Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

„Oameni din toată țara ne-au ajutat la renovarea bisericii” (Scrisoarea: „Sătenii din Calbor vor să-și salveze biserica”, F. AS nr. 1475)

Hristos a înviat!

Sunt Părintele Florin Popa, de la Parohia Cal­bor, Brașov. În primul rând, revin la dvs. să vă mul­țumesc pentru că anul trecut mi-ați onorat ce­rerea. Drept urmare, am reușit să facem lucrările pe care le-am avut programate pentru anul trecut. Am avut nădejde în Dum­nezeu că vom reuși, deși greu­tățile erau mari. Având spri­jinul dvs., au aflat mai multe persoane despre ac­tivi­ta­tea noastră și, astfel, ne-au ajutat, contribuind la re­novarea bisericii. De ase­me­nea, mulțumesc Fun­dației „Formula AS”, care ne-a aju­tat cu o sumă de bani în valoare de 2500 lei. În total, anul trecut am reușit să refacem acope­ri­șul bisericii, care a costat 76.000 lei, și să înlo­cu­im fe­restrele, care au costat 32.000 lei.

Pentru anul acesta, ne-am propus să refacem fa­țada bisericii și să realizăm sistemul de drenaj exte­rior. Drenajul ne costă 61.467 lei, iar fațada 121.827 lei. Lucrările sunt foarte costisitoare, ți­nând cont că prețul materialelor de construcție s-a mărit foarte mult în ultima perioadă. Sunt convins însă că Dumnezeu, și în anul acesta, ne va ajuta și ne va trimite sponsori și binefăcători, ca să ducem la bun sfârșit lucrările, dar cel mai important lucru este să avem încredere și nădejde în Dumnezeu că vom reuși.

Menționez că oamenii din sat contribuie și ei, lunar, cu 100 de lei pe număr de casă, dar veni­tu­ri­le acestea ne ajung doar pentru un sfert din lu­crări. Am fost plăcut surprinși cum oa­meni din toată țara au trimis ajutor finan­ciar pentru renovare. Oameni care nu au legătură cu satul, dar care s-au arătat mi­los­tivi. La rândul nostru, cei din ad­ministrația paro­hiei, am anunțat permanent co­mu­nitatea despre toa­te donațiile și sponsorizările pri­mite. Lucrările realizate anul tre­cut ne dau spe­ranța că se poate face orice atunci când Dumnezeu voiește. Am făcut și un cerc de ru­găciune în sat, ru­gându-ne lui Dum­ne­zeu să pu­tem sfârși lucrările noastre, dar și pentru do­natorii bisericii.

În 27 februarie 2022, a fost prezent în biserica noastră IPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardea­lului. A binecuvântat lucrările realizate, și ne-a în­curajat ca până la toamna viitoare să terminăm de renovat biserica și să ne pregătim de sfințire.

În încheiere, vă mulțumim tuturor încă o dată pentru generozitatea pe care ați dovedit-o. Nădejdea noastră este să nu ne uitați nici de acum înainte, pe cât vă va îngădui Dum­ne­zeu. Orice ban oferit cu drag, Dumnezeu îl rân­duiește acolo unde este ne­vo­ie de el. De aceea, fac apel la dvs. ca, împreună, să reconstruim această sfântă biserică, iar Mân­tui­torul nostru Iisus Hristos să dăruiască sănătate tu­turor celor care vor ajuta! Dumnezeu să vă dăruias­că sănătate şi să vă binecuvânteze!

Aceștia sunt donatorii: Maria Z. – 200 lei, Elena Virginia A. – 800 lei, Codrina M. – 100 lei, Nelu M. – 500 lei, Aurel S. – 2000 lei, Silviu Ni­colae N. – 400 lei, Alexandru Roland B. – 500 lei, Marieta S. – 100 lei, Dorin L. O.F. – 100 lei, Ana D. – 100 lei, Florin Mihai M. – 200 lei, Dalia D. – 500 lei, Florin Se­bastian E. – 100 lei, Didona N. – 700 lei, Fun­dația „Formula AS” – 2500 lei, Ioa­na Cătălina M. – 100 lei, Elena C. – 200 lei, Lucia C. – 450 lei, Nechifor T. – 250 lei, Alexandru Vasile A. – 100 lei, Maria L. – 7500 lei, MFM829 – 200 lei, Hris­­tina Elena G. – 200 lei, Maria Angela D. P. – 200 lei, Cornelia T. – 12500 lei, Tamara C. – 500 lei, Va­lentina N. – 200 lei, Ioan Crăciun A. – 100 lei, Ion D. – 300 lei, Me­lania Adelaida G. – 50 lei, Ecaterina G. – 500 lei, Stela G. – 1000 lei, Claudia Mihaela P. – 800 lei.

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CALBOR, IBAN cont: RO75RNCB0472140237340001, în RON, Banca Comercială Română, Cod SWIFT: RNCBROBU

Preot FLORIN POPA, tel. 0766/28.84.18

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian