Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

„Fiecare ban a fost cheltuit cu folos și cu lacrimi de bucurie” (Scrisoarea: „Am mai rămas cu hainele de pe mine”, F. AS nr. 1479)

Stimată doamnă directoare Sânziana Pop, și dragi cititori ai revistei,

Vă mulțumesc tuturor pentru efortul și spri­jinul pe care mi l-ați acordat, prin Fundația „Formula AS”. Sunteți niște oameni minunați, fa­ceți mulți a­mărâți fe­ri­ciți prin bu­nătatea dvs. Am fost și eu foarte bucu­roasă, când mi-am văzut numele trecut în ziar, la ajutoarele date de Fundație. Dar le mulțumesc și cititorilor revistei care m-au ajutat cu cât au putut. Să știe că fiecare ban a fost cheltuit cu folos și cu lacrimi de bucurie. Le doresc multă sănătate și fericire. Iată numele lor: Popa C. – București, Dudila V. – Hunedoara, Bașacopol A. – București, Lupu M. – Iași, Ardelean I.C. – Arad, Mureșan M. – Cluj-Napoca, Badea A. – București, Iorga Gh. – București, Șandor A. – Timișoara, Antonescu E. V. – București.

Vă mulțumesc!

MATEESCU FLOAREA – str. Luptei, bl. 13, sc. A, ap. 12, Sibiu, jud. Sibiu, cod 550330, tel. 0747/89.69.71

„Sunteți ca pâinea cea caldă, pusă pe masa săracului” (Scrisoarea: „La 85 de ani, nu mai pot să sparg lemne”, F. AS nr. 1476)

Stimată doamnă Sânziana Pop,

Sunt Andronache Lili din Brăila și țin să mulțu­mesc pentru tot ce ați făcut pentru noi, atât dvs., cât și bunii cititori ai re­vis­tei. Sunt ca pâi­nea cea caldă pu­să pe masa să­­ra­cului. Dum­nezeu să le dea sănă­tate.

Vă spun cu bucu­rie, că lu­cră­torii de la ga­ze ne-au mon­tat țevile și ne-au pro­mis că vom avea căl­dură până vine frigul. Ne-am luat și aragaz și calorifere.

Și acum dau lista cu oamenii care ne-au ajutat: Badea A. – Bucu­rești, Grigore S. – Iași, Telechi C. – București, Stoicu­lescu D. M. – București, Scu­tea J. – Sibiu, Ardelean I. C. – Arad, Basa­co­pol A. – Bu­cu­rești. Separat, am primit și ba­nii de la fun­dație, 25 milioane lei vechi.

Vă doresc multă sănătate!

ANDRONACHE LILI – str. Eftimie Murgu nr. 136, Brăila

„Vă mulțumesc de multe miliarde de ori” (Scrisoarea: „Am luptat singură pentru ca acest copil să trăiască”, F. AS nr. 1469)

Dragă Formula AS,

Vă mulțumesc din suflet pentru ajutorul dvs. Mântuitor. A fost șansa la o viață normală, acor­dată nepoatei mele, care suferă de surditate bila­terală profundă neurosenzorială și miopie la amân­doi ochii. Fapte ca ale dvs. pot fi răsplătite numai de Dumnezeu. Cu lacrimi, vă mulțumesc de multe miliarde de ori. Bucuria fetiței să vă fie lumină în clipele grele ale vieții. V-am trimis o iconiță sfântă, cu chipul Domnului nostru Iisus.

Cu toată dragostea și recunoștința,

MUNTEANU GHEORGHIȚA – str. Aleea Naum Romniceanu nr. 2, bl. G1, ap. 4, Pitești, jud. Argeș, cod 110024

„Avem speranțe să se facă bine” (Scrisoarea: „Sunteți ultima mea speranță”, F. AS nr. 1477)

Stimată doamnă Sânziana Pop și stimați cititori,

Doresc să vă mul­țu­mesc prin pre­zenta scri­soare pentru spri­jinul finan­ciar pe care ni l-ați acordat. Prin aju­torul dvs., am reușit să fac radiografiile bă­ia­tului, am început ki­netoterapiile și avem speranțe să se facă bine. Bunul Dum­ne­zeu să vă însoțească în tot ceea ce faceți și să vă ofere ce e mai bun în lume: bunătatea, înțelep­ciu­nea, dra­gos­tea și vise împli­ni­te. Le mul­țu­mesc și următorilor citi­tori, care ne-au trimis ajutoare, din pu­ți­nul lor: Pascoi M. G., Saragea A. – Bucu­rești, Grigore S. – Iași, Pavel A. – Bucu­rești, Popescu M. – Sibiu, Ba­sa­copol A. – București, Bu­tan N. – Alba Iulia, Ba­dea M. E. – Plo­iești, Ardelean I.C. – Arad, Iorga G. – Bucu­rești, Badea A. – Bucu­­rești. Dum­nezeu să-i aibă în pază! Vă mulțu­mesc!

DUMITROVICI CRISTINA ADINA – str. I.C. Brătianu nr. 7, Căminul Tudor, etaj 3, cam. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, tel. 0753/55.11.89

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian