Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

„Andreas are o evoluție favorabilă” (Scrisoarea: „De trei luni, copilașul nostru stă doar prin spitale”, F. AS nr. 1485)

Foto: Shutterstock

Sunt mama lui Andreas, băiețelul cu paralizie ce­rebrală. Am primit luna trecută ajutor din partea dvs. și ne-ați postat cazul în ziar. Vă mulțumim din suflet pentru ajutorul acordat, atât de dvs., redacției, cât și oamenilor minunați care nu au rămas indi­fe­renți la suferința noastră. În urmă cu două săptămâni am fost la recuperare la un centru privat din Alba Iulia, „Ma­ria Beatrice”, înființat de    familie care are la rândul ei o fetiță cu dizabilități, unde am fost foar­te mulțu­miți de terapii (vă voi trimite atașat aces­tui e-mail ima­gini și scrisoare medicală). Andreas a ob­ți­nut pe parcursul celor două săptămâni de recu­perare o evo­luție favorabilă, o ușoară îmbunătățire a stabili­tă­ții centurii pelviene, o ușoară îmbunătățire a vor­bi­rii, prin emiterea unor silabe, și a fost foarte în­cântat de terapii și terapeuți, a făcut și bazin, kineto­terapie, te­ra­pie ocu­pațională, mecanoterapie, i-a plă­cut foarte mult! Vom continua terapiile, și vom face tot po­si­bi­lul pentru a mai ajunge acolo, după sărbători, începem în forță!

Vrem să vă mulțumim din suflet pentru ajutorul acordat, atât dvs. (Fundația „Formula AS”), cât și oa­­menilor cu suflet mare, după cum urmează: Sta­rețul Ieromonah Paisie Rogojan (Muntele Athos) – Gre­cia, fam. Țoțu – Constanța, Elvira – Vâlcea, Gheor­ghe P. – Caraș-Severin, Lupu M. – Iași, Ciu­cu­rel M. – Sibiu, Encu­les­cu I. – București, Ghinea N. – Vran­cea, Acatrinei I. – Bucu­­rești, Saragea A. – Bucu­rești, Stoiculescu D. – București, Ardelean I. – Arad, Șerban M. – Pra­ho­va. Le mulțumesc și unei doam­ne din Brașov, pre­­cum și ce­lor câ­teva per­soa­ne care au trimis prin cont ban­car! Nu le-am desci­frat nu­mele. Vă mul­țumim din suflet tutu­ror și vă dorim multă să­nătate, fe­­ricire, rea­li­zări pe toate pla­nu­rile și Săr­bători bine­cu­vân­tate! Dum­nezeu să vă ai­bă în paza Lui și să vă aju­­te la tot pa­sul! An­dreas vă îm­brățișea­ză cu drag, așa cum știe el mai bine!

CIURARU ANA MARIA – Aleea Mioriței nr. 2, bl. N5, sc. A, et. 1, ap. 6, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, cod 240226

„Să vă dea Dumnezeu binecuvântări” (Scrisoarea: „Îmi duc zille de azi pe mâine”, F. AS nr. 1481)

Stimată doamnă directoare,

Vă mulțumesc pentru sprijinul financiar acordat atât de Fundația dumneavoastră, cât și de cititorii re­vistei. Le mulțumesc din suflet și Dumnezeu să le dea putere și binecuvântări. Creștinii care au avut milă de mine sunt următorii: Ganador A. – Timișoara, Ducilă V. – Hunedoara, Gavrilescu R. – Vâlcea, Acatrinei I. –București, Felea G. – Vrancea, Baciu M. – Iași, Popescu M. – Sibiu, Iorga Gh. – București, Neagu M. – București, Bejenaru M. – Hunedoara, Unguraș N. – Dej, Popescu E. – Mehedinți, Badea A. – București, Fundația „Formula AS”.

Să aveți Crăciun fericit!

BREAZU FLORENTINA – str. Russo Alecu nr. 33, sc. C, ap. 4, Bacău, jud. Bacău

„Pentru mine sunteți o rază de soare” (Scrisoarea: „Sunt condamnată la sărăcie și moarte sigură”, F. AS nr. 1494)

Stimată doamnă director Sânziana Pop,

Vă mulțumesc și vă doresc să vi se întoarcă în­ze­cit toată bucuria pe care o faceți celor aflați în ne­voie. Cu respect și admirație, mă plec în fața dvs. Bu­nul Dumnezeu și Sfintele sărbători care vor veni să vă lumineze casele. Nu am cuvinte de mulțumire pentru cei care m-au ajutat, sunt oameni cu suflet de aur. Recunoștința mea se îndreaptă către următorii oa­meni: Sandor A. – Timișoara, Neagu M. – Bucu­rești, Scutea J. – Sibiu, Asandi C.O. – Iași, Gherna H. E. – București, Samoilă Șt. – Deva, Gheorghe N. – Timișoara, Iorga Gh. – București, Stoiculescu D.M. – București, Badea M.E. – Ploiești, Avram A. – Ti­mișoara, Sasa E. – Turda, Flămând O.L.D. – Târgu Mureș, Badea A. – București, Păun S. – Te­leor­man, Fundația „Formula AS”.

Pentru mine rămâneți o rază de soare!

PÂRVU MARIA-EVA – str. Piața Republicii nr. 41, Reșița, jud. Caraș-Severin, cod 320026

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian