Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ROMÂNIA LA ZI – Manualele școlare

– Opinii ale celor care le folosesc –

Bogdan Isbășescu elev în clasa a 11-a, Târgoviște

„Programa e învechită și încărcată, materiile sunt predate haotic”

Foto: Shutterstock

Sunt elev la un liceu cu profil vocațional și sunt președintele Consiliului Județean al Elevilor Dâm­bovița. Pot spune că manualele școlare care sunt folosite în zilele noastre în uni­tățile de învățământ sunt foarte învechite, unele fiind și din anul 2003, 2004, iar pro­gra­­ma școlară a fost mo­dificată substanțial de a­tunci și până în prezent. În plus, au existat nume­roase greșeli în ma­nua­le și încă există, iar profe­sorii continuă să sesizeze acest aspect chiar și acum. Referitor la modul haotic în care programa școlară este structurată, pot spune, ca elev, că la început de liceu, la Istorie spre exemplu, s-a început predarea cu Evul Mediu, ajungându-se până în Antichitate, ca mai apoi să revenim la Evul Mediu. Tot la Istorie, după ce am ajuns în Epoca Mo­dernă, am revenit la formarea popoarelor. Ce vreau să semnalez este faptul că există un dus-întors în programa școlară atât la Istorie, cât și la Geografie, Limba română sau alte materii, motiv care pe mine, personal, m-a enervat și m-a deranjat, fiindcă aveam impresia că nu vom înainta deloc cu materia și ne vom tot întoarce în trecut. Ca re­prezentant al elevilor, alături de alți colegi din țară, am tras numeroase semnale de alarmă cu privire la programa școlară învechită și la modul haotic în care materiile sunt predate, însă nimeni nu a vrut să ne asculte, iar asta a condus la cel mai dra­matic caz, acela ca elevilor să nu le mai placă anumite discipline și să nu mai învețe pentru ele. Îmi doresc ca lucrurile să se schimbe și ca autori­tățile să în­țeleagă că trăim în secolul digitalizării și al moder­nizării.

IULIA LIXANDRU elevă în clasa a 7-a, București

„N-ar trebui să se bată câmpii”

Părerea mea despre manualele școlare este aceea că, spre deosebire de cum sunt acum, ele ar trebui să fie adaptate la nivelul de cunoaștere al elevului. Ideal ar fi dacă lecțiile ar exista sub formă de rezumate, în care se spun idei clare, fără să se bată câmpii. Un manual ar trebui să aibă o ordine cronologică, astfel ca elevii să poată înțelege pe ce lume trăiesc. Manualele ar trebui să conțină exer­ciții cu grade de dificultate diferite.

RAMON ȘTEFĂNESCU elev în clasa a 5-a, Brașov

„Încercând să învăț, simt că îmi vine să mor!”

Eu cred că manualele au niște probleme care le fac departe de a fi cum trebuie. La manualele de Istorie, de exemplu, ordi­nea cronologică nu are niciun sens, și pro­blema asta nu este doar la cele de clasele 1-4. Ex­pli­­cațiile sunt uneori foarte vagi și sună de parcă autorii manualelor sunt plic­tisiți de atâta scris. O altă mare pro­blemă pe care nu o ob­serv doar eu este faptul că ima­ginile și desenele din manuale sau culegeri sunt mult prea copilă­roase, arată de parcă am fi încă la grădiniță. Și, legat de manualele de Istorie din clasa a 5-a, eu, încercând să învăț, simt că îmi vine să mor. Nu cred că ar trebui să mă ia somnul încercând să citesc. Ar tre­bui să fie scris astfel încât elevii să nu se plictisească citind. Trebuie făcut în așa fel încât copiilor să le placă Istoria. De exem­plu, e o jumătate de pa­gină numai despre monumentele care se află pe Acro­pole, în Atena. La ce îmi folosește să le știu pe dina­fară? Oricum o să le uit peste o săptă­mâ­nă. Unele lu­cruri din acest manual nu sunt precise, autorii spun, de exemplu, că Zeus e zeul „cerului”, iar eu am citit în alte locuri că Zeus este zeul ful­gerelor sau zeul zeilor, mai-marele lor, nu am auzit pe nimeni să spună că el este zeul „ce­rului”. Eu știam că zeul cerului este Uranus.

Altă problemă e la Matematică. Exercițiile de la o anumită lecție trebuie să aibă un grad de difi­cultate care să crească din ce în ce mai mult, până se termină lecția, nu să fie atât de instabilă or­dinea, adică ba foarte greu, ba foarte ușor. Manua­lul de Biologie este, și el, vai de capul lui. Printre primele lecții sunt „Biotopul și biocenoza”. Ok, înțeleg, trebuie să avansăm, dar dacă trebuie să în­vățăm ciudățenia asta, măcar să fie scrisă pe înțe­lesul nostru.

ALEX TOMA elev în clasa a 9-a, Târgoviște

„Mie mi se pare că manualele sunt absolut oribile”

Eu apreciez manualele bine scrise și bine fa­cute. Din păcate, nu toate manualele sunt bune. Mi se pare că cele pe care le avem la școală sunt absolut oribile, nu înteleg nimic din ele, sincer. Un manual bun este o combinație între practică și teorie. Un manual bun nu îți explică lecția, un manual bun îți dă bazele și informațiile nece­sare pentru lecție, îți arată în care direcție trebuie să o iei cu lecția specifică și te pune să îți dai seama singur despre subiect, prin practică și exemple. Un manual reușit îți arată un exemplu, îți zice ecuația și cum funcționează și te lasă să îți formezi de­finiția singur, prin logică.

ANDREI TĂNASE elev în clasa a 9-a, județul Constanța

„Ca să prind semnal, trebuia să mă duc în fundul curții”

În familia mea sunt mereu probleme cu banii. Trăim într-un sat din județul Constanța și mi-a fost foarte greu în perioada asta de pandemie. Pentru mine, școala e foarte importantă, pen­tru că îmi dau seama că e singura mea șansă să ies din sărăcie, să fac ceva în viață, să nu mai trăiesc de pe o zi pe alta, ca ărinții și bunicii mei. Îmi și place școala, mi-au plăcut de mic, mai ales Româna, Engleza și Istoria. Dar nu am internet bun. Ăsta e adevărul. Nu prea am semnal nici măcar la telefon. Ca să prind semnal, trebuie să mă duc undeva în fundul curții. E singurul loc unde îmi merge cât de cât internetul. Din cauza asta, am avut probleme mari la școală, cât s-au făcut ore online. Eu, care munceam din greu ca să fiu un elev de 10, să particip la olimpiade, m-am trezit că pur și simplu nu mai am cum să țin pasul cu colegii mei. Singura mea șansă erau manualele. Vreau să înțelegeți. Anul trecut eram în clasa a 8-a. Tre­buia să dau examen ca să intru la liceu. Era foarte important să înțeleg materia și să iau în con­tinuare note bune la școală, pentru că și ele contea­ză la admiterea în clasa a 9-a. Dar manualele nu mi-au fost de mare ajutor. Au fost o mare dezamă­gire. Ca să înțeleg mai bine, tot la internet trebuia să apelez, mergând în fundul curții, ca să caut, de exemplu, definiții pentru unele cuvinte, hărți mai bu­ne sau explicații pentru lecții din care nu înțe­legeam mare lucru, la cum erau scrise în manual. Azi nu mai merge făcută școala doar cu dicțio­na­rul în mână, pentru că și dicțio­narele se tot schimbă. Și, du­pă cum spuneam, noi nu avem bani să tot cum­părăm dicțio­nare. Profe­so­rii mei au fost foarte dră­guți și înțelegători, au în­cer­cat să mă ajute cât au putut. Colegii, la fel. Dar cum să mă ajute, dacă totul era online, iar eu nu aveam internet? Inevitabil, am rămas în urmă. Am intrat la liceu, dar nu la cel la care visam și la care sigur in­tram dacă nu se făcea atâta timp anul trecut școa­lă online sau dacă aveam măcar niște manuale din care să pot învăța și singur. Șan­sa mea a fost și a tre­cut. Sper că scri­ind aceste rân­duri, cineva de la Mi­nisterul Educa­ției le va citi și va schimba, to­tuși, ceva, pentru că așa nu se mai poate. Eu mi-am pierdut șansa la liceul pe care mi-l doream, dar poate că măcar alți copii vor avea pe viitor manuale mai bune. Pen­tru că fără ma­nuale nu se poate, cu tot inter­netul de pe lume. Chiar și fără Covid, se mai îmbol­nă­vesc ba pro­fesorii, ba elevii. Sau un pro­fesor nu predă prea clar, iar co­piii se mai pot ajuta de manual. Sau un copil nu apucă să scrie tot la oră. Sunt multe situații de ge­nul acesta, și de aceea e important să se facă ceva ca manualele să fie scri­se mai simplu, mai ordonat și mai clar (și cu ter­menii explicați cum trebuie).

CATINCA GHEORGHE elevă în clasa a 7-a, București

„Când lucrurile sunt complet neclare, o întreb pe mama, care scoate niște manuale vechi, cu miros de învățătură”

Manualele actuale sunt o provocare atât pentru elevi, cât și pentru profesori. În fiecare an aflăm că un manual aprobat de minister nu este de fapt bun și că trebuie să achiziționăm un altul, care este mult mai util și mai bine argumentat. Firește, noi, elevii, avem încredere și facem întocmai.    Când lucrurile sunt complet neclare, eu o întreb pe mama, care se duce țintit la bibliotecă și scoate niște manuale vechi, cu miros de învățătură. Informa­țiile sunt structurate și prezentate în­tr-un lim­baj foarte acce­si­bil. Când mă uit la ele, nu pot să nu mă în­treb dacă în­­vă­țatul era într-adevăr o treabă mai ușoa­ră atunci decât acum.

Anchetă realizată online la câteva școli din Târgoviște, Brașov, București și Constanța

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian