Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII MARTIE

Foto: Shutterstock

Începutul lui Martie vine însoțit de aspecte puternice pentru îndrăgostiți. Pe 2, are loc Luna nouă din Pești, care se însoțește pe cer cu marele benefic Jupiter. Combinația e promițătoare pentru cei care decid să înceapă o relație sau să ducă relația la un nou nivel. Avântul sentimental se menține până la Luna plină din Fecioară, din 18, care ne poate face cârcotași. Atenția noastră se îndreaptă către profesie. Din 7 încep să apară surprize. Majoritatea sunt plăcute. Momentele de pasiune pot fi urmate de detașare, dar apoi pasiunea revine… E preferabil să nu cedăm atracției bruște față de un prieten. Data de 13 poate aduce cu sine un eveniment major în privința apelor (mări, oceane, dar nu ape curgătoare), care să afecteze un număr mare de oameni. Evenimentul ar putea fi legat și de credință. Putem avea vise cu o încărcătură simbolică profundă, cărora e bine să încercăm să le pătrundem semnificația. Taurii și Peștii, mai cu seamă, trec prin situații lămuritoare, în privința destinului lor. În după-amiaza zilei de 20, Soarele intră în Berbec și începe anul astrologic, guvernat de marele benefic Jupiter, care ne promite că la scaunele puterii vor avea acces „oameni înțelepți”, care vor face „cinste neamului omenesc”. Așa să fie!

BERBEC

Revelații spirituale

După data de 6, mai lăsați deoparte greul vieții și în­ce­peți să vă amintiți ce bine este să vă ve­deți cu prietenii, să petreceți, să dis­cutați.    Veți putea constata cât de bine vă fac aceste întruniri, mai ales cu prietenii pe care n-ați reușit să-i vedeți de mai bine de un an. Aveți însă și zile în care preferați să vă retrageți, poate pentru a vă dedica în liniște unor activități spirituale. Pe 13, mai ales, este posibil să aveți o revelație de ordin spiritual, să des­coperiți un ghid spiritual ori ci­neva să vă roage pe dvs. să-l călă­uziți pe o asemenea cale.

BANI: E interesant că în perioa­de­le de interiorizare, vă pot veni și idei bune în privința banilor. Dar și fără asemenea revelații, vă puteți aș­tepta la contexte favorabile pen­tru a câștiga câte ceva în joacă.

CARIERĂ: Vă investiți mai puțin în carieră, după 6, și s-ar putea ca șefii dvs. să observe acest lucru și să nu le prea convină, dar luna aces­ta nu există riscuri pentru dvs.

DRAGOSTE: E posibil să apară sentimente ambigue față de per­soa­ne din cercul dvs. de prieteni. Nu vă grăbiți deocamdată, dar dacă există deja un fond de prietenie și vin sem­nale din partea cealaltă, puteți răspunde.

SĂNĂTATE: În primele zile ale lunii sunteți relaxați și dispuneți de energie bună. Între 11 și 27, vă pri­esc exercițiile de mobilitate.

TAUR

Multilateral dezvoltați

T raversați un context favorabil, care vă ajută să evoluați pe mai multe planuri. La începutul lunii, acest lucru se poate întâmpla sub in­fluența unor persoane binevoitoare, al căror nivel de cu­noș­tințe îl admirați. Și nu sunteți singurii, se pare că în jurul acestor persoane gra­vitează mai mulți învățăcei, îndeo­sebi între 11 și 27. Pot interveni însă și situații pe parcursul cărora dvs. în­șivă să fiți cei care devin repere sau chiar modele pentru cei care vă as­cultă. Din 27 este posibil să începeți să auziți de bârfe care se vehiculează pe seama dvs.

BANI: V-ați făcut remarcați prin creativitate și respectabilitate, poate scriind o lucrare sau urmând cursuri, iar aceste activități pot atrage după sine, luna aceasta, și o creștere a veniturilor.

CARIERĂ: Șefii dvs., care v-au cam ținut la distanță sau chiar pe loc o bună perioadă de timp, încep să vă acorde mai mult credit, pornind de la fe­lul creativ și curajos în care conlucrați.

DRAGOSTE: La începutul lunii, puteți fi tentați de o relație secretă cu o persoană cunoscută. Ulterior, vă dați seama că asta nu e de ajuns și destinul vă poate îndemna către un co­leg de studii ori cineva din străi­nătate.

SĂNĂTATE: Din 20 încolo, pot apă­rea aritmii cardiace, din 27, puseuri fe­brile.

GEMENI

Trei protectori

Mercur, guvernatorul zodiei dvs., se zorește să treacă prin trei zodii luna asta. Până pe 10 parcurge Vărsătorul, conferindu-vă o gândire clară și originală. Dacă sun­teți studenți, de exemplu, puteți scrie lucrări inspirate. În con­tactul cu persoane din me­dii diferite, vă puteți ale­ge cu o lăr­gire a viziunii asu­pra lumii. În Pești va sta în­tre 11 și 26 și veți regăsi in­fluența sa la capitolul ca­rie­ră, iar în Berbec, unde in­tră pe 28, vă lărgește atât nu­mărul de prie­teni, cât și al activită­ților, pe care le puteți întreprinde împreună.

BANI: E cazul să vă concentrați asupra punerii la punct a unei afaceri de anvergură, până pe 6, când reușiți cel mai ușor să faceți lucrurile să funcționeze, ceea ce vă poate aduce o sumă substanțială.

CARIERĂ: Soarele, Mercur, Ju­pi­ter și Neptun vă sprijină între 11 și 20, acordându-vă inspirație, o co­mu­ni­care fluidă și creativitate spo­ri­tă. Dacă reușiți să vă concentrați și să nu vă pierdeți în direcții neproduc­tive, succesul e garantat.

DRAGOSTE: Începând din da­ta de 7, prezența dvs. în so­cie­tate devine tot mai agrea­bilă și probabil că nu vă veți putea abține să flirtați. Persoa­nele de care vă apropiați până pe 13 vă pot deveni mai apropiate decât ați fi crezut.

SĂNĂTATE: În prima jumătate a lunii, e posibil să găsiți o metodă neconvențională, care să vă rezolve probleme de sănătate.

RAC

Pe culmi profesionale

Intervalul 11-27 se poate do­ve­di deosebit de productiv pen­tru dvs., cu condiția să nu vă lăsați în voia visării cu ochii des­chiși. Lucidul Mercur, aflat în Pești, vă ajută să obiec­tivați și con­cretizați viziu­nea pe care v-o inspiră Ju­piter. Poate fi vor­ba despre activități care pre­su­pun ex­punerea dvs. în public, că­lă­torii de stu­dii ori examene, care se pot fi­naliza prin recunoașterea ca­lităților dvs. Ori vi se pot propune con­­­tracte care vă vor permite să des­fășurați ac­tivități de consolidare a prestigiu­lui.

BANI: O afacere care a mers târâș-gră­piș probabil din 2020, începe să se pună pe picioare din 7. Respon­sa­bilă pentru echilibrarea resurselor dvs. este conjuncția Venus-Marte din Vărsător, de care puteți profita la maximum vreo trei săptămâni.

CARIERĂ: Pregătiți-vă pentru o pe­rioadă de vizibilitate și curaj. Din 20, Jupiter preia frâiele ca­rie­rei dvs., așa cum s-a mai întâm­plat cu 7 ani în urmă. Marele be­nefic vă oferă elanul necesar unor înnoiri.

DRAGOSTE: În relația de cuplu domnește un frumos echilibru, o perioadă în care deveniți din ce în ce mai conștienți de pro­funzimea legă­turii emoționale.

SĂNĂTATE: La început de lună a­veți posibilitatea să descoperiți re­me­dii eficiente pentru a rezolva pro­ble­me recurente legate de ceafă și gât.

LEU

Epoleți profesionali

Se discută multe pe seama dvs., pe la spate. Unii vă contestă, alții vă iau apărarea. E posibil ca partenerul dvs. de cuplu sau de afaceri să afle despre aceste dis­cuții și să vi le comunice ulte­rior. În perioada cuprinsă între 11 și 27, e po­si­bil să reușiți să valorificați o moștenire: poate fi vorba de acareturi ori de un talent moștenit de la un înaintaș, care se manifestă brusc. Nu e exclus să fie vorba despre o însușire extra­sen­zo­rială, cum ar fi clarviziune, claraudiție etc. În acest caz, nu e cazul să vă spe­riați, ci să aveți încredere în harul des­coperit.

BANI: Intervalul optim pentru a în­cheia contracte de afaceri, mai ales da­că este vorba despre dezvoltarea aces­tora, este cuprins între 11 și 27. În ca­drul acestei perioade mai lungi există una remarcabil de bună, și anume 17-19.

CARIERĂ: Șefii dvs. pot să fie plăcut surprinși de su­ges­tiile dvs. Până și modalitatea indirectă de a le atrage atenția asupra unor soluții sau oportunități este apreciată de cei care s-ar putea să vă promoveze.

DRAGOSTE: Răceala din cuplurile consacrate începe să cedeze unor manifestări mai călduroase, după 6. Conjuncția Venus și Marte în Vărsător aduce în relație un suflu primăvăratic.

SĂNĂTATE: Funcțiile organismului tind să se regleze până pe 6, iar de ener­gie nu veți duce lipsă.

FECIOARĂ

Afecțiune în cuplu

Aceia dintre dvs. care au de-a face cu dușmani declarați, fiind într-o dispută legală, pot ajunge s-o rezolve găsind pe cineva capabil și rapid. Perioada ideală pentru a da de capăt unor asemenea situații, care se pot finaliza și printr-o înțelegere amiabilă, este 11-20. Același in­ter­val este cum nu se poate mai po­trivit și pentru semnarea unor contracte de asociere.

BANI: Ideile de afaceri încep să vă vină din 20 încolo, ori puteți fi dvs. contactați de o persoană cu spirit în­treprinzător. Dacă vă înțelegeți, con­tractele pot fi semnate în cir­cums­tanțe favorabile începând din 27.

CARIERĂ: Sunteți un adevărat motor și co­ordonator pentru echi­pa dvs., până către fi­nele lunii, dar cel mai bine vă înțelegeți cu co­laboratorii dvs. până pe 10 inclusiv.

DRAGOSTE: Perechea dvs. este cea care își exprimă fără reținere afecțiunea față de dvs., tot ce vă ră­mâne de făcut e să primiți cu grație aceste manifestări. Țineți cont de fap­tul că e foarte important pentru par­­tenerul dvs. să îl ascultați cu atenție și deschidere în intervalul 11-27.

SĂNĂTATE: Bolile cronice care v-au chinuit, mai ales la nivel de oa­se, piele și dinți, de vreo doi ani în­coace, se pot ameliora începând din 7, datorită acțiunii armonizatoare a conjuncției Venus-Marte în Vărsă­tor.

BALANȚĂ

Afaceri rodnice

Dispoziția dvs. de fond pe parcursul acestei luni pare a fi una relaxată și jucăușă. Cel pu­țin în comparație cu lunile trecute, când ați avut tendința de a vă abține de la distracții și amu­za­ment. Odată cu conjuncția Venus-Marte în Vărsă­tor, care începe pe 7, vă veți putea destinde sau puteți chiar avea niște câștiguri materiale în urma unor speculații.

BANI: În primele șapte zile ale lunii se poate ca afacerile dvs. să fie mai rentabile decât v-ați fi așteptat. Nu vă lăsați însă pe tânjeală, ulterior va trebui să mai faceți niște eforturi pentru a menține această stare de fapt.

CARIERĂ: Vă vine ușor să vă înțelegeți cu cei din echipa dvs., care sunt inspirați atât de felul în ca­re reușiți să le prezentați proiectele, cât și de mo­dul echitabil în care știți să distribuiți respon­sabilitățile.

DRAGOSTE: Cele patru planete din Vărsător asi­gură mai ales burlacilor oportunitatea de a alege dintre mai multe opțiuni pe cineva potrivit pentru începerea unei relații. Cele mai interesante se pot dovedi persoanele întâlnite între 7 și 10.

SĂNĂTATE: Tendința de îngrășare persistă până pe 10, dar ulterior vă revine pofta de mișcare, înlocuind, măcar parțial, pofta de mâncare.

SCORPION

Casă și familie

Luna asta, energia dvs. va fi orientată către chestiuni legate de casă și familie. Conso­lidările sau lucrările de renovare pot fi pornite cu succes. Într-un final, gospodăria dvs. va arăta mai bine și veți dori să îi invitați pe cei din familie. Vor fi interacțiuni plă­cute, care vă vor adânci legăturile cu cei dragi. Se poa­te chiar ca unii dintre ei să se im­plice în pla­nurile dvs. Acest lucru este cel mai pro­babil să se întâmple până pe 10.

BANI: Deoarece zodia dvs. este spe­­cialistă în riscul calculat, vă pu­teți juca puțin după Luna Nouă din Pești, din data de 2. E însă indicat să faceți stop-joc după 27.

CARIERĂ: Vă puteți angaja în pro­iec­te îndrăznețe, de îndată ce începe noul an astronomic, adică de echi­noc­țiu. Dar nu vă gră­biți să semnați hârtiile adia­cente, înainte de 28.

DRAGOSTE: Cuplurile stabile petrec un început de lună stimulativ și interesant, cu accent pe prie­tenie. Burlacii zodiei pot petrece momente emo­ționante, unii dintre ei descoperind iubirea vieții. Evitați însă tendința de a idealiza această persoană.

SĂNĂTATE: Nu e exclus ca din 20 să apară mi­grene bruște sau creșteri ale tensiunii.

SĂGETĂTOR

Sâcâieli administrative

Aceia dintre dvs., care au de rezolvat ches­ti­uni ad­­ministrative mai complicate pot găsi mai ușor soluții după 6. Cineva din anturajul dvs. vă poate fi de folos în sensul acesta, ori dați peste func­țio­nari eficienți (o raritate, dar care există). Relațiile cu rudele sau vecinii, în special cu cei mai în vârstă, care s-au mai răcit în ultimii doi ani, pot fi reluate și se poate să vă dați seama cât de plăcut e să fiți din nou împreună. Chestiuni casnice pot fi rezolvate ușor, posibil cu sprijinul unor rude prin alianță, cu care vă înțelegeți. Între 11 și 20, întrunirile de familie se pot dovedi deosebit de animate și plăcute.

BANI: Reglați-vă conturile înainte de data de 7 și, dacă e cazul, încercați să puneți la punct și un sis­tem de planificare a veniturilor și cheltuielilor. Sunt toate șansele ca acesta să fie eficient și bine gândit.

CARIERĂ: În preajma datei de 6, puteți ieși în evidență în ochii celor îndrituiți să vă promoveze. Ră­mâneți modești, altfel pe 13 va putea veni un recul.

DRAGOSTE: Anul nou astrologic, ce debutează pe 20, de echinocțiu,    se află sub sceptrul guver­na­torului dvs., marele benefic Jupiter. Întregul an ce urmează sună promițător pentru Săgetătorii singuri.

SĂNĂTATE: Către finele lunii s-ar putea ca ex­cesele alimentare să înceapă să vă provoace dis­confort. Cum ar fi că hainele încep să vă strângă.

CAPRICORN

De toate pentru toți

Bucurați-vă de primele șase zile ale lunii, când vă manifestați cu naturalețe puterea in­te­rioară. De regulă, vă vine greu să vă relaxați, și evi­tați să interacționați cu multă lume, dar deschi­de­rea de acum vă poate ajuta să ieșiți din rezervă. După Luna nouă de pe 2, din Pești, viața dvs. co­ti­diană se aglomerează. Pe 6, puteți cunoaște un per­sonaj influent sau pe cineva care se simte onorat că vă cunoaște pe dvs. Pe 13, vă recomandăm mare atenție la volan și la interacțiunea cu ceilalți – se poate ca cineva să dorească să vă înșele. Din 20, re­lațiile de familie devin prilej de bucurie și puteți în­tre­prinde împreună ceva legat de casă ori gospodărie.

BANI: Din 7, începeți să prindeți curaj și să vă uitați la felul în care ați putea dezvolta ceea ce aveți acum. E posibil să găsiți ceva ce să vă completeze veniturile.

CARIERĂ: Sunteți preocupați mai degrabă să vă descoperiți înclinațiile din copilărie, rămase nedez­voltate, decât să vă dedicați carierei.

DRAGOSTE: La începutul și la sfârșitul lunii vă puteți trezi în situații neprevăzute, cunoscând o persoană care trebuie să devină parte din viața dvs. Puteți avea un moment de deja vu.

SĂNĂTATE: Cel mai bine vă simțiți până pe 6, când treceți printr-un proces marcat de regenerare.

VĂRSĂTOR

Balanță în echilibru

Încă din Noiembrie, ați început să simțiți că în sufletul dvs. se petrec schimbări și ați fost probabil destul de tulburați între Crăciun și finele lui ianuarie, dar acum totul s-a așezat, aveți un nou echilibru interior. Cei din jur vă vor putea con­fir­ma, începând din 7, că ceva în comportamentul dvs. s-a transformat în sens pozitiv. După o pe­rioa­dă de aproape doi ani în care v-ați retras, v-ați in­teriorizat și v-ați distanțat de mulți dintre cei dragi, ați hotărât că aveți nevoie de prieteni, de activitate socială, dar aplicând alte criterii decât până acum.

BANI: Pe cât de clari și inspirați sunteți pe 6, pe atât de ușor sunteți de tras pe sfoară în preajma lui 13. După data de 16, puteți semna și contracte, fără să mai riscați să fiți păcăliți. Citiți totuși cu atenție ce e scris cu caractere foarte mici.

CARIERĂ: Se prea poate ca în ultima vreme mai multe persoane să vă fi încredințat secrete, despre acțiuni ascunse ale unor colegi, secrete care vă pot ajuta acum să vă poziționați inteligent.

DRAGOSTE: Dacă perechea dvs. încă n-a luat-o la fugă, va fi bucuroasă că, începând din 7, de­ve­niți mai cald, iar viața intimă devine semnificativ mai plăcută ca înainte.

SĂNĂTATE: Venus și Marte, care v-au asigurat un bun echilibru până pe 6, vă lasă să vă îngrijiți sin­guri. Riscul principal constă în infecții uroge­nitale.

PEȘTI

Adio singurătate!

Marele benefic Jupiter, unul dintre cei doi stăpânitori ai zodiei dvs., v-a ridicat ni­ve­lul de încredere de două luni încoace, de când a intrat în Pești. Cu toată energia plăcută și vita­li­tatea pe care v-a oferit-o, tot ați mai trecut prin stări ocazionale de singurătate apăsătoare. Acestea    se risipesc în mare măsură pe parcusul acestei luni, ca urmare a influenței perechii Venus-Mercur în Vărsător. Fie găsiți alinare în practici spirituale, fie discutând cu prietenii cei mai apropiați. Luna no­uă din semnul dvs., de pe 2, vă ajută să vă des­prindeți de umbrele trecutului. 6 este o zi noro­coasă, dar în preajma lui 13 nu e cazul să acordați încredere nimănui.

BANI: Jupiter vine de asemenea la putere pe 20, când preia șefia de la morocănosul Saturn și, printre alte beneficii, vă poate oferi și noi surse de câștig. Mercur îl urmează pe 28, când puteți să vă apucați să semnați hârtii.

CARIERĂ: Luați în serios ceea ce vă spun, în secret, prietenii de la serviciu, începând din data de 7. Unul dintre ei vă poate cere o mână de ajutor.

DRAGOSTE: Un frumos echilibru primăvăratic se poate crea în cupluri între Luna nouă din Pești, de pe 2, și Luna plină din Fecioară, din 18 .   

SĂNĂTATE: Starea de spirit bună, oferită de tandemul Venus-Marte, din 7, se face simțită și pe plan fizic, prin mai multă energie de cea de bună calitate.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian