Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Senatul României și cuiburile de păsări

Senatul României, la insistențele membrului său Zamfir Daniel, a dat undă verde construirii de hi­dro­centrale ilegale, pe râurile de munte. Dăruiți cu multă „înțelepciune” și dorind să profite de neatenția ONG-urilor, aflate, ca tot românul, cu gândul la războiul lui Putin, adevărații „patrioți” ai Senatului au găsit că sen­tința Curții Constituționale care oprise anul trecut in­vazia tehnică a zonelor protejate poate fi acum anulată. „Curentul electric e mai important decât cuibul unei păsări”, a declarat politicianul-poet, ridi­cându-și frun­tea înțeleaptă spre cer. Crizele nu cunosc amânări eco­logice, radem mediul și pe urmă vedem… Sunt treizeci de ani, de când politicienii români nu au reușit să dezvolte centrala nucleară din Cernavodă și să aducă miliardele de metri cubi de gaze din Marea Neagră, și de­clară acum război uneia din cele mai mari bogății ro­mânești: mediul. Natura noastră, păstrată vie și unică în Eu­ro­pa, în ciuda tăierilor de păduri. În general, gre­șelile sunt făcute ca să înveți din ele, nu ca să rămâi re­pe­tent. Să dăm un exemplu: Jiul, singurul râu sălbatic din țară, găzduiește cu forța două hidrocentrale neter­mi­nate, la Bumbești și Dumitra. În 2017, lucrările s-au oprit, de­oarece printr-o inițiativă de excepție, zona De­fileul Jiu­lui a fost declarată arie naturală protejată. Locul unu, în România, până în ziua de azi. Și vine dl Zamfir și convinge senatul, cu o comparație de clasa a patra, că merită să distrugi un ecosistem, ca să aprinzi un bec. Asta, în condițiile în care ecologia e pe locul unu al urgențelor Comunității Europene și condițio­nea­ză de­cisiv ajutoarele acordate. Și Jiul ca Jiul, dar in­flamația senatorului pârjolește și hidrocentrala de pe Valea Răstoliței, în Munții Călimani, una dintre cele mai re­numite rezervații din Eu­ropa. Și dl senator nu e sin­gur. Îl ajută șeful direc­to­rilor de la Hidroelectrica, Bog­dan Badea, un împătimit constructor în zonele protejate ale României: „Haideți, vă rog frumos”, sus­pină „spe­cialistul”. „Până acum, am creat habitate, nu am dis­trus habitate”. Când spune asta, domnul Badea vor­­bește, cu siguranță, de marile hidrocentrale cons­truite de Ceaușescu, când clima era încă normală și râurile aveau mai multă apă decât astăzi. Comisia Eu­ropeană nu știe încă ce proiectează „tehnicienii” din Carpați. Trebuie să afle, înainte ca de­putații să voteze legea absurdă, o ticăloșie împotriva naturii, într-un mo­ment mondial de criză a ei. Sperăm că organizații pu­ternice, precum Bankwatch, Agent Green și WWF le vor pune masca pe gură, energiștilor din senat. Pan­de­mia prostiei e mai periculoasă decât cea de Covid.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian