Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Români care au reușit: Profesoara de flori de zahăr

Marinela Mureșan

Marinela Mureșan este absolventă de filologie și a fost profesoară în Be­clean, un orășel tihnit și așezat din județul Bistrița-Năsăud. Doar viața ei își pier­duse tihna, încet-încet. Ultimii ani din cei 20, cât a activat la catedră, nu-i mai oferiseră sa­tis­facțiile inițiale. Relațiile cu elevii și cu colegii din cancelarie erau dintre cele mai bune, dar, cu toate acestea, nu reușea să se mai re­găsească în meseria de dascăl. La orizontul lumii începuseră să apară schimbări și se simțea atrasă de ele: în anul 2007, a decis să pără­sească definitiv sis­temul de învățământ. Noua viață a pornit de la un filmuleț văzut pe internet. O femeie modela, cu un talent de artist, diverse figurine din pastă de zahăr. „Aș putea spune că a fost o întâmplare, dar sunt sigură că tot ce apare în viața noastră are sens. În acel mo­ment, viața mea a intrat pe un traseu cu totul neașteptat. Am simțit un im­puls interior, o do­rință de a încerca și eu așa ceva”, spune Ma­rinela Mureșan.

Medalia de argint, obținută la Birmingham, Anglia, în 2019

Și pentru că nu avea informații și nici mate­rialele potrivite, a cumpărat o punguță de bom­boane gumate și a încercat să le transforme în flori. Jocul i-a plăcut și a dorit să afle mai mult. Și unde să ceri ajutor, dacă nu de la o cofetărie, de unde, pe lângă informații utile, a primit și o pastă specială cu care se acoperă torturile de nuntă. „Pe vremea aceea, în țară nu se prea gă­sea materie primă de preparat flori de decor pentru dulciuri. Era un domeniu nou apărut. Îmi preparam singură pasta, testam tehnici de lucru, căutăm soluții, greșeam, repa­ram, învă­țam din mers. O vreme, am decorat torturi. Făceam fel de fel de figurine din flori. Le fă­ceam cadou celor săr­bătoriți din familie și din cer­cul de prieteni”, povestește Marinela. Suc­ce­sul a încurajat-o. A deschis un mic laborator de cofetărie, nu nea­părat pentru bani, ci pentru bucuria pe care o găsea în munca cea nouă. „Poate părea ciudat, dar florile pe care le făceam îmi dădeau o satisfacție și o bucurie ce nu poate fi comparată cu nimic. Era o ade­vă­rată încântare să realizezi fiecare părticică a plantei, s-o vezi cum crește, colo­rată și dulce, pe-un tort. Au trecut unsprezece ani de când am luat-o pe noul drum al vieții, dar sa­tis­facția este ca la început. Efec­tiv, uit să privesc la ceas, nu realizez cum trece vre­mea și nici nu mă inte­re­sează, de fapt!”.

În 2014, Marinela Mu­reșan a avut ocazia să par­ticipe la cursurile unuia din­tre cei mai renumiți instruc­tori de creare a florilor de zahăr, Robert Haynes. A învățat lucruri noi și a în­țe­les că ceea ce face este o meserie „la modă”, prețuită pe plan internațional. Au ur­mat și alte cursuri, cu ins­tructori valo­roși, și partici­parea, încununată de suc­ces, la competiții europene. Joaca Ma­rinelei a devenit o afa­cere. Com­binând experiența de das­căl cu noua sa ocupație – „su­gar flower artist”, astăzi susține cursuri practice, de grup și individuale, despre arta modelajului florilor de decor. Persoanele care au fost interesate până acum de cursurile ei lucrează, în ma­rea ma­jo­ritate, în cofe­tării, dar sunt și mulți „par­ticulari” care gă­sesc în această în­delet­nicire un „hobby”, un refu­giu îm­potriva stre­sului coti­dian.

– Că munca pe care o faceți e plină de satis­fac­ție am înțeles. Există și greu­tăți?

Artă adevărată: tort decorat cu flori de zahăr

– Poate niște frustrări legate de condițiile ac­tuale, derivate din restric­ții­le pan­demiei. Dar pro­vo­cările sunt stimulatoare, ne obligă să descoperim dru­muri noi, ne obligă să fim creativi și mai flexi­bili. Sun­tem ca alergătorii de cursă lungă, fiecare pe cu­loarul lui. Nu pui pie­dică, nu te uiți la cei­lalți, ci doar la pasul ur­mă­tor. Așa am câștigat o li­niș­te cum nu vă pot spu­ne, o pace cu mine și cu lumea din jur.

– Meseria dvs. de pro­fesoară vă ajută în cursu­ri­le pe care le țineți on line?

– Deși ar putea părea cumva o depășire a atribu­țiilor mele de instructor de flori modelate, cursurile pe care le organizez își pro­pun, înainte de orice, să fie niște ocazii de împrietenire. Pa­siunea pentru crearea de flori presupune o anu­me calitate umană. Ne sim­țim înfrățiți și păs­trăm le­gătura și după curs. Ne aju­tăm unii pe alții, creștem împreună. Am cunoscut oa­meni minunați la aceste cursuri, oameni talentați și ingenioși, că­rora nu pot decât să le fiu recu­noscă­toare că au ales să lucrăm împreună.

– Oare îndeletnicirea aceasta, legată de crearea florilor de decor, poate de­veni o meserie din care să poți trăi?

În mijlocul unui grup de cursanți

– Există deja locuri în țară, unde activează oa­meni specializați doar pe decor și sunt și foarte bine plătiți. În orașele mari, co­fetăriile au echipe de de­co­­ratori și sunt foarte în­cân­tată să spun că unii din­tre ei au trecut și pe la cursurile mele. Clienții sunt din ce în ce mai exi­genți, iar cofe­tă­riile au în­ceput să-și for­meze anga­jați și pe partea de decor. Nu o dată, am avut cursanți trimiși și spon­sorizați de angajatori. În lumea de azi, există oportunitatea aceasta, ca orice preocupare pozitivă, dusă la îndeplinire cu muncă, cu răbdare și optimism, să dea roade. Important e să vrei și să faci.

Marinela Murșan nu e sin­gură în visul ei. Soțul îi este co­echipier exigent și pri­ceput. Susține partea organi­za­torică cu tot ce implică asi­gurarea condițiilor optime de lu­cru. Iar cei doi băieți ai „ma­estrei florilor dulci” sunt și ei im­pli­cați. Specialiști în zona de in­ternet, o ajută pe partea de activitate în mediul virtual. Visul cu flori de zahăr a de­ve­nit un destin de fa­mi­lie. O mi­nu­ne ca­re a început cu o bom­boană de gu­mă.

1 Comment
  1. Multumesc foarte mult, Formula AS! Multumesc foarte mult, doamna Camelia Starcescu! Sunt onorata!
    Va doresc mult succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian