Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

“Temperaturile de azi sunt egale cu nivelurile atinse acum 125.000 de ani”

Într-un apel născut din disperare, “Greenpeace România”, alături de “Greenpeace Internațional”, lan­sează strigarea: “Toată lumea la treabă – ACUM!” Prin­cipalele date ale raportului Gru­pu­lui interguvernamental privind schim­bările climatice (IPCC) de la Paris, din 2016, despre care vom vorbi mai jos, nu re­prezintă un “pericol viitor”, ci un “pe­ricol actual”. El se află aici, lângă noi: “Valuri de caniculă și incendii spon­tane fără pre­cedent, averse și inundații, viața marină în extincție, topirea ca­lo­telor polare și ecosistemele care se dezechilibrea­ză”. În 2018, elita oamenilor de știință din întreaga lume au stabilit punctele de reper fundamentale, pentru o acțiune eficientă: până în 2030, emisiile globale de CO2 trebuie înjumătățite, iar în 2050, aduse până la un nivel net, zero. Într-un “rezumat pentru factorii de decizie”, se precizează: “Oa­menii au încălzit atmosfera, oceanele, uscatul, criosfera (zonele înghețate) și biosfera globului. Temperaturile sunt comparabile cu nivelurile atinse în urmă cu aproximativ 125.000 de ani, în tim­pul ultimei perioade interglaciare. Concen­trația de CO2 atmosferic (410 ppm) nu a mai fost atât de mare, de cel puțin 2 milioane de ani”. Ci­fre­le reprezintă un coșmar. La suprafață, tempe­ratura pământului a fost cea mai fierbinte din 1850, de când se fac măsurători, rata de creștere a nivelului mării s-a triplat, față de 1971; rata de topire a calotei glaciare din Groenlanda a fost de șase ori mai rapidă, în timp ce calota glaciară antarctică s-a topit de trei ori mai rapid. În Acordul de la Paris s-a stabilit că încălzirea va fi stabilizată la 1,5 grade Celsius. Dacă va ajunge la 2 grade, intensitatea topirii glaciare se va dubla, iar la 3 grade, va crește de patru ori! Care este soluția rapi­dă la care ar recurge Greenpeace? Iată cele patru punc­te cheie, spre care țintește organizația: 1. Gu­ver­nele trebuie să-și alinieze obiectivele și pla­nurile cu ținta de 1,5°C, până la conferința cli­ma­tică de la Glasgow, din acest an. 2. Fructificarea măsurilor de recuperare ecologică, în urma COVID-19. 3. Pro­tejarea ecosistemelor sănătoase și reducerea oricăror tipuri de presiune asupra eco­sistemelor ocea­nice. 4. Oprirea defrișărilor! Refacerea pădurilor și a altor ecosisteme terestre și adoptarea agroecologiei. Este crucial să protejăm sănătatea pădurilor. Ele asigură oxigenul vieții. Guvernul României a semnat, la Pa­ris, toate obligațiile aflate în discuție. Ce va răspunde la Glasgow, dacă va fi întrebat despre defrișările cri­minale, care nu contenesc? Acordurile interna­ționale semnate de guvernele României au fost ig­norate. E momentul ca țara noastră să nu se mai “prefacă” de-a ecologia, ci s-o așeze în fruntea ur­gențelor. Înce­pând cu ministerul mediului.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian