târziu am aflat că sunt ade­vă­rate închisori pentru ei. Între timp, am învățat să-i cu­nosc, am citit, i-am ur­mărit ore în șir cum se zben­guiau, cum ciu­gu­leau plantele. I-am lăsat să mă ciu­pească de de­ge­te. (Am avut numai specii pașnice, foarte so­cia­bile.) Mai ales îmi plăcea grozav cum se curtau și se urmăreau de la un capăt la altul al va­sului, sau cum se certau doi masculi. Dar sunt așa de lacomi, că uită de dra­goste când văd mân­care! A fost un adevărat spectacol când mi-a „născut” prima peștișică. Îmi aduc și acum amin­te: o chema Mery. Au aflat de „mi­racolul fa­cerii” toți membrii familiei, toți prietenii și ve­cinii apropiați. Mi se tăia răsuflarea când ve­deam cum se străduiește zvârliguța aceea cât o virgulă să iasă la lumină. Când am împlinit 18 ani, am primit cel mai frumos ca­dou din viața mea: un ac­variu de 45 de litri. De atunci, peștii s-au înmulțit așa de mult, că nici nu-i mai deosebesc. Acum am 20 de ani și mi se pare in­cre­dibil cum m-a prins via­­ța și m-a luat valul. Peș­tișorii sunt tot acolo, dar eu am ple­cat pe alt drum. Tre­buie să re­cu­nosc că m-am mai înde­păr­tat într-o oa­re­care măsură de ei. Eu cred că peștișorii sunt legați de o anumită candoare a vârstei. Vârsta peștișorilor de aur. De­pinde de noi dacă vrem sau nu să îm­bă­trânim. Pen­tru mine, ei fac parte din viața mea, la fel ca pă­rinții, ca prietenii.

MIHAELA P. – Alexandria

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian