Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cazuri de extremă urgență

„De la vârsta de 6 luni, Ștefan-Rareș luptă pentru a se recupera”

Bună ziua! Mă numesc Neicu Voica Roxana și sunt mama lui Ștefan-Rareș, băiețelul meu în vârstă de trei ani, care nu poate să se joace așa cum o fac cei­­lalți co­pii. Nu reușește să prindă jucăriile, să ma­nipuleze o­biec­te, să meargă, să sară, să alerge și să se bucure de copilărie. Din cauza unor com­pli­ca­ții la naștere, Ște­fan-Ra­reș a suferit o asfixie se­veră și este diag­nos­ti­cat cu tetra­pareză spastică și re­tard neu­ropsi­homotor se­ver. Dar deși nu poate vorbi, Ște­fan-Rareș este foarte expre­siv, este un copil frumos și iubitor, sen­sibil și curios, foarte curajos și are un zâm­bet minunat.

De la vârsta de 6 luni, Ștefan-Rareș luptă pentru a se recupera. Terapiile pe ca­re le-a parcurs până acum ne-au adus pro­gre­se și spe­ranță. Kine­to­te­rapie, terapie Vojta, te­rapie Bowen, mecanoterapie, therasuit, logope­die, te­rapie ocupațională, integrare sen­zorială, terapie cu oxigen, hidroterapie, masaj – sunt o parte din tera­piile pe care copilul meu le ur­mea­ză la centre de recupe­rare de stat și private, din Iași, Oradea, Sibiu, Alba-Iulia, Târgu-Mureș, Bușteni.

În parcursul lui spre recuperare, autonomie și in­de­pendență, Ștefan-Rareș are nevoie de dragoste, răb­dare, încurajări, dar și de resurse financiare. Cheltu­ie­lile cu se­siunile de recuperare, investigațiile me­di­cale, dis­po­zitivele și echipamentele de care băiețelul meu are ne­voie ne depășesc veniturile. Vrem să îi oferim în conti­nuare acces la terapiile de calitate care îi sunt indispen­sa­bile zilnic, de aceea apelăm la gene­rozitatea dvs., pen­tru a ne sprijini. Ne dorim să mai urmăm o sesiune de terapie cu oxigen, în luna martie, dar costurile de­pă­șesc 10.000 lei pentru 14 zile (ședințe de hiperbară, kineto, terapie Vojta și logopedie). De asemenea, am programat pa­tru sensiuni de recuperare anul viitor, la un centru din Alba-Iulia, unde pentru o singură sesiune de 2 săp­tă­mâni ne trebuie 4000 lei. Vă mulțumesc!

Am cont deschis la Banca BRD, pe numele NEICU VOICA ROXANA,

IBAN RO44BRDE240SV86093372400.

NEICU VOICA ROXANA – Șoseaua Păcurari nr. 30, bl. 555, sc. A, et. 7, ap. 25, Iași, jud. Iași, cod 700538, tel. 0761/67.73.87

„Am cinci copii și un soț nevăzător”

Vă rugăm, ajutați-ne să ieșim din iarnă. Mă nu­mesc Matache Giorgiana, locuiesc în com. Brebu, ju­dețul Prahova, și sunt mamă a cinci copii. N-am serviciu. Trăim, eu și soțul meu, din alocația copiilor și din pensia lui de nevăzător, în valoare de 1700 lei. Din acești bani, plătim câte 1000 lei pe lună pentru casa în care locuim. Când vom achita suma totală de 45000 lei, proprietarul casei ne va face acte și vom rămâne noi pro­prietari. Casa în care locuim are un dormitor de 12 m.

MATACHE GIORGIANA – str. Frații Buzești nr. 21, com. Brebu, jud. Prahova, cod 107100

„Am nevoie de bani de transport, ca să-mi duc fetița bolnavă la școală”

Mă numesc Amzaru Tudorița, am 43 de ani, sunt din localitatea Vâlcelele, județul Călărași. Am fost în­drumată de o doamnă cumsecade să vă scriu, cu spe­ranța că mă veți ajuta și pe mine. Am dat naștere la 3 copii. Flo­rentina, de 11 ani, cea mai mică, are Sin­dromul Down, cu gradul I de han­dicap grav, cu în­soțitor. La 3 ani, o doamnă de la noi din comună m-a îndemnat să o înscriu la o gră­diniță specială din Că­lărași. A fost greu cu trans­portul, care costă destul de mult, dar am izbutit să ajun­gem în clasa a II-a. În sensul acesta, am primit un mic ajutor de la pri­măria din sat, care însă a fost anulat. Și iată-mă în impo­sibilitatea de a mai merge cu fata la școală, pentru că nu sunt bani de trans­port. Un bilet costă 8 lei, și noi suntem două, deci 16 lei dus, 16 lei întors, sunt 32 lei pe zi, plus îi mai iau fetei un pa­teu, eu mănânc 2 co­vrigi, că ple­căm de la 7, și până la ora 13, când avem au­tobuz, nu poți sta ne­­mâncat. Ce să fac din amă­râ­tul meu de salariu de 1472 lei? Soțul lu­crea­ză cu ziua în cons­trucții, dar acum că a venit frigul, o să fie mai puțin de lu­cru. Îmi doresc din tot sufletul ca fetița mea să poată con­tinua școala, măcar clasa a III-a să o ter­mine, poa­te anul viitor o pot transfera la școală nor­mală. Vă rog din suflet să mă ajutați și pe mine cu ba­nii de trans­port, este un copil minunat și iubitor, îi place enorm la școa­lă și învață foarte bine, așa bolnavă cum e.

Numărul meu de telefon este 0735/69.18.95. Vă trimit copie după următoarele acte: Certificat de naștere, cer­tificat de handicap, certificat de orien­tare școlară – cariotip Sindrom Down.

Am cont în lei deschis la Banca Raiffeisen, pe numele meu, AMZARU TUDORIȚA,   

IBAN RO68RZBR0000060014754809.

AMZARU TUDORIȚA – com. Vâlcele, str. C-tin Brâncoveanu nr. 330, jud. Călărași, cod 917082

„Sunt o legumă putredă”

Stimată doamnă directoare Sânziana Pop,

Mă numesc Nițu Ion și povestea vieții mele este tragică. M-am născut orb, nu știu cum arată natura, nu am știut cum arată fețele părinților și fraților mei, care au murit toți, pe rând. Am rămas singur. M-a luat o fa­milie să mă în­grijească, eu având o pensie de han­dicap de 1884 lei. Banii îi ia doam­na care mă în­grijește, mie    îmi rămân 500 lei. Vin cu rugămintea la dvs., de a mă ajuta și pe mine, cum m-ați aju­tat și anul trecut, pentru a-mi cum­păra lem­ne și ceva alimente. Sunt un om al ni­mănui, am para­lizie pe partea dreaptă, sunt, pur și simplu, o legumă putredă. Vă anexez acte dove­di­toare, în speranța că voi fi băgat în seamnă de cititori.

Vă mulțumesc și Domnul să vă bi­necu­vânteze.

NIȚU ION – Sat Sărățeni, str Morii nr. 21, loc. Sărățeni, jud. Ialomița, cod 927044

„Sunt în clasa a XII-a și mă deplasez în genunchi”

Doamnă director Sânziana Pop,

Mă numesc Maria Ungureanu, am 21 de ani, și cu durere-n suflet vă cer ajutorul dvs. și tuturor celor ce în­țeleg ce înseamnă suferința. Încă de la naș­tere mă confrunt cu probleme grave de sănătate: luxație bi­laterală de șold operată și cataractă conge­nitală la ambii ochi, operată. Sunt elevă în clasa a XII-a, de­pen­dentă de scaun cu rotile, umilită și mar­gina­li­za­tă. În prezent merg doar pe genunchi. De la vârs­ta de 6 luni, stau numai prin spitale și centre de re­cu­­perare și urmez tratament medica­men­tos, dar re­zultatele întârzie să apară. Nu-mi do­resc decât să merg singură la toaletă, asta e pro­ble­ma cea mai di­ficilă. Pentru a progresa, am nevoie de ajutor fi­nan­ciar. Drepturile mele sunt insuficien­te, eu și mama, care mă îngrijește, primim acel aju­tor de la Stat care se dă prin primării, ni-l dau când vor ei, și cum vor ei, spun mereu că nu au. Tata are și el pro­bleme grave de sănătate, a avut neoplasm pul­monar, are plămânul stâng extirpat și este depen­dent de un aparat de oxigen. Asta este povestea mea, pe care cu siguranță nu dorește ni­meni să o audă, dar să o mai și în­dure…

Vă rog dacă se poate să-mi mai dați o rază de speranță, nu-mi doresc decât să progre­sez, să mă pot târî singură până la baie. În clinicile de spe­cia­litate unde aș putea primi re­zul­tate, sunt prețuri care depășesc cu mult posibi­lită­țile mele.

Cu multă stimă și profund res­pect, vă mulțumesc! Ați sal­vat atâ­tea vieți, vă rog, ajutați-mă și pe mine!

Cont deschis pe numele UN­GUREANU MARIA-IU­LIA­NA, la Banca Raif­feisen,

IBAN

RO71RZBR0000060022523000.

UNGUREANU MARIA-IULIANA – com. Crețeni, sat Streminoasa, jud. Vâlcea, cod 247123, tel. 0763/78.29.29

„Se poate trăi cu 375 ron?”

Mă numesc Stoica Doina, sunt din Tur­nu-Se­verin, și mă număr printre oame­nii cu o viață grea. Am o pensie de han­dicap de 375 ron, din care mi-e impo­sibil să trăiesc. Vin lumina, butelia, re­gia, me­di­camentele, care sunt scum­pe. La mine pe scară, se pune instalația de gaz, eu de multe ori, nu am bani nici de pâine. Mama mea și o rudă care mă aju­ta au murit, sunt singură și mă descurc foarte greu. Vă rog să bi­ne­voiți să-mi publicați și mie scri­soarea, poa­te oameni cu su­flet mare mă vor aju­ta și pe mine să fac față greu­tăților. Vă mulțumesc!

P.S. V-am trimis și o copie după Cer­tificatul de handicap.

STOICA DOINA – str. Transilvaniei nr. 1, bl. 2, sc. 3, ap. 8, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, cod 220229, tel. 0774/98.26.20

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian