Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Tratamente cu plante pentru ten ofilit

Rețete cu nalbă

Foto: Shutterstock

Soră bună cu nal­­ba-mare, este cu­noscută în me­di­cina populară sub denu­mirea de „ca­șul-popii”. Planta cu flori de culoare roz-violacee creș­te pe marginile drumu­rilor, pe lângă garduri și ziduri și pe terasa­men­tele de cale ferată. Florile se re­col­tează în perioada de înflo­ri­re, iar frunzele în­cepând din a doua jumătate a lunii iunie, până la sfârșitul lunii septem­brie.

Nalba este o plantă medicinală străveche, iar ceaiul de nalbă este foar­te apreciat pentru efectul său ră­coritor și expectorant. Cei care vor să apeleze la florile, frunzele și rădăcina de nalbă pentru uzul intern sau ex­tern trebuie să fie atenți ca mucilagiul plantei să nu se piardă din cauza unui trata­ment neadecvat. La fel ca la nal­ba-mare, flo­rile, frunzele și bu­cățelele de rădă­cină se acoperă cu apă rece și se lasă să se mace­reze peste noapte, după care fie se strecoară lichidul gros, fie se trans­formă planta în infuzie.

* Pentru calmarea pielii iri­tate, uscate și insufi­cient irigate cu sânge, se recomandă fricțio­nările și com­pre­sele cu mucilagiu de nalbă, cu rezul­tate excelente.

* Con­form unei rețete vechi din medicina populară, se stri­vesc florile și frunzele de nalbă și se fierb, îm­preună cu rădăcina, în ulei de măsline (într-un singur clocot), iar uleiul stre­curat se fo­losește pentru masarea pielii îm­bătrânite.

Rețete cu miere

Numeroasele pro­prietăți ale mie­rii na­turale de albine ar putea fi de­scrise pe pa­gini în­tregi. Mie­rea forti­fică or­ganis­mul, prote­jează de boli și, folo­si­tă extern, vindecă mai ales pie­lea iritată, descuamată și us­cată.

* Din miere dizolvată în puțin lapte cald se obține o apă de față cu efect vindecător rapid. Ea poate fi folosită și ca adaos la băile de aburi la față, nu prea fierbinți, în cazul te­nu­lui uscat.

* Puțină miere în apa de baie nete­zește pielea aspră.

* Mierea proas­pătă, ameste­cată cu o cremă gra­să, este o mască ex­celentă pentru față, iar diluată în apă caldă, conferă stră­lucire și ținută pă­rului mat.

* Mie­rea netezește și hrănește pie­­lea, are un efect dezin­fectant blând, calmează pie­lea iritată și sensi­bilă și – folosită în mod re­gulat, atât in­tern, cât și extern – amelio­rează vizibil relieful pie­lii.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian