Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

„Sunteți dovada vie că Dumnezeu lucrează prin oameni” (Scrisoarea: „Deși sunt foarte bolnav, am reușit să mă înscriu la un masterat”, F. AS nr. 1456)

Stimată doamnă Sânziana Pop,

Mă numesc Stoichițoiu Marius și sunt din municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj. În prima parte a acestui an am beneficiat de sprijinul și suportul dumneavoastră, precum și al cititorilor revistei „Formula AS”.

Nu trecuse mult timp de când mă exter­na­sem de la un spital din Timișoara, când, întor­cându-mă acasă, am avut surpriza să aflu că so­licitarea mea de ajutor a fost auzită, prin publi­carea scrisorii mele. Le mulțumesc pe această cale și le sunt veșnic recunoscător tuturor celor care m-au ajutat: Vasile F. – București, Petru Ma­ria Angela D. – Timișoara, Maria M. – Cluj, Alexandru B., Alexandra B., Doina Maria S., Rodica Maria C., Rafaela G., Gheorghe I., Tatiana M. – toți din București; Sevastiana S. – Brașov, Elena Georgeta V. – Cugir, Aurelia A. – Galați, Dorina Ionela M. – Constanța, Ste­la G. – Iași, Mariana L. – Iași, Ioan Crăciun A. – Arad, Olga Eugenia G. – Suceava, Ioan P. – Borca-Neamț, Jana S. – Sibiu, Gheor­ghe T. – Baia de Arieș, Viorica G. – Bu­zău, Lucreția G. – Tulcea, Mi­no­dora C. – Negrileasca, Suceava. De ase­me­nea, vă mulțumesc din suflet și dvs., doam­nă direc­tor Sânziana Pop, și tu­turor mem­brilor redacției „Formula AS”. Sunteți o mare familie a Binelui, dovadă vie că Dumnezeu lucrează prin oameni. Când văd atâta bunăvoință și sprijin din partea unor oameni cu suflet ma­re, parcă uit de toate necazurile și lipsurile materiale. Vă citesc au aceeași pasiune și interes, la fel ca în prima zi, când am descoperit revista „Formula AS”. Vă mulțu­mesc!

STOICHIȚOIU MARIUS – str. Slt. Mihai Cristian Oancea nr. 6, bl. 6, sc. 2, ap. 8, Târgu-Jiu, jud. Gorj, cod 210202, tel. 0741/12.25.28

„Banii dați nu au fost risipiți” (Scrisoarea: „Nu poți să trăiești cu 140 lei pe lună”, F. AS nr. 1477

Stimată doamnă directoare Sânziana Pop,

Prin prezenta mea scrisoare, vin înaintea dvs., pentru a vă mulțumi cu respect, pentru ajutorul ce mi l-ați acordat, atât prin fundație, cât și din partea cititorilor. Dumnezeu să vă dea tuturor sănătate și putere de a lucra mai departe spre folosul nostru, al tuturor. Nu credeam că mai sunt oameni care să îi ajute din liniștea vieții lor pe cei necăjiți, bolnavi și fără ajutor. Mă număr și eu printre ei. Sunt bolnav cu semi­pareză pe partea stângă, accident vascular, sunt operat de trei ori inghinal. Soția mi-a decedat și am rămas singur și-al nimănui. Banii dați nu au fost risipiți.

Vă mulțumesc,

BRATINA TEOFIL – str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, bl. G2, ap. 9, Hunedoara, jud. Hunedoara, cod 331079

„Când zâmbește, răsare soarele” (Scrisoarea: „Tot ce am pe lume este ea”, F. AS nr. 1476)

Dragă „Formula AS”,

Mă numesc Proboteanu Ionela Luminița și vreau să mulțumesc revistei „Formula AS” și cititorilor ei prin această scrisoare pentru ajuto­rul acordat fetiței mele, Andreea Alexandra. Ar fi trebuit să ve­deți bucuria de pe chipul ei, când i-am spus că putem continua cursu­rile de logo­pe­die, de limbaj și corectare a compor­ta­men­tului violent și tra­tamentul pentru epilepsie. E atât de încercată de soartă, biata de ea, încât atunci când zâm­beș­te, ră­sare soarele. Le mul­țumesc din suflet oa­menilor care mi-au înțeles suferința, dându-mi nădejde în lupta pe care o duc. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă bine­cuvânteze.

PROBOTEANU IONELA LUMINIȚA – str. Stejarului nr. 4, bl. A27, et. 3, ap. 15, Pitești, jud. Argeș

„Să aveți mereu primăvara în suflet” (Scrisoarea: „Fiind bolnav grav, bătrânețea îmi este foarte grea la cei 74 de ani”, F. AS nr. 1453)

Doamnă director Sânziana Pop,

Mă numesc Olaru Vasile (prin Băluț V. Dumitru) și vă mulțumesc din tot sufletul pentru ajutorul dat atât de redacție, cât și de cititori. Să fiți mereu tineri și frumoși ca florile, să aveți mereu primăvara în suflet și în priviri, să vă ajute Dum­nezeu în tot ce faceți pentru oamenii nevoiași. Mul­tă sănătate și tot ce vă doriți. Aveți un suflet mare. Vă ur­măresc și citesc revista cu mare drag. Îmi limpezesc su­fletul, citind prin ea. Am o rugăminte la dvs., dragi citi­tori, nu am mașină de spălat, și femeia care are grijă de mine spală zilnic la mână, și punând sodă, s-a rănit. Sunt un om singur, nu am fost căsătorit, nu am copii, nici rude. Acum sunt la mila unor vecini, care mă mai ajută. Vă rog din tot sufletul, dragi cititori, să mă ajutați să-mi cumpăr o mașină de spălat. Vă doresc să­nătate și fericire la toată lumea. Doamne ajută!

OLARU VASILE (BĂLUȚ V. DUMITRU) – str. Drumul Școlii nr. 254, com. Țibucani, sat Țibucanii de Sus, jud. Neamț, cod 617485

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian