Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

POEZIE – Amanda Gorman, aclamată în toată lumea

Pe treptele Capitoliului, recitând la învestitura lui Joe Biden (Foto: Guliver/Getty)

Abia a împlinit 23 de ani și Amanda Gorman este considerată, încă de pe acum, vedeta anului. Odată cu apa­riția ei la inaugurarea mandatului președin­telui american Joe Biden, poeta de cu­loare a căpătat deja statut de simbol. Tânăra și grațioasa negresă a emoționat milioane de oameni din în­treaga lume cu poe­zia ei „The Hill We Climb” („Dea­lul pe care îl urcăm”), de­clanșând un adevă­rat val de pasiune pentru poezie. În SUA, s-a dublat pro­centul tinerilor care citesc poezii. În Germania, tradu­ce­rea versurilor rostite la inaugurarea lui Biden ca președinte se află de săptămâni întregi pe lista de bestseller-uri. Ado­lescenții se entuziasmează în fața ver­surilor lui Gorman, așa cum o mai fac doar când e vorba de hit-urile vedetelor pop. Dar cum a stârnit Amanda Gorman entuziasm? „A fost un moment măreț – totul s-a potrivit”, a scris „New York Times”. „O poetă nu poate beneficia de o rampă mai importantă decât cea a inaugurării unui pre­ședinte. O negresă tâ­nără, conștientă de pro­pria valoare, frumoasă și mândră, a triumfat aici, în fața Capitoliului”.

Amanda Gorman, care în copilărie a avut un defect de vorbire, a devenit vocea unei noi ge­ne­rații. Temele pe care le abor­dează – opri­ma­rea, nedreptățile sociale, feminismul și rasismul – îi mobilizează pe tinerii a­me­ricani progresiști. Tâ­nă­ra poetă re­prezintă tot­odată visul împlinit al A­mericii: ca fiică a unei în­vățătoare care a cres­cut-o sin­gură, a izbutit să se ridice la nivelul unei per­sonalități de an­ver­gură. A apărut pe co­perta ediției ame­­ri­ca­ne a revistei „Vogue” și are 3,8 milioane de urmăritori pe Insta­gram. Iar studiile la Universitatea de elită Har­vard și le-a încheiat cu mențiunea „Magna cum laude”.

„Puterea care izvorăște din cuvintele Aman­dei Gorman este pur și simplu cople­șitoare”, a spus despre poetă Michelle Oba­ma, fostă Primă Doamnă a Statelor Unite. Dar tânăra negresă nu impresionează doar prin cuvintele pe care le folosește, ci și fiindcă știe și cum să-și facă apariția public. La inaugu­rarea președintelui Biden, ea a purtat un man­tou galben și și-a ținut strânse pletele ne­gre cu o bentiță roșie, ambele marca „Prada”, marea casă de modă pe care o reprezintă ca „ambasador”. Dar Amanda este implicată și în acțiuni ecologice: recent a fost în Slovenia, unde a relatat, ca reporter, despre re­ciclarea plas­ticului. Re­nu­mita modera­toare de tele­viziune O­prah Win­frey se numără prin­tre cei mai mari fani ai poetei. „Pe ea am aștep­tat-o, această mică și suplă fetiță de cu­loare. Des­cen­­dentă a scla­velor din Ame­rica, da­torită ei re­flec­tăm la noi înșine, asupra uma­nității noastre, asupra inimi­lor noastre”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian