Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII IULIE

Foto: Shutterstock

– După „toamna” de care am avut parte în Iunie, mai că ne-am dori o adevărată „lună a lui cuptor”, să ne mai pună sângele în mișcare. Marte și Venus în semnul Soarelui (adică în Leu) se vor strădui să ne încălzească măcar inimile, până pe 22, cât timp evoluează împreună. Ne așteaptă povești de dragoste care îmbină pasiunea cu tandrețea, firile artistice pot atinge un vârf de creativitate, iar de la copiii noștri ne putem aștepta să ne aducă bucurii. Cei care-și doresc urmași au mai multe șanse să-i conceapă. După 22, în Leu vor fi Marte și Soarele, cele două așa-zise planete ale masculinității. În consecință, comportamentul nostru poate deveni ostentativ ori autoritar. Istețul Mercur ne ajută însă, începând din 29, la capitolul comunicare și raționalitate. Venus ajunge pe 3 în Fecioară, unde din seducă­toare, se transformă în gospodină chib­zuită. Fetele, mai ales, devin practice și rezonabile, mai preocupate de ordine și curățenie decât de cochetat. Marte devine la rândul lui mai reținut, din 30, când se alătură lui Venus, dar e posibil să scoată la suprafață probleme de sănătate. Marele benefic Jupiter reintră în Vărsător pe 29, părăsind zodia Peștilor, unde s-a simțit bine (și noi alături de el). Dar fiindcă mai are chestiuni nerezolvate la capitolul prietenie sau loialitate față de persoanele binevoitoare, ar fi bine să ne gândim pe care dintre amici i-am neglijat și căror oameni, care ne-au ajutat, nu le-am arătat cuvenita recunoștință –

BERBEC

Idile de vară

Pe 1 și 2 aveți tendința de-a acționa impulsiv. Dacă nu vă repeziți cu capul înainte, spu­nân­du-le prietenilor dvs. (mai ales ce­lor mai în vârstă) ce să facă, nu veți risca o ri­postă din partea lor și o răcire a re­lațiilor. Aș­teptați până după 4 și veți găsi o rezolvare mai potrivită. Pro­blemele legate de fami­lie sau gos­po­dărie pot fi abordate cu cel mai mult succes în perioada 12-22, în spe­cial dacă aveți de rezolvat diverse cu cei mai tineri membri ai familiilor dvs. Poa­te fi vorba și des­pre eveni­men­te pe­trecute cu mult timp în ur­mă, pro­ba­bil în copilărite, ce se cer limpe­zite acum.

BANI: Zilele de 5 și 20 sunt potri­vite pentru o inves­tiție în casă sau a întocmi acte vi­zând o afacere de fa­milie.

CARIERĂ: 16 și 26 sunt zilele în care sunteți atât de absorbiți de pro­priile dvs. pro­bleme, încât șefii vă calcă pe nervi. Vede­ți-vă de treabă fără a lăsa să se observe acest lucru și evitați să in­trați în situații conflic­tuale.

DRAGOSTE: Idilele de vară, care se înfiripă sub dublul patronaj al lui Marte și Venus în Leu, pot evolua frumos, devenind relații de durată, cu con­diția să fi început după 4. Același interval este promițător și pentru pe­rechile care doresc să conceapă un copil.

SĂNĂTATE: Pofta de mâncare începe să vă creas­că pe final de lună, mai precis înce­pând din 23.

TAUR

Reașezare în carieră

Începeți luna într-o stare de ten­siune, care poate fi generată de un bărbat relativ tânăr din familia dvs. Fa­ceți tot posibilul să nu vă luați la harță pe 1 și pe 2. După 4, dispu­tele nu vor mai putea fi atât de vehe­mente, ba chiar pu­teți găsi împreună soluții. Prieteniile joacă un rol impor­tant luna aceasta, după ce Luna nouă din data de 10 vă ridică în­trebări pri­vitoare la genul de persoane ca­re s-au strâns în jurul dvs. E cazul să eva­luați calitatea acestor legături, din punct de vedere al loialității și al reci­pro­cității.

BANI: În preajma datei de 28, nu e exclus să fiți tentați de o a­ven­tură, cum ar fi o excursie costisi­toare în străinătate sau participarea la un eve­niment care presupune, la rân­dul lui, niște cheltuieli serioase.

CARIERĂ: Mulți dintre dvs. au trecut luna trecută prin situații care i-au de­motivat sau i-au pus chiar pe picior de război cu șefii. Si­tuația se schimbă în bine, dar e cazul să vă întrebați dacă nu cumva ați pro­vocat dvs. o parte dintre reac­țiile lor…

DRAGOSTE: Dacă vi se pare nor­mal să faceți ce do­riți, fără a lua în consi­derare părerea partene­rului, aveți o pro­blemă. Iar dacă cei din familie vă țin partea, nu fac decât să înrăutățească si­tuația.

SĂNĂTATE: Dvs. sunteți gur­manzi de fel, dar mai ales până pe 20, mâncarea gătită acasă vă poate face să exagerați cu binele.

GEMENI

La o bere, cu amicii

Ieșirile cu prietenii se dovedesc cât se poate de reușite, până pe 22, iar până pe 11 sunteți probabil cei care animă conversațiile. Între 23 și 29, în schimb, există posibi­litatea să dați peste bărbați arțăgoși, care doresc să aibă nea­părat dreptate și pot de­veni de-a dreptul agre­sivi. O altă variantă ar fi să aveți probleme în tra­fic – oricât de price­puți ați fi la condus, se poate să deveniți repeziți sau alții să fie cei care vă provoacă necazuri. Întrunirile de fa­milie devin distractive după 23, cu excepția zilei de 28.

BANI: În urma Lunii noi din Rac de pe 10, ajungeți pro­­­­babil la concluzia că anumite sur­­se de câștig au nevoie să fie exa­minate mai îndeaproape. În caz că aveți de negociat sau de semnat noi contracte, perioada optimă ar fi 12-22.

CARIERĂ: Perioada de avânt se încheie, deocamdată, pe 28, mai ales dacă șefii vă prind cu unele restanțe. Încercați să lucrați sistematic și nu vă bazați pe viteză, că puteți face greșeli.

DRAGOSTE: Vă jucați, în stilul dvs. caracteristic, cu mai multe per­soane tentante, ca­re apar în anturajul dvs. până pe 22. Din 23 ar fi însă mai indicat să stați cuminți, căci unele dintre ele se pot supăra.

SĂNĂTATE: Mobilitatea poate fi restrânsă din pri­cina unor probleme cu gambele și genunchii, până către sfâr­șitul lunii.

RAC

Emoții la cotă maximă

Luna nouă se petrece pe 10 în semnul dv., aducând cu sine o puternică încărcătură emo­țională. Aceasta poate fi fo­lo­sită cu succes în probleme de familie, unde vă vine ușor să-i faceți pe ceilalți să în­țeleagă nu numai sentimen­tele dvs. față de ei, ci și să abordați probleme fa­miliale practice. Puteți schimba și lu­cruri prin casă, de exem­plu puteți re­aranja într-un mod mai frumos și mai util mobila. Cei care se mută acum o fac sub auspicii bune. Ar fi o idee bu­nă să gătiți ceva special pentru pere­chea dvs., care va ști să aprecieze bu­nătățile oferite. Între 12 și 28, pla­neta comunicării Mercur trece prin semnul dvs., sco­țând în evidență ta­lentul de po­vestitor și puterea dvs. de convin­gere. Fiți însă reținuți în dis­cuțiile cu par­tenerul de cuplu ori aso­ciere, în preaj­ma lui 26

BANI: Situația e promițătoare, deși sunt de luat precauții pe 1 (când aveți tendința de-a vă impune cu tot dina­din­sul) și pe 7, când puteți fi puțin prea insistenți. Respectând aces­te recomandări, veți putea ajunge să semnați contracte avantajoa­se, începând din 29.

CARIERĂ: Relaţiile cu colegii se detensionează. Cu cât sunteţi mai relaxat, cu atât vă vin în min­te mai ușor soluţii profesio­na­le creative. Intervalul optim este până pe 22.

DRAGOSTE: Lăsând la o parte ziua de 26, în in­ter­valul 12-28 vă puteți deschide fa­ță de partener și găsiți cu­vintele po­trivite pentru a vă face înțe­leși, și mental, și afectiv.

SĂNĂTATE: Stomacul vă cere o pauză de la mâncăruri consistente, în preajma Lunii noi, de pe 10.

LEU

Protecție astrală

Nu mai puțin de patru planete vă ridică mingea la fileu în „luna lui cuptor”. Până pe 22 benefi­ciați de tandemul Venus-Marte în sem­nul dvs. E drept că pe 1 puteți fi excesiv de tempera­mentali față de prieteni, dar după 4, Venus vă insuflă diplomația necesară de a vă împăca cu ei. Soarele și Mar­te vă însoțesc din 22 încolo, ceea ce vă întărește voința și dorința de afir­mare. Vă vine greu să acceptați reguli propuse de alții și puteți încerca să vă impuneți în situații în care ar fi cazul să stați deoparte. Vă faceți înțeleși mai bine și deveniți mai rezonabili odată cu sosirea lui Mercur în zodia dvs. pe 29.

BANI: Venus își propune să or­doneze și să eficientizeze sursele dvs. de venit după 22, iar Marte o face mai îndrăz­neață în aceste demer­suri, după 29. E bine să de­veniți prudenți cu investițiile, începând din 28.

CARIERĂ: Gândiți-vă că nu e ne­voie să înțelegeți ce se întâmplă în capul șe­filor dvs., asta vă va ajuta să păstrați o poziție neutră. Nu vă bazați pe ami­ciția cu ei, aceasta ar putea fi chiar contra­pro­ductivă.

DRAGOSTE: Răceala și repro­șu­rile în legătură cu trecutul cu care vă întâmpină pere­chea scad ca intensi­tate în a doua jumă­tate a lunii, iar marele benefic Jupiter readuce optimismul și deschiderea în psihicul celuilalt.

SĂNĂTATE: Inima și stomacul sunt cele două zone-problemă pentru dvs. Cardiacii ar face bine să se menajeze în spe­cial pe 18, cei cu probleme stoma­cale, în preajma Lunii noi, de pe 10.

FECIOARĂ

Gata de ajutor

Cu excepția primei zile a lunii, când nu aveți nervi să vă ocu­­pați de nevoile altora, aveți dispoziția de a vă ocupa de proble­mele amicilor mai puțin des­curcăreți. Aceștia nu vor întârzia să-și manifeste recunoș­tința. După 22, sunteți în peri­col din par­tea unui om care vrea să vă pună bețe în roate. Dacă stați cu ure­chile ciu­lite la ce se discută în culise, veți obține indicii cu privire la iden­titatea ina­mi­cului dvs. ascuns. Mora­lul vi se ridică pe toate planurile în­cepând din 23, când Ve­nus intră în semnul dvs., iar pe 30, Marte vă dă ener­gie.

BANI: E posibil ca pâ­nă pe 22 să primiți niște ponturi de care puțină lume are ha­bar. Puneți-le în apli­care du­pă 28, dar cu discreție.

CARIERĂ: Unii vă ad­miră în secret, dar mai mulți vă invi­diază. Cei care nu îndrăznesc să intre în competiție directă cu dvs. se pot stră­dui să vă denigreze. Ul­terior tre­buie să deveniți mai atenți.

DRAGOSTE: Perechea v-a răs­fățat în ultima vre­me, dar dacă nu ați răs­puns cu ace­eași monedă, își retrage manifes­tările de afecțiune, după 28.

SĂNĂTATE: Odihna activă poate atenua pro­blemele cronice legate de oase, dinți și piele, măcar până pe 23.

BALANȚĂ

Promovare în carieră

Doar pe 1 iulie există riscul de a vă ciondăni cu un bărbat tânăr din cercul dvs. de prieteni, dar după 4, talentul dvs. diplomatic îl va determina să revină la sentimente mai bune. Poate fi vorba și des­pre un proiect de grup, la care la început nu vă înțe­legeți, dar ulterior reușiți să colaborați într-o manieră cât se poate de productivă. Nu este exclus nici ca până pe 23, acest oponent inițial să devină unul dintre vajnicii dvs. susținători. Copiii care v-au dat de furcă în ultima lună vă pot demonstra până pe 11 că și-au băgat mințile în cap. Aceia dintre dvs. care plea­că în vacanță în acest interval se pot împrieteni mai ales cu persoane tinere.

BANI: Există tendința de a acționa în urma insis­tențelor unui prieten, privitor la o investiție, iar zilele în care puteți face greșeala de a ceda sunt 3, 4 și 8. Intervalul optim pentru a vă mări capitalul este 12-22.

CARIERĂ: Același interval se referă și la o posibilă creștere în rang pe plan profesional. Economiile dvs. pot crește și ca urmare a unei potențiale măriri de salariu.

DRAGOSTE: Balanțele solitare pot începe o poveste de iubire interesantă cu cineva cunoscut prin inter­mediul prietenilor, până pe 22. Data cea mai roman­tică este cea de 13, un 13 norocos de astă dată.

SĂNĂTATE: Încheieturile brațelor și labele picioa­relor ar trebui menajate, în special în jurul datei de 7.

SCORPION

Armonie cu șefii

Necazurile de acasă sau cele legate de gos­po­dăria dvs., cu care vă confruntați, încep să-și găsească o rezolvare în ultimele zile ale lunii, când cel care vă sare în ajutor poate fi o rudă prin alianță, un membru al familiei stabilit în străinătate sau o persoană binevoitoare în jur de 50 de ani. Viața dvs. socială începe să devină interesantă, odată cu intrarea lui Venus în Fecioară, pe 23. În special relațiile cu prietenii devin calde și puteți organiza împreună o mulțime de acțiuni de grup. Cei care și-au planificat concediul în străinătate luna aceasta beneficiază de un sejur plăcut, în spe­cial după ce se consumă energia Lunii noi de pe 10.

BANI: În preajma datei de 30, o amică vă poate sugera o investiție ce merită să fie făcută luna viitoa­re.

CARIERĂ: Interacțiunile dvs. cu șefii sunt deosebit de rodnice până pe 22. Ulterior, aceștia pot deveni repe­ziți și nu mai reacționează la ideile dvs. cre­a­tive. Comunicarea intră în normal în­cepând din 29.

DRAGOSTE: Unele dintre iluziile dvs. cu privire la persoana iubită se risipesc pe par­cursul acestei luni, iar ca urmare vă puteți decide să puneți punct după 28.

SĂNĂTATE: Stați bine, singurul risc este să in­vestiți prea multă energie în carieră după data de 22 și să aveți nevoie de aportul unui tonic.

SĂGETĂTOR

O lună reușită

Reușiți să vă faceți re­marcați, sub o formă sau alta, sub dubla influență a micului benefic Venus și a micului malefic Marte, cu condiția să vă țineți nervii în frâu în prima zi a lunii. Reușitele dvs. pot fi multiple până pe 23, fie că este vorba despre examene, apariții publice sau acte artistice. Săge­tătorii care călătoresc, de preferință în străinătate, au parte de experiențe interesante și neobișnuite. Aceste experiențe în sine vă pot inspira să scrieți despre ele sau să le povestiți cu farmec altora după 28. Pe 1 e indicată atenție mărită la volan. Nu vă luați la harță cu șoferii imprudenți și prost crescuți. Aceeași prudență e necesară în interacțiunile cu vecinii sau rudele mai în vârstă.

BANI: În privința afacerilor există șansa să finalizați și să semnați în condiții propice contracte. Perioada optimă este 12-22, dar vă puteți lungi până pe 28 inclusiv.

CARIERĂ: Acum, că relațiile cu colegii reintră ușor-ușor în normal, vă puteți concentra asupra unor proiecte menite să vă ajute să promovați. Acest lucru devine posibil începând din 23.

DRAGOSTE: Mulți dintre dvs. se pot trezi cu un club de fani sau pot începe o idilă cu cineva cunos­cut la drum sau la un eveniment cultural.

SĂNĂTATE: Nu beți băuturi reci până pe 22, căci gâtul dvs. va reacționa prompt. O ameliorare a stării generale de sănătate are loc la finele lunii.

CAPRICORN

Dialoguri sentimentale

Dacă doriți să plecați în concediu sau măcar într-un weekend prelungit, e bine să știți că perioada optimă începe pe data de 23. Acest lucru este cu atât mai mult valabil dacă vă propuneți o destinație exotică. Chiar dacă relațiile dvs. cu anturajul rămân calde, s-ar putea ca unii dintre amicii dvs. să găsească mai puțin timp pentru a participa la întâlniri, după 28, cu regret de ambele părți. O altă variantă ar fi să vă vedeți siliți să întrerupeți (cel puțin temporar) niște cursuri, care au fost începute la mijlocul lunii mai.

BANI: Creșterea financiară, care s-a redus întrucâtva de la mijlocul lunii mai, se reia, modic, după 28. E po­sibil ca o sursă de venituri care dispăruse să vă devină din nou accesibilă, dar sub o formă redusă.

CARIERĂ: Puteți pune la punct un sistem mai efi­cient de muncă cu colegii dvs., până pe 11, ceea ce vă slujește de minune cel puțin șase luni de acum încolo, dacă nu cumva un an întreg.

DRAGOSTE: Partenerul vă vine în întâmpinare cum nu a mai făcut-o de mult și puteți discuta cu mare ușu­rință despre sentimentele dvs., între 12 și 28. Nu vă grăbiți însă să reacționați pe 18 și pe 26.

SĂNĂTATE: E de dorit să faceți exerciții de flexi­bilitate, dar nu vă forțați pe data de 7.

VĂRSĂTOR

Dragoste de viață

Tare bine v-ați mai simțit cu Jupiter, în zodia dvs., până la mijlocul lunii Mai, cât timp ați fost echilibrați, realiști, dar cu o doză perpetuă de optimism. Acea dragoste de viață și încredere în sine va reveni, pe final de lună, când marele be­nefic revine în semnul dvs., și anume pe 29. Dacă vă mai apucă descurajarea, vă puteți aduce aminte de această veste bună. Să nu aveți însă așteptări exagerate: anumite proiecte personale se pot relua, dar probail la o scară redusă față de cum au fost proiectate la început. Asta nu înseamnă însă că nu vor aduce satisfacții. Este de asemenea posibil să reîncepeți să vă vedeți cu cineva, care v-a ajutat dezinteresat.

BANI: Mulți dintre dvs. ați înregistrat o creștere a veniturilor directe, începând de pe 14 mai. Fiți eco­nomi în privința acestor bani în plus, deoarece una dintre sursele dvs. de venit s-ar putea diminua ori ar putea fi sistată un timp, din 29 încolo.

CARIERĂ: În viața de familie se fac simțite în con­tinuare turbulențe, care vă împiedică să vă dedicați ca­rierei. Între 12 și 28 (mai puțin însă pe 26) vă înțe­legeți rapid și eficient cu colegii.

DRAGOSTE: Cu excepția datei de 1, aveți parte de un partener care îmbină pasiunea cu tandrețea. Nu e chiar o lună de miere, dar durează până pe 22.

SĂNĂTATE: De pe 10 e cazul să mâncați ușor, până pe 22, să preveniți palpitațiile.

PEȘTI

Lucru în echipă

Ambele planete care vă guvernează, marele benefic Jupiter și maes­trul iluziilor Neptun, se găsesc în mișcare retrogradă în semnul dvs. Aveți deci de examinat, pe de o parte, felul în care ați fructificat șansele de care v-ați bucu­rat ultima oară când Jupiter v-a traversat zodia, adică în 2010, și pe de altă parte, felul în care așteptați să fiți „salvați”, de către cei din jur. Atitudinea cea mai productivă ar fi să vă conștientizați resursele inte­rioare – care nu sunt de colo și să căutați să vă rezol­vați singuri problemele.

BANI: Se poate să vă mai intre bani în cont, până pe 28, în virtutea unor prestații mai vechi, dar fără niște eforturi conștiente, contractele nu se vor reîn­noi.

CARIERĂ: Vă fac plăcere proiectele la care lucrați în echipă, deși în primele zile ale lunii s-ar putea să vă luați la harță cu colegii. Atmosfera se îmbună­tățește pe parcurs, iar pe 22, când un proiect e probabil finalizat, vă poate părea rău, că se încheie.

DRAGOSTE: Dacă nu știți ce vreți, nu-i o pro­blemă, o problemă e dacă îi încurcați viața parte­nerului cu indecizia dvs. Noi povești de dragoste se pot înfiripa până către sfârșitul lunii, discuțiile cu persoana iubită pot fi semnificative, între 12 și 28.

SĂNĂTATE: Afecțiunile cronice osoase ori der­matologice se pot atenua. După 21 pot apărea dureri de cap.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian