Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru L.C. – Bacău, F. AS nr. 1445 : „Am infecție urinară cu E.coli și Candida”

Dr. ANGELA HIMOVITH – tel. 0748/11.24.20, 0748/11.24.21, e-mail: [email protected] www.secret-herbs.net

Infecția tractului urinar este cauzată de pă­trun­­derea bacteriilor în el. Cele mai frec­vente microorganisme care cau­zează opt­zeci la sută dintre infecțiile tractului urinar sunt bacteriile E-Coli, loca­lizate în mod obișnuit în intestin, și fungii Candida. În plus, există va­riate motive care duc la apariția infla­mației: ștergerea anu­sului din spate spre față (corect este din față spre spate); uti­lizarea materialelor parfumate: hârtie igienică parfumată, șervețele parfu­ma­­te, lenjerie parfumată, lenjerie de corp prea strânsă, detergenți puternic parfumați, săpunirea zonei inti­me cu să­pun parfu­mat, care schimbă pH-ul zo­nei, lipsa igienei du­pă relațiile sexuale, consum insuficient de apă, consum de lichide dulci și multe dulciuri etc.

Tratamentul convențio­nal al bolii: deoarece boala este cauzată de o infecție bac­teria­nă, tratamentul bolii în me­di­cina convențională se ba­zează în principal pe ad­mi­nistrarea de anti­biotice, care sunt con­cepute pentru a eli­mina bac­teriile. Împreună cu trata­men­tul cu antibiotice este foarte posi­bil ca medicul să prescrie medica­mente care vizează reducerea severi­tății simptomelor.

Tratamentul naturist – scopul principal al abor­dării naturale pentru tratarea infecțiilor trac­tu­lui urinar este promovarea protecției natu­rale îm­potriva proliferării bacteriilor. Men­ținerea protecției naturale înseamnă menținerea unui flux adecvat de urină, întărirea sistemului imu­nitar prin menținerea unui pH adecvat, care va preveni dezvoltarea bacteriilor. În plus, există plan­te cu activitate antibacteriană eficientă în infecțiile tractului urinar. Tratamentul naturist include, de asemenea, o modificare a dietei, pen­tru a susține sistemul imunitar și pentru a menține o floră intesti­nală echilibrată. De fapt, multe dintre medica­mentele utilizate astăzi sunt rezul­tatul studiilor efectuate pe plante cunoscute în domeniul medici­nei populare ca având proprie­tăți curative. Este important să înțelegem că tra­tamentul cu plante nu vine să înlocuiască tra­ta­mentele convenționale, ci mai degrabă vine să le susțină. Doctorul naturopat folosește și plante pentru întărirea sistemului imu­nitar. Este un tra­tament continuu, cu scopul creșterii capacității naturale a organismului și combaterii infecțiilor. Ca parte a tratamentului naturist se reco­mandă să beți nu doar apă, ci și infuzii și decocturi de plan­te cu efect diuretic, cum ar fi: semințe de fenicul și țelină, frunze de pătrunjel.

O dietă echilibrată, combinată cu suplimente alimentare și plante medicinale poate fi eficientă în tratarea și chiar în prevenirea infecțiilor trac­tului urinar. Nutriția este o parte foarte impor­tantă a tratamentului pentru afecțiunile acute și cronice. Nutriția afectează în mod direct acidi­tatea urinei. Nivelul de aciditate din urină are un efect direct asupra capacității naturale a tractului urinar și a vezicii urinare de a se proteja împo­triva inflamației.

Se recomandă reducerea consumului de carne roșie, zahăr procesat, făină albă, prăjeli, gră­simi. Adăugați în meniu cereale integrale, frunze verzi, rădăcinoase, muguri de plante și legu­minoase. Această dietă va încuraja întărirea siste­mului imu­nitar și va crea un mediu protejat la infecțiile bac­teriene.

Extracte din plante – eu vă recomand Cell­force Canadian Sweet Extract și Immunoforce Cana­dian Sweet Extract – care sunt două dintre pro­dusele din plante care vă pot fi de folos dato­rită activității anti­septice și antimicrobiene. Aces­te produse reglează nivelul de aciditate din urină, nepermițând bacte­riilor să supraviețuiască în ea. Unul din compo­nentele produselor sunt afinele negre, dar și afinele roșii. Acestea, pre­cum și su­cul de afine, s-au dove­dit a fi eficiente în tratarea infecțiilor tractului urinar. Atenție: sucul de afine îndulcit, datorită con­ținutului ridi­cat de zahăr, poate provoca prolife­rarea (înmul­țirea) bacteria­nă în tractul urinar.

Atenție! Tratamentul antibiotic acceptat în pre­zent are multe dezavantaje, în special în rândul femeilor care suferă de infecții recurente ale trac­tului urinar și au nevoie de antibiotice repetate. Nu uitați – adminis­trarea de antibiotice slă­bește flora intestinală (bacterii bune) și, prin urmare, „oferă” o bază bună pentru dezvoltarea bacte­riilor (E.Coli) și a fungilor (Can­dida). Această afecțiune este un cerc vicios care are ne­voie de un tratament care să pre­vină rea­pariția inflamației. Pen­tru o imagine completă, ar trebui să ne asigurăm întotdeauna că diag­nosticul de inflamație este cert, în funcție de bac­teriile ob­ser­vate, de concentrația și tipul aces­­tora și în funcție de gra­vita­tea afecțiunii și de loca­lizarea inflamației.

Vă doresc multă sănă­tate!

Pentru mai multe relații, puteți suna la următoarele nu­mere de telefon: 0748/11.24.20, 0748/11.24.22.

Farm. spec. PAUL TISMAȘ – tel. 0745/137.537, e-mail: [email protected]

„Caut un leac pentru eritem nodos” (Răspuns pentru LAURA F. – Buzău, F. AS nr. 1420)

Această suferinţă cu manifestare cutanată are drept cauză, de cele mai multe ori, o infecţie streptococică sau virală la nivelul gâtului (farin­ge, laringe, amigdale) sau tegumentelor (Herpes simplex, Zona Zoster) din trecutul apropiat, care lasă ca sechelă acest eritem nodos. Dacă sunteți supraponderală este ne­cesar să vă apro­piați de greutatea nor­mală, deoa­rece sur­plu­sul de țesut adipos întreține eritemul no­dos. De ase­menea, în cazul re­cidivelor ace­lor infla­ma­ţii roşie­tice şi du­re­roase ce apar mai ales pe gam­be, trebuie in­sti­tuit şi un regim ali­mentar preponderent vege­tarian, din care tre­buie eliminate defi­nitiv preparatele pe ba­ză de car­ne de porc, lactatele grase (unt, smân­­tână), ciocolata şi derivatele.

Tratamentul constă în administrarea unui „me­dicament” pe care vi-l puteţi prepara sin­gură, acasă. El constă în prepararea unei tinc­turi, compusă dintr-un cocktail de plante uscate, şi anume: gălbenele, muşeţel, rostopască, coada-șoricelului, mărul-lupului, pelin şi, even­tual, coa­jă de stejar (dacă găsiţi).

Rețeta: într-un borcan de sticlă se pun părți egale din aceste plante, începând cu minim 4 linguri şi mergând până la o cutie de 50g de ceai (vrac, nu pliculețe) din fiecare plantă, ce se gă­sește la farmacii, drogherii sau magazinele tip „Plafar”. Cantitatea de plante variază în funcție de cât este de extins eritemul sau de frecvenţa apariţiei recidivelor. Peste aceste plante se adau­gă alcool etilic alimentar, de concentrație 60-70%, ce se găsește în hipermarket-uri, la raionul de băuturi alcoolice.  Alcoolul trebuie să acopere cu mărimea unui lat de palmă marginea supe­rioară a plantelor din vas; se lasă la macerat 2 săptămâni, agitând zilnic conţinutul vasului. Du­pă cele 14 zile de extracţie, se filtrează tinc­tura prin tifon sau o sită foarte deasă (tip făină de grâu). Soluţia obţinută (ce se păstrează într-un vas de sticlă ţinut într-un dulap, la întuneric) se foloseşte atât intern: 1/2 linguriţă x 2 ori/zi, di­luat în 1/2 pahar de apă sau ceai; cât şi extern, sub formă de masaj local sau cataplasme aplicate pe zonele afectate de două ori pe zi, dimineaţa – seara. Tratamentul se instituie până la dispariţia completă al nodulilor.

Acest preparat este util şi-n cazul altor afec­ţiuni cutanate, precum: acneea sub toate formele ei de manifestare; eczeme acute sau cronice; der­matite seboreice sau de contact. Se poate folosi, alternativ, şi tinctura de propolis, intern şi extern, în acelaşi mod ca şi preparatul descris şi reco­mandat mai sus, cu singura diferenţă că tinctura de propolis nu se diluează în apă sau ceai, ci în miere. Multă sănătate!

„Sufăr de sarcoidoză cutanată” (Răspuns pentru SILVIU – Bucureşti,  F. AS nr. 1422)

În cazul sarcoidozei, singurul medicament cât de cât eficient este Cortizonul. Eu vă recomand aşa-zisul „cortizon natural”, ce se găseşte în fruc­tele de coacăze ne­gre. Mâncaţi zilnic coacăze negre, sub orice formă: congelate, proas­pete, dul­ceaţă, gem, sirop sau com­pot, dar există şi ta­blete cu extract de coacăze negre, sub denumirea de „Cortizon natural”, produse de firma „Dacia Plant”. Se iau câte 2 capsule de trei ori pe zi, până la dispariţia simp­tomelor.

„Analizele sunt perfecte, dar eu sufăr de ameţeli, cu stări de leşin” (Răspuns pentru MELANIA R. – București, F. AS nr. 1426)

O cauză trebuie să existe; urmăriţi cu atenţie alimentaţia, stresul, emoţiile puternice (fie pozi­tive, fie negative), starea vremii, consumul de droguri licite (alcool, cafea, tutun), somnul (du­rata şi cali­tatea lui), in­ten­sitatea luminii natu­rale sau/ şi artifi­ciale etc.

Ca remedii naturiste, v-ar fi de folos un regim ali­mentar preponderent vegetarian, precum şi pre­parate fito-farma­ceu­tice pe bază de Ginkgo biloba şi B complex. Da­că acest tratament nu în­depărtează aceste stări nedorite, contactaţi-mă.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian