Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII AUGUST

Foto: Shutterstock

– Accentul cade destul de mult pe chestiuni practice, legate de muncă și detaliile aferente, după cum ne-o indică cele patru planete care traversează semnul Fecioarei. Micul benefic Venus este într-o poziție dezavantajată aici: nu-i arde nici de punerea în valoare a frumuseții ei și nici de povești romantice. În schimb, se apucă de îngrijirea sănătății (cu destul succes) și de ordine și curățenie la locul de muncă. Ea va fi în Fecioară până pe 16, însoțită și de Marte, care se ține după ea. În Fecioară el se manifestă critic și rece, venind cu inițiative clare, legate atât de probleme de muncă, cât și de sănătate. În cea de-a doua parte a lunii, Marte poate fi răspunzător pentru migrene și puseuri de tensiune. Abilul și agilul Mercur îl secondează pe energicul Marte, din 12, iar împreună pot atinge performanțe sportive. Însă ambiția ar trebui do­molită, odată cu intrarea Soarelui în aceeași zodie a Fecioarei, când un comportament autoritar față de colaboratori poate duce la resentimente. Schimbarea de direcție a lui Uranus în Taur, pe 20, ne poate da peste cap niște calcule bănești ori ne poate tul­bura somnul. O raritate constă în faptul că Luna plină se produce din nou în Vărsător, pe 22 august, așa cum s-a întâmplat și luna trecută, pe 24 iulie. Această succesiune ne obligă să ne întrebăm cât de bine ne cunoaștem: avem talente ascunse, pe care ezităm să le dezvoltăm? Suntem rebeli? Câți prieteni adevărați avem? Și ce ne-a determinat să-i alegem? –

BERBEC

Creativi dar și practici

E bine să vă implicați în pro­iec­te creative, până pe 12, cât timp creativitatea se îmbină fru­mos cu capacitatea de organizare. Alternativ, vă puteți ocupa de copii – vă va face bine să întreprindeți acțiuni distractive, dar și instructive cu ei. Marte vă determină să fiți mai controlați și vă ascute simțul prac­tic. Riscul e ca simțul critic să de­vină excesiv, mai ales după data de 16. Dacă vă lăsați în voia lui, nu e exclus să vă alegeți cu un dușman insidios, în preajma lui 25. Luna aceasta vă reîntâlniți cu mulți prie­teni, mai vechi și mai noi, dar felul în care îi percepeți se poate schim­ba brusc în preajma Lunii pline din 22.

BANI: Pregătiți-vă să fiți flexibili, în preajma datei de 20, în caz că o anumită situație trebuie revizuită din scurt. Zile bune pentru opera­țiuni financiare sunt 3 și 22.

CARIERĂ: Până pe 16, vă vine ușor să coordonați echipa, func­țio­nați ca un liant. Disensiuni cu cole­gii pot să apară însă pe 19, iar până la finele lunii ar fi bine să vă feriți de șefisme.

DRAGOSTE: Pe perioada ulti­melor două luni, mulți dintre dvs. au trăit amoruri pasionale, iar unele dintre ele se pot transforma acum într-o relație stabilă. Venus pecet­luiește un astfel de angajament cu promisiunea duratei, începând din 17.

SĂNĂTATE: Pe 12 e riscant să vă forțați umerii. După 16, pot apărea dureri de cap, iar din 22, inima ridi­că probleme.

TAUR

Transformări

Planeta Uranus, cea care vă dă de furcă încă din 2018, își schimbă direcția de mers pe 20, ceea ce înseamnă că ia­răși vi se pot da niște planuri peste cap ori că percepția dvs. mentală se schim­bă radical. Luna plină din Văr­sător, de pe 22, accentuează la rândul ei pro­ble­mele emoționale din fa­milie, dar și din relațiile de prie­te­nie, și poate duce la transformări ne­pre­văzute, în principal în bine, deoa­rece Luna plină se însoțește cu ener­giile marelui benefic Ju­piter, pla­netă a îngăduinței și ones­tității.

BANI: La început de lună se poate ca cei din familie să vă ajute – și nu nu­mai cu sfaturi – să consolidați o aface­re. Aveți încredere în ei. Primele re­zultate pozitive se văd după 21.

CARIERĂ: August e o lună bună, atât pentru a îmbunătăți relațiile cu cola­bo­ratorii dvs., cât și pentru a (re)­câș­tiga vizibilitate în domeniul dvs. Lu­cru­rile încep să curgă începând cu da­ta de 17 și pot culmina odată cu Luna plină din 22.

DRAGOSTE: Și la acest capitol, soarta vă zâmbește: se întâmplă multe, plăcute și dorite, până pe 17. Ulterior însă, dorința de cucerire se poate do­vedi mai puternică decât nevoia unei relații constante, ceea ce se poate lăsa cu ceva belele în preajma lui 20.

SĂNĂTATE: Migrene și/sau dureri la nivelul articulațiilor brațelor pot apă­rea după 17.

GEMENI

Afaceri de familie

Planeta dvs. guvernatoare, Mercur, își dove­dește repu­ta­ția, trecând în ritm alert prin di­ver­se zodii. Până pe 11, cât timp tra­versează Leul, aveți parte de o viață cotidiană trepidantă, vă dis­trați de mama focului cu cei din an­tu­raj, dar pe 2, 4 și 12 v-am sfătui să luați precauții suplimentare la volan și să nu vă lansați cu prea mult en­tuziasm în discuții contra­dictorii. Până pe 17, vă pri­ește timpul petrecut cu cei din familie, mai ales cu femeile și puș­timea. Mai apoi însă s-ar putea să vă încontrați cu un bărbat, care dorește să decidă singur, de capul lui, pentru toți ceilalți.

BANI: O afacere de familie se poate dez­volta luna aceasta, de așa ma­nieră încât să atragă investitori. Ce­le mai mari șanse ca asta să se în­tâmple sunt în preajma lui 12 și 26.

CARIERĂ: S-ar putea ca în preaj­ma datei de 20 să vă lămuriți că unii din­tre colegii pe care-i credeați pri­e­teni și cărora le mărturiseați toa­te cele, erau de fapt împotriva dvs. Lu­na asta, familia e mai im­portantă decât vreo promovare.

DRAGOSTE: Cineva care v-a cucerit și apoi s-a retras pe la mijlocul lui Mai își poa­te face reapariția, dar aveți re­zer­­ve care pot fi înte­meiate. Luna plină din 22 vă poate sensibiliza din nou.

SĂNĂTATE: Stările de insomnie pot fi supărătoare în preajma datei de 20, când și circulația venoasă ri­dică probleme.

RAC

La povești

Multă lume dorește să se în­tâlnească cu dvs., de la amici, la rude și vecini. Cele mai plăcute ieșiri se anunță a fi cele de la începutul lunii, mai precis până pe 17, când vă bucurați în mod egal unii de prezența celorlalți. Apoi unele întrevederi pot deveni obositoare, pentru că aveți de-a face cu persoane arțăgoase, care mai au tendința de-a vorbi mult și doresc să aibă tot timpul dreptate, cum se poa­te întâmpla în jurul datei de 12. Tot atunci e posibil să fiți repeziți în trafic, deci e mai bine să stați acasă.

BANI: Mulți dintre dvs. ați pornit luna trecută niște acțiuni inspirate, iar acestea continuă să se dezvolte. Semnarea unor contracte în acest sens este bine aspectată astrologic, în special până pe 11.

CARIERĂ: Lasați dorința de afir­ma­re acasă – la propriu, pentru că aca­să e terenul pe care vă puteți des­fășura cel mai bine. În aceste con­diții, cariera rămâne pe planul doi…

DRAGOSTE: Amoruri noi nu se întrevăd, în august, poa­te doar flirturi, până pe 17. Pe­re­chile trec însă prin momente interesante, începând din 12, putând să-și redescopere sen­ti­mentele.

SĂNĂTATE: Către mijlocul verii, dar mai ales pe 15 și 16, înche­ie­tu­rile brațelor pot deveni surse de pro­bleme. Cei care suferă de reumatism sunt primii care n-au voie să-și for­țeze brațele și în primul rând umerii.

LEU

Sub semnul Soarelui

Reușiți să comunicați de mi­nu­ne, în primele 12 zile ale lunii. Profitați de acest inter­val pen­tru a discuta cu oa­meni cu care vă vine mai greu să vă înțele­geți. Dar și ulterior sunteți în for­mă, deoa­re­ce Soarele vă aju­­­tă, până pe 20, să-i impre­sio­nați pe cei din jur. Pe 19 s-ar putea însă să exagerați cu bi­ne­le. Mi­cul benefic Venus vă asi­gură un pu­blic îndatoritor, în per­soana celor din an­tu­rajul dvs., înce­pând din 18 și pâ­nă la sfârșitul lunii. Vă puteți lărgi cer­cul cunoștințelor cu persoane plă­cute.

BANI: Întreaga lună veți avea ocazia să întreprindeți lucruri noi, de natură să vă sporească veniturile, doar că pâ­nă pe 17 lucrurile vă reușesc cel mai ușor. Pe­rioada bună pentru semnarea actelor se întinde între 12 și 30. Ex­cepția o face data de 25, când e posibil ca ci­neva să încerce să vă păcălească. Citiți cu atenție documentele sau ru­gați pe cineva să le verifice.

CARIERĂ: Nu marșați prea mult pe ideea de pri­etenie cu șefii. Aceș­tia își pot schimba atitudinea pe neașteptate, în preajma da­tei de 20.

DRAGOSTE: Partenerul se im­pli­că serios în relație, doar că e ba sever și detașat, ba neașteptat de apro­piat. Luna plină din 22 vine cu un val de emoții.

SĂNĂTATE: Luna nouă din 8 are loc în semnul dvs. și ar putea fi însoțită de tulburări de ritm cardiac, ochi obosiți sau dureri de coloană.

FECIOARĂ

O lună aglomerată

Zodia dvs. este cea mai aglo­merată dintre toate, luna aceasta. Nu mai puțin de patru pla­nete vă vizitează. Prima vizitatoare s-ar putea să vă facă cea mai mare plă­cere, fiind vorba despre micul be­nefic Venus, care vă mai aten­uează simțul critic și-l amplifică pe cel artistic, pe care mulți dintre dvs. îl au. Următorul oaspete e la fel de bi­ne-venit, este vorba despre Mercur, care sosește pe 12 și pleacă pe 30. Acesta vă subliniază ascuțimea min­ții și vă ajută, până pe 17, să vă îm­bu­nătățiți relațiile. Mai puțin sim­pa­tică e prezența lui Marte, cel care vă însoțește toată luna și vă insuflă un soi de radi­calism. E bine să-i fo­losiți puternica ener­gie în do­ze mici, cât să vă de­pă­șiți timi­di­tatea ascunsă. Va fi mai greu din 22, când Soarele vi se ală­tură și veți dori să vă impuneți.

BANI: Vă vine ușor să prezentați idei legate de planuri financiare, din 18 începând, și sunteți convingători, dar de semnat contracte propriu-zise e mai bine din 30 încolo și până pe 27 septembrie.

CARIERĂ: Aveți un rival hotărât și abil, care încearcă să vă lucreze, dar își pierde din putere după 21.

DRAGOSTE: Este posibil să găsiți soluții ca o relație intensă, lungă și com­plicată să meargă mai bine. Zile potrivite: 11, 12, 26 și 27.

SĂNĂTATE: De inimă, coloană și genunchi e cazul să vă îngrijiți cu atenție, până pe data de 22.

BALANȚĂ

Întâlniri importante

Dacă doriți să vă extindeți rețeaua socială, aveți toate șansele să adă­u­gați noi persoane circuitului dvs. social actual, până pe 11, când pla­neta comunicării, Mercur, vă faci­li­tează intrarea în contact cu persoane importante. Aceste noi legături sociale nu se vor transforma decât prin excepție în prietenii, deocamdată este vorba despre interese reciproce. Începând din 17, Venus vă răsplătește eforturile de mediator și vă aduce bucurii. Toate interacțiunile cu ceilalți sunt favorizate.

BANI: Aceeași Venus vă atrage cu ușurință noi asociați ori îmbunătățește felul în care lucrați cu cei actuali. În preajma lui 20, e preferabil să vă țineți departe de îndeletniciri materiale.

CARIERĂ: Se trag multe sfori în culise, de care e bine să știți, poate și să vă implicați, într-o manieră conciliantă, până pe 17. Ulterior e însă de dorit să păstrați doar urechile ciulite. Nu duceți vorbe pe 25 – puteți trezi dușmănii.

DRAGOSTE: Vă demonstrați din plin capacitatea de-a aduce armonie în cuplu, începând din 18. Luna plină din 22 poate schimba perspectiva în relațiile de amor. Pe moment, vă simțiți în al șaptelea cer, dar feriți-vă de așteptări exagerate dinspre viitor.

SĂNĂTATE: Rinichii ar trebui tratați cu me­na­jamente în preajma datei de 10. Către final de lună, dar în special pe 25, amatorii de sporturi acvatice ar face bine să ia o pauză.

SCORPION

Casă, dragă casă!

Principalele dvs. preocupări se vor referi lu­na aceasta la familie, casă și gospodărie. S-ar putea să fiți prinși cu niște lucrări de cons­truc­ție sau (re)consolidare. Oricum e vorba despre ches­­tiuni struc­turale, nu simple reparații. Situația poate fi în­greunată pe de o parte de sosirea unor ru­de din stră­inătate, posibil rude prin alianță, dar tocmai acestea ar putea să vă sugereze soluții prac­tice, despre care dvs. nu aveați cunoștință. Se impune atenție și în privința lucrărilor la rețeaua electrică, care ar trebui evi­tate pe cât se poate, pe 4, 7 și pe 20. Lu­na plină din 22 vă ridică întrebarea dacă nu cumva vă agă­țați prea mult de obiecte sau obiceiuri perimate.

BANI: V-am sfătui să vă gândiți pe ce ați cheltuit prea mulți bani până la mij­­locul lui mai și să evitați aceste exagerări pe viitor.

CARIERĂ: Treceți prin momente conflictuale – există clipe în care doriți să vă faceți observați, dar nu reușiți să vă mobilizați cum trebuie, din pricina multiplelor probleme de acasă. Nu vă forțați.

DRAGOSTE: În preajma datei de 20, puteți avea impresia că retrăiți momente neplăcute, când par­te­nerul făcea doar ce-i trecea lui prin cap.

SĂNĂTATE: După data de 16, vă face tare bine să vă odihniți și să vă răsfățați. Aveți grijă să vă hi­dratați suficient, rinichii au nevoie de asta.

SĂGETĂTOR

Acțiuni în familie

Rude prin alianță, pe ca­re le agreați și cu care ați pierdut legătura sau nu v-ați văzut demult, s-ar putea să-și facă apariția, cel mai probabil în preaj­ma lui 11 și 22. Poate fi vorba și de un plan op­timist pus la cale cu un frate sau un vecin, până pe la jumătatea lui Mai, care a fost sistat, dar revine acum în actualitate. În toate aceste cazuri, treceți la treabă cu bună-dispoziție, iar rezultatele sunt pe măsură, îndeosebi dacă ați înțeles că respectivul plan are nevoie de ajustări, ca să fie mai realist. Nu vă lăsați descurajați de obsta­colele ce pot interveni pe 2 și pe 3. Mai există și po­sibilitatea să vi se retrezească interesul pentru un obiect de studiu ori să reușiți la un examen, pe care l-ați amânat.

BANI: Sunt câteva zile bune pentru a face un ban în plus, cum ar fi intervalul 11-13 și 26-27. Pri­mul este mai puternic.

CARIERĂ: Șefii vă pun la treabă în mai multe proiecte și s-ar putea să vă simțiți pe alocuri depășiți, mai ales la capitolul documentare.

DRAGOSTE: S-ar putea să nutriți sentimente amestecate față de cineva dintre șefi. Atenție, chi­mia dintre dvs. nu scapă celorlalți, deci procedați cu discreție și comportați-vă formal.

SĂNĂTATE: Luna plină din 20 răscolește mai multe probleme vechi, pe fondul unor insomnii pronunțate. Inima și circulația venoasă vă pot ne­căji.

CAPRICORN

Poftă de afirmare

A numite frământări din trecut încep să vă bân­tuie la început de lună, cel mai intens pâ­nă pe 3. V-ar ajuta să vă aduceți aminte de situațiile care au făcut să se nască în sufletul dvs. o asemenea traumă sau frică și să o lăsați să se risipească, vorbind despre ea cu cineva în care aveți încredere. Multă lume dorește să vă împingă în față, lucru pe care mulți Capricorni ezită să-l facă, dar de data asta vă vine mai ușor să vă expuneți public. Treziți interes până pe 17, dar mai încolo prindeți curaj și puteți expune opinii cam vehe­men­te.

BANI: Deși din anumite părți se poate să primiți mai puțin, marele benefic Jupiter promite returnarea unor sume de bani restante. Odată cu Luna plină din Văr­sător de pe 22, se pot ivi ocazii de capitalizare sau investiții, poate cu familia.

CARIERĂ: Nu trebuie să vă agitați prea mult ca să înaintați, grație lui Venus, aliata dvs. începând din 17.

DRAGOSTE: Pe 20, când planeta divorțurilor, Ura­nus, intră în mișcare retrogradă, dvs. ori per­soa­na iu­bită (cu Uranus nu se știe niciodată) faceți un pas înapoi.

SĂNĂTATE: 10, 11, 15, 16 și 31 sunt zilele în care sun­teți predispuși la răceli, deci mai puțină în­ghe­țată și bere rece.

VĂRSĂTOR

Față-n față cu trecutul

Planetele pereche, marele malefic Saturn și ma­rele benefic Jupiter, vă traversează am­bele zodia în mișcare retrogradă. În consecință, tre­cutul vine să vă viziteze cu bune și cu rele. Cu cele rele vă veți confrunta mai degrabă la începutul lu­nii, mai cu seamă între 2 și 4. Cele bune încep să se adune în preajma Lunii pline din 22, când puteți primi recunoașterea unor merite. Imaginea dvs. publică are de câștigat în urma intrării micului benefic în Ba­lanță, pe 17, ori vă puteți bucura de un concediu deosebit de reușit.

BANI: Aveți multe de făcut la capitolul afaceri ori in­vestiții. Situația veniturilor directe nu se schim­bă. Intervalul optim de a semna contracte se întinde în­tre 12 și 30.

CARIERĂ: Anumite probleme casnice apărute pe ne­așteptate în preajma retrogradației anuale a lui Ura­nus, care începe pe 20, vă pot afecta perfor­man­ța profesională.

DRAGOSTE: Perechea vă copleșește cu atenție după Luna nouă din Leu de pe 8, încercând pro­ba­bil să reînnoade niște fire tandre. E posibil să pri­viți cu suspiciune tentativele de apropiere până pe 11, dar să reciprocați pe 22.

SĂNĂTATE: Dacă duceți o viață echilibrată, une­le dintre afecțiunile dvs. cronice se pot ameliora pe parcursul acestei luni.

PEȘTI

Depresie și optimism

Treceți prin stări contra­dic­torii. Ele sunt mai degrabă apăsătoare la început de lună (2 și 4 sunt zile critice). Ur­mea­ză unele pline de op­ti­mism și inspirație, mai ales pe 11 și pe 20. Im­portant e să nu vă afundați prea mult nici în unele, nici în celelalte, ci să păstrați justa măsură, con­știentizând faptul că emoțiile vin și trec, dar că de dvs. depinde cum le gestionați. Unii dintre priete­nii dvs., care vă cunosc bine și-au dovedit stabili­tatea în situații grele, vă pot servi drept model și vă pot da sfaturi utile, mai ales pe 11, 12, 26 și 27. Evitați șofatul în preajma datei de 20, când și re­lațiile cu cei din anturaj pot să treacă prin mo­mente dificile, poate chiar ruperi.

BANI: Partenerul de cuplu sau de afaceri este luna aceasta motorașul în privința chestiunilor bănești. Vine cu idei și soluții bune, până pe 17, dar ulterior poate apărea prea multă tensiune.

CARIERĂ: Vă e mai mult sau mai puțin in­diferentă cariera dvs., pe parcursul acestei luni, când nu simțiți nicio motivație să avansați.

DRAGOSTE: Perechea vine către dvs. cu o in­tensitate cu care nu a mai făcut-o de mult, ceea ce vă face plăcere, doar că pe 25 e posibil să vă sim­țiți sufocați.

SĂNĂTATE: Coloana și inima sunt zonele de risc, mai ales la început de lună. Pe 22 Luna plină în Vărsător vă împiedică să dormiți.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian