Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Protecție contra dezechilibrelor anotimpului ruginiu

„A venit toamna… acoperă-mi inima cu ceva”

Foto: Shutterstock

Trecerea dintre anotimpuri implică schim­bări bruște de temperatură. Resim­țim aceste schimbări de multe ori la nivelul întregului organism, sau uneori la nivelul unor organe pentru care manifestăm o sensibilitate cres­cută. Așa se întâmplă și odată cu venirea toam­nei. Soluția ideală este, și în acest caz, gemoterapia, care ajută orga­nis­mul să facă față dezechilibrelor pe care le poate aduce toamna.

Astenia – este bine să o în­de­părtăm de la noi, pentru ca nu cum­­va efectele ei să ne copleșeas­că și chiar să se somatizeze, afec­tându-ne nu doar buna dispoziție, ci reducând și re­zis­tența organis­mului. Iar frica in­dusă de pande­mie o poate ampli­fica.

Gemoterapicele cu acțiune to­nică antiastenică pot fi selectate și în funcție de vârstă. Pentru copii și adulți deopotrivă, Extractul din muguri de Cătină aduce energia și vigoarea de care avem nevoie. Are efect revigorant la nivel fizic și psihic, acțiune antioxidantă, tonică, vitaminizantă și neurostimulantă. Școlarii sau studenții pot com­pleta cura cu Extractul din semințe de Mes­teacăn, un tonic al sistemului nervos cu recoman­dare în stări de astenie psihică, cu dificultăți de concen­trare.

Adulții obosiți pot adăuga la cura cu gemo­terapicul din muguri de Cătină, Extractul din mu­guri de Stejar sau Extractul din mlădițe de Se­quoia, acesta din urmă fiind gemoterapicul cu ac­țiune antiastenică recomandat în special persoane­lor de peste 50 de ani. Cu toate acestea, gemote­rapicul de Sequoia ar putea fi administrat, la modul general, și persoanelor care se simt îmbătrânite în anumite circumstanțe ale vieții, ce ar putea avea drept cauză chiar astenia de toamnă.

Grija pentru întărirea imunității

A devenit o modă ca toamna să urmăm o cură pentru a crește rezistența organis­mului. O facem în general cu vitamine și minerale – în special vita­mina C, vitamina D3, o sare de Zinc – cu efecte dovedite de întărire a imunității. Putem combina această cură și cu extracte gemoterapice care cresc rezistența organismului, cum sunt Ex­tractul din mlădițe de Măceș (prin vitamina C na­turală și un conținut bogat în polifenoli și magne­ziu, cu rol în lupta împotriva stresului oxidativ), Extractul din muguri de Mesteacăn (cu conținut bogat în poli­fenoli, flavonoide de tipul quercitinei, cu potențial important antioxidant și antiinfla­mator), Extractul din muguri de Cătină (imuno­modulator, vitami­nizant și tonic al sistemului ner­vos) sau Extractul din muguri de Porumbar, acesta din urmă în spe­cial recomandat persoanelor care se îmbolnăvesc ușor, ca puternic reactivator al metabolismului. Se pot combina în cura gemote­rapică urmată timp de 1-2 luni două, trei, sau chiar toate cele patru extrac­te gemoterapice. De aseme­nea, există o formulă fito-gemoterapică pentru imunitate, vitalitate și sănătatea plămânilor, Poly­gemma 21-Imunitate și vitalitate, concepută în spe­cial pentru această peri­oadă, când există și peri­colul infectării cu virusul SARS-CoV-2, pe lângă virusurile gri­pale sezoniere.

La debut de răceală și gripă

Foto: Dreamstime

La primele semne de răceală, cu afectare rino-sinusală, cura de întă­rire imunitară se poate con­tinua, com­pletată cu Extract din muguri de Carpen și Extract din muguri de Coacăz-negru sau Extract din mu­guri de Arin-negru. Acestea vor ajuta prin acțiunea antiinflamatoare, cica­tri­zantă și de eli­berare a mucusului de la nivelul căilor respiratorii supe­rioare. Dacă se instalează curba­tura – durerea musculară ge­neralizată – însoțită de febră, dureri de cap, dureri oculare – primele sem­ne ale gripei sau ale infec­ției cu virusul SARS-Cov-2, țineți nea­­pă­rat legătura cu medicul de fa­milie.

Creșterea rezistenței la frig

Tulburările de circulaţie peri­fe­rică sunt frecvent întâlnite la multe per­­soane – vârstnici și tineri – iar vre­mea rece care se instalează înce­pând din toamnă le agravează. Ge­mo­terapicul recomandat pentru creş­terea rezis­tenţei la frig este Ex­tractul din muguri de Coacăz-ne­gru. Rezul­tatul benefic este datorat stimulării directe a cortico-supra­renalei.

Pentru persoanele friguroase, care sunt stresate şi obosite, se recomandă aso­cierea la gemote­rapicul din muguri de Coacăz-ne­gru a Extractului din muguri de Stejar, cu acţiune revitalizantă şi to­nică generală. Pentru tinerii fri­guroşi, combinaţia din­tre Coacăzul-negru şi Ex­tractul din muguri de Brad are, în plus, efect re­mineralizant, tonic şi întăritor şi la nivelul circula­ţiei periferice.

Gemoterapicul din muguri de Coacăz-negru se administrează în principal dimineața sau, dacă se va administra de 2 ori pe zi, prima administrare din zi să se încadreze în intervalul orar 8-10, pentru a se sincroniza cu apogeul activității cortico-su­pra­renalei.

Acutizarea durerilor de stomac

Toamna, durerile de stomac se pot acutiza dacă aveți o sensibilitate la nivel gastric sau o afecțiune deja instalată. În cazul acesta, gemoterapia poate aduce alinarea durerii și, de multe ori, vindecarea unor afecțiuni de tipul leziunilor organice, a tulbu­rărilor funcționale sau a celor neurovegetative şi psihosomatice de la nivel gastro-duodenal. Gemo­terapicul de elecție este Extractul din muguri de Smo­chin, cu acțiune la nivelul stomacului, duode­nului și colonului, reglator la nivel neurovegetativ, de aceea fiind util și în cazul în care afectarea este de natură psihosomatică. S-a demonstrat că reglea­ză secreţia gastrică (util în tulburări ale secreţiei gastrice de tip hipoaciditate sau hiperaciditate) și cicatrizează mucoasa digestivă. Se recomandă cura de întreţinere de 1-2 luni.

Pregătirea articulațiilor pentru sezonul rece

Foto: 123RF

Articulațiile pot începe să „scârțâie” la insta­larea vremii reci și ploioase. O întreținere a func­țio­nalității articulare o poate asigura cura cu gemo­terapice cu efect antiinflamator, care, spre deose­bire de medicația antiinflamatoare de sinteză, este lipsită de reacții adverse. Extractul din muguri de Jneapăn, Extractul din scoarță de Salcie, Extractul din sevă de Mesteacăn – sunt gemoterapice ce pot fi combinate în cura de întreținere a mobilității ar­ticulare. La acestea se poate adă­u­ga – pentru cei care au valori cres­cute ale acidului uric – Ex­trac­tul din muguri de Fra­sin, an­tiinfla­ma­tor și uricozuric. O cură de 2 luni, re­petată de 2 ori pe an, își va pro­du­ce efectele de redu­cere a infla­ma­ției și dure­rii, iar la adminis­tra­rea preventivă, celor care au peste 50 de ani le va sus­ține mobilitatea articu­lațiilor.

Model pentru o detoxifiere de toamnă

În cartea Oboseala cronică, doamna dr. Sorina Soescu, vice­pre­ședinte al „Asociației Române de Gemoterapie și Homeopatie”, recomandă pentru cura de întărire și detoxifiere de toamnă – pentru adulți și copii deo­potrivă – două gemoterapice: Extractul din muguri de Alun, pe perioada de Lună în scădere, și Ex­tractul din muguri de Nuc, pe peri­oada de Lună în creștere. Este o abordare a gemo­terapiei în concor­danță cu ritmurile biologice (ano­timpuri și fazele Lunii). Astfel, se adminis­trează un gemo­te­rapic de detoxifiere – Alunul – în perioada de Lună în scădere și un produs gemo­terapic pentru toni­fiere și imuni­zare – Nucul – în perioada de Lu­nă în creștere, când va fi amplificat efectul aces­tuia.

A venit toamna și fiecare dintre noi își poate pregăti un program de susținere a stării de sănătate. Vă invit să luați în calcul și ge­moterapia, ca terapie blândă și efici­entă. Nu va dura mult să vă convin­geți de efec­tele sale.

Farm. sp. Carmen Ponoran

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian