Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un univers în derivă

Declinul păsărilor

Foto: Shutterstock – 2

Din anul 1990 și până azi, 43% din speciile comune de păsări din Europa sunt pe cale de dispariție. Concluzia le aparține ornitologilor francezi, care au urmărit permanent, vreme de 30 de ani, fenomenul regresiei. Există și explicații: în orașe, clădirile noi, de beton și de sticlă, nu au acoperișuri sub care păsările să-și facă cuib (cele mai păgubite sunt rândunelele). În zonele rurale, păsările sunt alungate de agricultura intensivă, care folosește în exces pesticide, precum și de extinderea terenurilor cu cereale, în defavoarea pășunilor. Vor supraviețui doar păsările „generaliste”, care se adaptează ușor la diferite habitate. Între ele, la loc de frunte, se află ciorile, vrăbiile și mierlele.

Și insectele sunt tot mai rare

Majoritatea păsărilor sunt „carnivore” pe durata clocirii ouălor și mănâncă insecte, în vreme ce iarna sunt vege­ta­riene, hrănindu-se cu semințe. Problema este că generalizarea mo­­noculturilor și folo­sirea ma­sivă de in­secticide di­mi­­nuea­ză dra­ma­tic can­titatea insectelor dis­po­nibile. În Germania, de e­xemplu, masa totală de insecte zburătoare a scăzut cu 75% (!) în ultimii cincispre­zece ani.

Cailor le place să le vorbești alintat

Experiențele realizate de zoologii italieni au demonstrat că măgarii și caii sunt mult mai blânzi și a­tenți, și par să ne înțeleagă mai bine co­menzile dacă le vorbim ca unor copii, cu voce subțire și intonații e­xagerate. Caii sunt animale extrem de sensibile față de emoțiile ome­nești.

Pericol mortal – Obiectele de plastic aruncate în mare

După ce plutesc o vreme la suprafață, obiectele din plastic (în majoritate recipiente) se frag­men­tează și se scufundă, re­pre­zentând o oportunitate, pen­tru anumite organisme ma­rine, să se fixeze de ele. Al­gele, precum și alte ani­male extrem de mici se „cui­băresc” pe ele, se înmulțesc, apoi le mănâncă. Fragmentele de talie micro și nanometrică sunt in­ge­rate ușor de către organismele marine. Ele sunt prezente în plancton, în moluște și chiar în peștii oceanici. În urma unor analize de laborator efectuate în Portu­galia, s-au descoperit sub­stanțe chimice otrăvitoare în carnea de somon și de ton, două „delicatese” aflate în fruntea listelor de bucate. Morala: gân­diți-vă de zece ori înainte să aruncați o sticlă de plastic în mare. S-ar putea să vă fie servită în farfurie, fără să știți.

TURCIA

Un pustiu de cenușă

„Protejați mediul, altfel casa dvs. va fi în pericol”. Afirmația îi apar­ține Gretei Thunberg, cunoscuta activistă de me­diu, și i se potrivește nu doar Gre­ciei, ci și Turciei. Con­form apre­cierilor Universi­tății din Istanbul, incendiile de păduri, prezente mai ales în sudul și estul țării, au trans­format în cenușă 250 de hectare de pă­mânt, inclusiv păduri, pășuni, sate întregi. Antalya a fost sal­vată, ca urmare a ploilor torențiale, căzute ca o mană, din cer.

GRECIA

Incendiul de la Evia

Foto: Guliver/Getty

Temperaturi record, secetă record, și focul, incendii de o intensitate ne­cunoscută până în prezent. În insula grecească Evia, mii de oameni au fost o­bligați să-și pără­seas­că locuin­țele, fiind transportați pe uscat. Mulți dintre ei acuză guvernul că nu a reacționat la timp, dar cele 31 de avioane spe­­cializate pe stin­ge­rea in­cendiilor au fost mo­bi­lizate pentru sal­varea Atenei. Grecia luptă cu sute de in­cendii. Și încă nu se întrevede un final.

SUA

Greenville: când focul topește stâlpii

Incendiul iscat săptămâna trecută în localitatea americană Green­ville n-a putut fi oprit, și el a transfor­mat în cenușă 800 de clădiri. Tem­peratura a fost atât de ridicată, încât stâlpii de fier ai iluminatului public s-au topit ca niște lumânări. „În noap­tea asta am pierdut un oraș”, a de­cla­rat, cu lacrimi pe obraz, primarul. Din fericire, nu au existat victime. Lo­cuitorii au fost, cu toții, evacuați.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian