Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII APRILIE

Foto: Shutterstock

– Principalul aspect al lunii este întâlnirea dintre marele benefic Jupiter și aluzivul Neptun, cele două planete care stăpânesc semnul Peștilor. Această zodie este numită și „semnul sfârșiturilor”, din motivul evident că e a 12-a zodie a anului. Felul în care oamenii vor înțelege să gestioneze această importantă conjuncție poate da tonul pentru un ciclu de 150 de ani, când ea se va repeta în același semn. În cea mai înaltă accepțiune a sa, această combinație ne poate inspira să ne regăsim umanitatea și cre­dința. Iu­bi­rea de aproape poate înlocui false sloganuri menite să ne dezbine. E bine să ne moderăm ambițiile și egoismul, căci vom avea mai mult de câștigat evoluând sufletește. Putem fi însă și tentanți să ne lăsăm în voia unor vicii, ce produc o falsă sen­zație de fericire sau să ne lansăm în speculații ce pot duce la pierderi. Aceste înclinații sunt amplificate și de prezența lui Ve­nus și Mar­te în aceeași zodie. Cuvântul-cheie aici ar fi „moderație”. Pe 30 are loc o eclipsă parțială de Soare în Taur, în­so­țită de aspecte preponderent pozitive. Pentru țara noastră, eclipsa poate însemna că începem să ne câștigăm o poziție în lume pe care o meritam de mult. Respectul va veni însoțit și de o întoarcere la valorile bunului-simț, fiind acompaniat și de un reviriment eco­­no­mic. Cel mai important lucru este însă că frumusețile și bogăția naturii, arta și omenia își vor relua importanța în viața noastră –

BERBEC

Demarați proiecte!

Luna nouă din semnul dvs. vă aduce    energie și sponta­nei­tate. E bine ca în această pe­rioadă, care durează până pe 16, să porniți proiecte per­sonale, care vă preocupă de o vre­me. Cel mai bine e să vă asociați în acest sens cu ci­neva din familie sau cu o femeie ma­tură. La început de lună sunteți încă prinși de scena socială, dar treptat vă retrageți, iar de la jumă­tatea lunii încolo lumea exterioară își pierde în mare măsură far­mecul. Este posibil să vă alătu­rați unui grup religios sau    spiritual. Asigu­ra­ți-vă însă că respectivele persoa­ne urmează o cale consa­cra­tă. Sufe­rințele celorlalți vă ating profund și nu e exclus să vă impli­cați în pro­iecte umanitare.

BANI: Oportunitatea de-a semna contracte apare odată cu intrarea lui Mercur în Taur, pe 11. După Luna plină din 16, ar fi însă bine să tem­porizați. Oportunități noi se pot ivi în urma eclipsei din 30.

CARIERĂ: Aveți grijă să nu ajun­geți să îi duceți în cârcă pe colegii profitori, facându-le treaba, în timp ce ei culeg laurii. Cineva vă obser­vă și vă susține însă din um­bră. Rezultatele se pot observa pe final de lună.

DRAGOSTE: Luna plină din Balanță, din 16, poate împrospăta sentimentele în cupluri ori poate determina perechile formate să se mute împreună.

SĂNĂTATE: Încetinirea funcției ficatului și bilei poate provoca o îngrășare rapidă.

TAUR

Echilibru și bucurie

Primiți susținere afectivă sau chiar materială din partea prie­tenilor dvs. Nu e exclus să inițiați o acțiune umanitară împreună cu grupul dvs. de prieteni, motivând și alte cer­curi sociale să facă ceva similar. Eclip­sa de Soare din semnul dvs. în ultima zi a lunii vă poate ajuta să vă echi­librați, să vă redescoperiți dragos­tea de na­tu­ră și de frumos și să vă ex­primați cre­ativ. Pentru că Uranus cel care vine cu revelații fulgerătoare face parte din economia acestei eclipse, ca ur­mare a acesteia vă puteți trezi pri­vind viața cu alți ochi. Nu vă apucați însă brusc să faceți schimbări radicale.

BANI: Noile valențe pe care vi le descoperiți ca urmare a eclipsei din 30 vă pot deschide de asemenea noi căi de câștig, dar începând de luna vii­toa­re. Până atunci, conexiunile dvs. so­ciale vă pot aduce colaborări productive.

CARIERĂ: La începutul lunii, pro­gre­sul dvs. poate fi încetinit de un ri­val ambițios, dar nu suficient de onest încât să-și măsoare direct forțele cu dvs., ci care preferă să vă sape.

DRAGOSTE: Când luna se apropie de sfârșit, adică în preajma eclipsei, în­cepeți să vă dați seama că nevoile dvs. emoționale s-au cam schimbat.

SĂNĂTATE: Migrene și stări de dis­confort ce afectează ochii pot apărea la început de lună, în urma Lunii noi din Berbec. Și tensiunea poate să crească.

GEMENI

Vârf profesional

Alăturați-vă fără ezitare ini­ția­tivelor lansate în cercul dvs. de prieteni de cei mai între­prin­zători dintre ei. Va fi ca o aven­tură, ceva ce n-ați mai făcut până atunci. Aceia dintre dvs. care călă­toresc în străi­nătate continuă să se distreze, până pe 4 inclusiv, dar ulterior ar trebui să fiți tare atenți, în ca­zul în care șofați ori dacă e ne­voie să interacționați cu auto­ritățile. Între 4 și 12, riscurile de acest gen sunt ac­centuate. Dacă vă aflați în țară și aveți de susținut examene, ar trebui să aveți grijă să veniți cu lecțiile bine învățate, căci veți avea de-a face cu profesori exi­genți.

BANI: Dacă primiți vreo bonificație nesperată, dirijați-o către o investiție ori faceți o achiziție, nu cheltuiți banii aiurea.

CARIERĂ: Parcurgeți o etapă care vă poate duce până în vârful pi­ra­midei. Aveți o perspectivă generoasă și sunteți inspirați, șefii au la rândul lor încredere în potențialul dvs. Fiți doar atenți la detalii și cât mai structurați.

DRAGOSTE: Aceia din­tre dvs. care-și doresc o nouă relație sunt ajutați de fazele lunii. Între Luna nouă din 1 și cea plină din 19, vă puteți îndrăgosti ra­pid și începe o poveste pro­mițătoare.

SĂNĂTATE: Înainte de eclipsa de pe 30, s-ar putea să apară probleme cu gâtul sau vă poate înțepeni ceafa. Ori puteți avea crampe musculare la nivelul gambelor.

RAC

Apropieri sufletești

Luna plină din semnul Balanței vă poate reda pe deplin apro­pie­rea sufletească cu cei de ca­re aveți atâta ne­voie. Este o lună potrivită pentru a vă face cunoscute aspira­țiile și idea­lurile. Scri­ind sau vor­bind (ca zo­die meș­teră în mânui­rea cuvin­te­lor), dar adre­sându-vă de preferință cât mai multor persoane, în stilul dvs. viu și personal. În preajma eclip­sei din 30, simțiți deja nevoia să vă re­configu­rați prieteniile.

BANI: Cele mai echilibrate planuri vi le faceți până pe data de 4, in­clu­siv. Până pe 15, Marte vă poate da în­clinații impulsive în privința afa­ce­rilor sau economiilor care s-ar pu­tea să nu fie dintre cele mai inspirate.

CARIERĂ: Luna nouă din Ber­bec, din prima zi a lunii, oferă celor mai mulți dintre dvs. ocazia să vă apucați de un proiect nou și îndrăz­neț, care, dus la bun sfârșit până pe 16, vă poate aduce o promovare.

DRAGOSTE: Iubirea vă aș­­teaptă la drum lung sau printre co­legii de stu­diu. E una care depășește cu mult li­­mi­tele simplei atracții fi­zice, adău­gând relației o dimen­siune spi­ri­tuală.

SĂNĂTATE: Odihna activă vă pri­ește, dându-vă un tonus bun, dar și o poftă de mâncare pe cinste.

LEU

Încredere în sine și comunicare

Luna nouă din 1 aprilie vă face viața mai ușoară. Aveți încre­dere în dvs., vă puneți în valoare calitățile, iar ceilalți vă pot lua drept model.    Comunicați cu ușu­rință, iar dacă vă alăturați unor activități de grup, veți con­tribui în mod semnificativ la reușita lor. Sunteți mai deschiși la nou, ceea ce vă poate îndem­na să porniți într-o călătorie care să nu fie doar de relaxare, ci și de învățare. Ori poate fi vorba despre învățare propriu-zisă, vă veți simți împliniți dacă vă înscrieți la un curs interesant. Cel mai bine e să vă apucați de treabă înaintea Lunii pline din 16.

BANI: Nu e exclus să dați lovitura fă­ră să trebuiască să depuneți vreun efort deosebit. Conjuncția Jupiter-Neptun, însoțită și de energia patroanei banilor Venus (din 6) și a întreprinzătorului Marte (din 16) vă sunt de mare folos.

CARIERĂ: Se prea poate să vă fi să­tu­rat de sucelile șefilor și să doriți să îi puneți la punct. Dar conflictul nu e o soluție. E mai bi­­ne să procedați cu răb­dare, căci răspunsul pe ter­men lung se va ivi de-abia du­pă eclipsa din 30.

DRAGOSTE: Petreceți cât mai mult timp cu partenerul, până pe 6, pentru a consolida echi­librul emo­țio­nal al cuplului. Mai înco­lo pot apă­rea tensiuni.

SĂNĂTATE: Pe 1 ar trebui să evitați energizantele, să nu vă treziți cu dureri de cap. Pe 16, rinichii ar avea nevoie de un impuls.

FECIOARĂ

Oportunitate pentru asocieri

Multă lume vine spre dvs. în această perioadă și vă re­vi­ne dificila sarcină de-a decide cu ci­ne să vă asociați. Asta deoarece mulți dintre cei care vă abordează vin cu propuneri tentante. Cu alții, asocierea ar fi de interes pentru dvs., deoarece sunt personaje care se bucură de prestigiu. Important este să cântăriți bine înainte de-a alege și să rămâneți constanți, odată ce v-ați angajat. Dacă doriți să plecați într-o călătorie mai lungă, e bine să porniți după 10. Probabil veți întâlni per­soane de la care veți avea ce învăța și care v-ar putea îmbogăți perspec­tiva asupra vieții.

BANI: Ideea care apa­re după Luna nouă din 1 se poate fructifica les­ne până la Luna plină din 16.

CARIERĂ: La locul de muncă domnește o atmosferă plă­cută, dar se face și treabă bună, până pe 6. Ulterior, mai ales până pe 15, aveți    pornirea de-a fi prea exigenți.

DRAGOSTE: Aceia care sunt si­guri pe sentimentele lor și locuiesc deja împreună cu persoana iubită s-ar putea simți pregătiți pentru un mariaj. Luna plină din 16 ar fi o zi ideală, deși mai toată luna e una favorabilă.

SĂNĂTATE: Afecțiuni mai vechi care se amelioraseră în ultima vre­me pot îmbrăca iar forme acute, mai ales între 6 și 15. E vorba de afec­ți­uni osoa­se, dermatologice sau dentare.

BALANȚĂ

Muncă excelentă în echipă

Pregătiți-vă pentru a vă pune în valoare pe 16, când Luna plină va străluci în semnul dvs. Nu trebuie să fie vorba despre ceva măreț, dar, de exemplu, s-ar putea să vă gândiți la o schimbare de imagine, un nou stil vestimentar… Pe 16 nu trebuie sub nicio formă să stați acasă, ci să vă lăsați văzuți în no­ua ipostază. Dar poate fi vorba și despre un de­mers interior, cum ar fi să vă schimbați compor­tamentul în relații, să fiți mai detașați, de exemplu. În ultimele zile ale lunii, înainte de eclipsa din 30 și intrarea în retrogradație a lui Pluton în Capricorn, nu e bine să aduceți vorba despre vechi și dureroase probleme de familie.

BANI: Printre subiectele sensibile se poate număra și o situație legată de o moștenire comună, pe care fa­milia nu prea se pricepe s-o gestioneze. Și nici nu e momentul acum.

CARIERĂ: Lucrați excelent în echipă, iar pro­iec­tele în care vă implicați se pot dezvolta mai bine decât v-ați fi putut imagina. Pe măsură ce apar suc­cesele, veți fi tentați să vă extindeți.

DRAGOSTE: Multe Balanțe se găsesc sub un ade­vărat asediu, din 1 încoace, din partea cuiva care dorește neapărat să le cucerească. Dacă per­so­najul vă place, e bine să faceți următorul pas, chiar înainte de Luna plină din 16.

SĂNĂTATE: Dispuneți de energie de bună ca­litate, însă țineți seama de faptul că reacționați mai intens la toxine ca de obicei, iar apetitul este crescut.

SCORPION

Lider îndrăzneț

S-ar putea să nu fiți conștienți de asta, dar de o vreme încoace ați adunat o serie de ne­mulțumiri, mai ales în privința felului în care sun­teți tratați în cercurile sociale pe care le frec­ventați. Iar pentru că Pluton, unul dintre stăpânii dvs., face cele-ntoarsă pe cer taman în ziua eclipsei de Soare din 30, n-ar fi deloc de mirare să răbufniți și ni­meni să nu înțeleagă de unde vi se trag aceste ma­nifestări. E de preferat s-o luați din timp, să în­cepeți să semnalizați prietenilor ce nu e în ordine, după dvs., cu felul în care vă tratează.

BANI: În cazul în care v-ați verificat de-a lungul timpului și știți să aplicați riscul calculat, e o perioadă potrivită pentru a vă pune la încercare norocul.

CARIERĂ: Inițiativa luată imediat după Luna nouă din Berbec, de pe 1, vă poate asi­gura o imagine de lider îndrăzneț în ochii echipei dvs. Succesul, care poate veni în preajma Lunii pline din 16, vă poate atrage însă și invidii.

DRAGOSTE: În timp ce perechile consacrate pot avea probleme în urma eclipsei din 30, cele în curs de formare trec printr-o perioadă de vis. Porniți în­să de la premiza că nu există ființă umană perfectă.

SĂNĂTATE: Vă prinde bine energia puternică adusă de Luna nouă pe 1, dar pe 16 e nevoie să vă hidratați și să vă menajați căile respiratorii.

SĂGETĂTOR

Fericire în familie

Atât de plăcute pot să fie interacțiunile dvs. cu cei din familie, precum și preocupările, fie ele și simple, legate de casă și gospodărie, încât mulți dintre dvs. se întreabă de ce au petrecut atâta vre­me pe coclauri. Redescoperirea legăturilor fa­mi­liale e ca și când vă reconectați conștient la ră­dăcini. Astfel beneficiați de seva unică cu care este alimentată fiecare ființă umană, din rezer­vorul său genealogic. Dintr-o perspectivă mai practică, e un moment propice să achiziționați o locuință sau un teren. Dacă doriți, puteți face și o investiție comună, incluzând rude prin alianță.

BANI: Lucrurile au mers destul de bine la capitolul acesta, mulți beneficiind de situații favorabile. Dar pentru că Pluton intră în mișcare retrogradă în Capricorn pe 30, odată cu eclipsa de Soare, fiți pregătiți să luați anumite lucruri din urmă.

CARIERĂ: Cel mai bine comunicați cu colegii dvs. în intervalul 12-29, dar în privința chestiu­nilor punctuale. Asupra celor de fond va trebui probabil să reveniți după eclipsa parțială de Soare din Taur din 30.

DRAGOSTE: Luna nouă din Berbec se petrece pe 1 aprilie, iar dacă destinul vă aduce în cale o făptură seducătoare acum, să știți că nu e o pă­căleală. O puteți prezenta prietenilor în preajma datei de 16.

SĂNĂTATE: Mobilitatea crește între 13 și 29. Pe 30, gâtul e vulnerabil.

CAPRICORN

Resentimente manifeste

Vă vine foarte greu să dați uitării ofensele care vi s-au adus. De obicei, vă as­cundeți re­sentimentele, însă când Pluton, stăpânul subconști­entului, intră în mișcare retrogradă în semnul dvs. exact în ziua în care se petrece eclipsa de Soare din 30, e greu să vă abțineți. Chiar dacă în­cercați să vă ascundeți nemulțumirile, ele pot iz­bucni, mai ales față de cei care v-au su­părat în mod repetat. Cel mai radical vor fi taxați cei care au adus un prejudiciu prestigiului dvs.

BANI: E bine să urmați modelul pe care l-ați per­petuat până pe 6, deși va fi greu. Între 6 și 15, Marte vă va da ghes către acțiuni impulsive, mai apoi Saturn vă va pune să strângeți cureaua.

CARIERĂ: Luna plină din Balanță din 16 poate coincide cu un succes profesional de natură să îi impresioneze pe șefii dvs. Și relațiile personale cu ei se îmbunătățesc.

DRAGOSTE: Sunteți într-un proces de tatonare cu cineva sau mai mulți între 12 și 29. Veți vedea însă lucrurile cu totul altfel după eclipsa de Soare de la finele acestei luni. Pentru că și Pluton în semnul dvs. își schimbă direcția în aceeași zi, puteți să vă îndreptați către o tipologie nouă.

SĂNĂTATE: Către finele lunii, puteți fi predispuși către infecții reumatismale sau la nivelul sistemului urogenital.

VĂRSĂTOR

Iritabilitate

Prietenoasa conjuncție Venus-Marte în sem­nul dvs. se desface în 6, când Venus vă pă­ră­sește, lăsându-vă în compania micului malefic Marte și a marelui malefic Saturn. Nu e așa de rău cum sună, pentru că Saturn este unul dintre stăpâ­nii semnului dvs., deci nu vă va oropsi. Cu Marte e însă altă treabă, el guvernează nevoia de afirmare și nu în mod pașnic. Sunteți predispuși, între 6 și 15, să săriți în sus de îndată ce nu vă convine ceva.   

BANI: Nu prea s-a auzit de oameni care să se plân­gă că au prea mulți bani. Nici dvs. nu o veți face, dacă veți reuși să fructificați șansele finan­cia­re care vă vin în întâmpinare. Nu vă risipiți însă în prea multe proiecte.

CARIERĂ: Inamicii dvs. ascunși stau la pândă de o vreme, fără a vă putea face mare lucru. Însă după intrarea în mișcare retrogradă a lui Pluton din 30, concomitent cu eclipsa de Soare din Taur, vechi urzeli pot începe să dea roade.

DRAGOSTE: Cele mai importante lucruri se întâmplă la capitolul dragoste familială, care poate fi întărită de buna comunicare, între 12 și 29. De abia din 30 vi se deschide pofta de a flirta, iar Mercur vă ajută.

SĂNĂTATE: Cei care au predispoziții către in­fecții urinare sau osoase pot fi afectați pe final de lună.

PEȘTI

Câștigătorii lunii

Sunteți obiectul invidiei tuturor celorlalte 11 semne zodiacale. Cum altfel, când îi găz­duiți pe ambii benefici, Jupiter și Venus (din 6), pe energicul Marte (din 16) și pe visătorul și am­biguul Neptun. De dvs. depinde cum direc­ționați aceste energii. Folosindu-le corect, veți putea acționa ca un magnet asupra celor din jur, atrăgând mai ales persoane nobile și binevoitoare. Dacă le dirijați însă exclusiv în scopuri egoiste, încercând să profitați de pe urma altora, riscați să pierdeți în final mai mult decât ați câștigat. Câști­gurile în imagine și în prestigiu se pot menține chiar 13 ani.

BANI: Vă poate veni o idee interesantă și nu greu de fructificat de pe 1, odată cu Luna nouă în Ber­bec. Ea poate fi pusă în practică cu succes și să aducă deja primele roade înainte de Luna plină din Balanță din 16.

CARIERĂ: E important să nu vă culcați pe lauri, căci după data de 6 cei care vă lucrează pe la spate pot să-și întețească eforturile de a vă submina.

DRAGOSTE: Sunteți mai seducători ca oricând, dar este foarte probabil să aveți atâta succes, încât să vă vină greu să vă opriți asupra unei persoane anume. E atât de bine să primești atenție, încât ar fi o cruzime să alegeți.

SĂNĂTATE: Începând din 6, somnul vă poate deveni agitat și neodihnitor. Până pe 15 puteți suferi de migrene.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian