Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Bula” ungurească din Transilvania

Influența tot mai mare, pe an ce trece, a Budapestei în Transilvania și, mai nou, nu doar acolo, ci și la București, în interiorul Palatului Victoria ori în Parlamentul României, nu mai este o noutate. Despre im­plicarea insidioasă a premie­ru­lui maghiar Viktor Orban și a partidului său, FIDESZ, în afa­cerile interne ale României, am scris în mai multe rânduri în paginile revistei noastre. De la fotbal la presă și de la cultură la agri­cultură, guvernul maghiar a folosit, în ulti­mul deceniu, orice prilej pentru a crea o no­uă breșă între comunitatea maghiară și ma­joritatea românească. S-a ajuns, la un mo­ment dat, inclusiv la conflicte diplomatice, când s-au descoperit scheme de ajutor fi­nanțate de Budapesta, pe baze exclusiv et­nice, care influențau mediul concurențial din agricultura ardeleană. Dar înșurubarea eternă a UDMR-ului la butoanele guvernării de la București a inhibat, de fiecare dată, riposta cuvenită din partea autorităților ro­mâne: cum să te pui rău cu cel mai de încre­de­re partener de guvernare?!

Dar iată că, în timp ce partidele româ­nești se bat pe viață și pe moarte între ele, Uni­unea Democrată a Maghiarilor din Ro­mânia își urmărește agenda, nestingherită de nimeni, iar acțiunea concertată a Ungariei e tot mai in­ten­să în Transilvania. O dovedește un raport realizat de specialiștii în politici pu­blice de la „Expert Forum”, care au moni­torizat, timp de 12 luni, propaganda pe care Viktor Orban o promovează prin interme­diul presei de lim­bă maghiară din Ardeal. E bi­necunoscut fap­tul că apropiații lui Viktor Orban au cum­părat în ultimii ani, princi­pa­lele ziare locale și regionale de limbă ma­ghia­ră din Ardeal, în care au investit, în ulti­mii patru ani, 20 mi­lioane de euro! Prin in­termediul acestor zia­re pe care le con­tro­lează, guvernul FIDESZ de la Budapesta pro­movează, programatic, știri negative despre guvernul român și des­pre români. Propaganda FIDESZ se desfă­șoa­ră într-un ritm fără precedent, datorită ins­tru­mentelor de dezinformare din rețelele so­ciale, spun autorii raportului. Principala „te­mă” dată de Budapesta presei maghiare pe ca­re și-a cumpărat-o în Transilvania este ideea că românii sau instituțiile de stat româ­nești maltratează maghiarii, prin faptul că nu au toleranță față de nevoile lor culturale sau îi privează cu bună știință de drepturile lor, făcându-i „cetăţeni de mâna a doua”. Pe acest fond, de neîncredere în autoritățile ro­mâ­ne, regimul Orban accentuează o ima­gine pozitivă excesivă a guvernului ma­ghiar, sin­gurul care ar avea grijă de ma­ghia­rii din afara granițelor Ungariei.

Concluzia cercetării este că, datorită in­ter­vențiilor Budapestei, comunitatea ma­ghia­ră din Ardeal e tot mai izolată de restul Ro­mâ­niei. Scopul Ungariei e să formeze o „bu­lă” informațională, în care orice știre defa­vo­ra­bilă lui Viktor Orban să fie su­primată, în timp ce neîncrederea în autorită­țile românești este încurajată: „FIDESZ in­ves­tește bani în Transilvania cu scopul de a izola comuni­ta­tea maghiară de restul Ro­mâ­niei, dar și de competitorii săi politici de la Budapesta – și de a crea imaginea că FIDESZ este singurul protector al diasporei și al valorilor sale”.

În timp ce citiți aceste informații scan­da­loase, despre amestecul Ungariei în treburile interne ale României, undeva, în București, pe la Vila Lac sau prin alte locuri ferite, po­liticienii români își scot ochii în lupta pentru putere…

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

1 Comment
  1. Apropo de Bula ungureasca din Transilvania a lui Ciprian Rus…Chiar asa si este, romanii din strainatate sint impiedicati ca sa-si faca acte romanesti…Atit in tara cit si la consulate sintem tratati ca ultimii oameni, noi romanii din diaspora, cu cetatenie romana…Sintem plimbati de la politie la pasapoarte, de la pasapoarte la starea civila din primarii etc etc. Tot felul de maimute care hiberneaza prin birouri isi bat joc de cetatenii romani…Da, Viktor Orban are drepate…Noi romanii din diaspora sintem tratati ca niste ciini…Tot de romanasii nostri din tara. Ni se iau banii la serviciile de pasapoarte fara a ni se mai da banii inapoi…Pastreaza taxele pt ei fara sa ne mai elibereze pasapoartele…Mi-e si rusine ca sint roman…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian