Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cazul Tiberiu Boșutar

La mijlocul lui Septembrie, la scurt timp după ce declarase într-un interviu în revista „For­mula AS” că autoritățile sunt complice la jaful din pădu­rile româ­nești, cunoscutul acti­vist de mediu Tiberiu Boșu­tar, pre­ședinte al ONG-ului „Le­gea Codrului”, a fost victi­ma unui atac violent, în timp ce însoțea doi jurnaliști la o an­chetă despre tăierile ilegale de pădure. Într-o desfășurare de forțe dem­nă de Ves­tul sălbatic, cei trei au fost încon­juraţi de apro­xi­mativ 20 de persoane, loviţi cu pumnii şi pi­cioa­rele, în timp ce apa­ratura de înregis­tra­re le-a fost com­plet distrusă, ca să nu existe probe, nici despre ancheta pe care o făceau jur­na­liștii, nici despre violen­țele la care gru­pul de investi­gatori au fost supuși. Mai grav, printre atacatori (confir­mând in­for­ma­țiile date revistei noastre de Ti­beriu Boșutar) se aflau și silvicultori. Cei plă­tiți să apere pădurea, lovind cu sălbă­ticie în cei care, din spirit cetățe­nesc, în­cercau să o apere!

Ca de obicei, în astfel de cazuri cu mare impact mediatic, autoritățile de la București și-au luat imediat morga ofi­cială de oameni preocupați să apere aba­terile legale, și au promis măsuri aspre de pedepsire a celor vinovați. Au co­man­dat și un control la ocolul silvic, vizat de ancheta de presă, să vadă dacă acolo chiar se făceau tăieri ile­gale, ca și cum în caz contrar, cei trei inves­tigatori de pre­să și-ar fi meritat bătaia și uriașele pier­deri ma­te­riale după distrugerea apa­raturii de în­re­gistrare! Ei bine, verifica­rea autorităților lo­cale nu a constatat nici o neregulă. În plin scan­dal, hoții s-au aco­­perit între ei! A fost nevoie de încă­pă­țânarea unor alți reporteri, care s-au dus pe urmele colegilor bătuți și umiliți, ca să găsească tăierile ilegale pe care aceș­tia le documen­tau. Pusă în fața unor pro­be indiscutabile, Garda Forestieră Su­­­ceava a găsit, în cele din urmă, tăieri ilegale, în Oco­lul Silvic Dealu Negru. Dacă presa nu ar fi insistat pe subiect, lăsându-se intimidată de vio­lență, mafia locală a lemnului ar fi mușa­malizat jaful din pădurile sucevene, iar ata­ca­torii s-ar fi putut întoarce liniștiți la ce se pri­cep ei mai bine: defrișarea la sânge a co­dri­lor. Din păcate, tocmai atitudinea autori­tăților le dă curaj acestor hoți dezlănțuiți. Dacă le ține spatele direcția silvică, dacă le ține partea și poliția, în timpul intero­ga­­toriilor, cum să nu intre și judecătorii în horă, că doar se fac bani grei din tăierile de păduri…

Când, după anii tranziției de la co­mu­nism la democrație, am intrat în Uniu­nea Euro­peană, una dintre speranțe a fost că astfel de scene de barbarism, precum cele întâmplate în Suceava, nu vor mai fi văzute în România. Dar uite că sunt! Așa că să nu ne mirăm că nostalgia după regimurile cu mână forte, cum a fost și cel al lui Ceau­șescu, e tot mai mare în țară. Când statul e mână în mână cu criminalii, dictatura ordi­nii pare soluția cea mai sigură. Iar de aici, derapajul spre ceva incontrolabil e la doar un pas.

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian