Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Leacuri de vară: Varicele și hemoroizii

– Dospesc, când vine căldura, și ne chinuie îngrozitor –

Temperaturile ridicate ale verii agra­vea­ză bo­lile vasculare care, adesea, se pot trans­forma în chin. Chiar și persoanele sănătoase e bine să apeleze în mod preventiv la câteva metode simple, menite să păstreze circu­lația sângelui la para­metri normali. Paza bună trece primejdia rea.

Trei flori

Foto: Shutterstock – 2

Se macină în piuă (sau cu râșnița electrică) urmă­toarele ierburi medicinale: frunze de Pelin, Urzică vie mică și flori de Coada-șoricelului. Se amestecă în părți egale pulberile celor trei plan­te și se pun într-un borcan care se păstrează în­chis erme­tic. Se ia de 3 ori pe zi câte o linguriță din acest ames­tec, pe stomacul gol. Amestecul de plante se ține puțin sub limbă, după care se înghite cu apă sau, mai bine, cu iaurt proas­păt. Tratamentul durează mini­mum 4 săp­tă­mâni și are efecte antiinflama­toare și tonice asupra ve­nelor, oprește sângerările, în cazul he­mo­roizilor, oprește evoluția varicelor. Are un foarte bun efect de reglare a tranzitului intestinal – un ele­ment ex­trem de impor­tant în această categorie de afec­­țiuni, care cel mai adesea apar și se agra­vează pe fondul consti­pației.

Apa cu lămâie

Se iau 1-2 lămâi cu tot cu coajă, se spală foar­te bine, după care se taie în felii cât mai fine, care se pun într-un litru de apă plată sau de izvor. Se lasă să macereze vreme de 3-4 ore la temperatura camerei, du­pă care lichidul obținut se combină cu un pic de miere și se consumă pe parcursul unei zile. Dacă este foar­te cald afară, este bine ca în sticla în care puneți acest preparat să adău­gați și câteva cu­buri de gheață.

Consumată pe timpul verii, apa cu lămâie este de un imens ajutor în tratarea bolilor venelor, flavonoi­dele (acele substanțe care dau gustul amar cojii de lă­mâie) pe care le conține din bel­șug având efecte tonice vasculare și antiinflama­toare foarte puternice, preve­nind formarea sau stopând evoluția varicelor și hemo­roizilor. De ase­menea, apa cu lămâie ajută la reglarea greu­tății corporale, demers care este de un real folos în aceste afecțiuni. Foarte eficient în acest sens este și următorul preparat:

Tinctura de fructe de soc

Cunoscută ca remediu de prim ordin în cura de slăbire, această tinctură este un laxativ blând și pu­ternic totodată, folosit cu suc­ces în cure de lungă durată. Este uti­lă mai ales în cazul persoa­nelor su­pra­ponderale, obeze, la care apar cel mai frecvent dila­tările pato­lo­gice ale venelor ce produc vari­cele și he­mo­roizii. Tinc­tura din fructe de soc este reco­man­dată și ca to­nic vascular, antocia­nii (sub­stanțele care dau cu­loa­­rea neagră boabelor) pe care îi con­ține aju­tând la menținerea tonu­sului și elas­­ti­cității venelor. De re­gulă, se administrează câte o lin­gură, dimineața și seara, în cure de mini­mum patru săptămâni. Trata­men­­tul este foarte eficient dacă se asociază cu un regim ali­mentar cu foarte multe legu­me și fructe de sezon, despre care vom vorbi în conti­nuare.

Mișcarea și poziția corpului

O oră și jumătate de mers pe jos în pas alert, în fiecare zi, reduce cu aproape 70% riscul apariției sau agravării hemoroizilor – arată un studiu finlandez. Același studiu arată că peste 80% din persoanele care fac varice au o muncă sedentară, care pre­su­pune statul în­de­lungat în picioare sau pe scaun, la birou. Concluzia se im­pune de la sine: dacă vreți să vă feriți de aceste probleme ale venelor sau dacă doriți ca ele să nu se agra­veze, faceți mișcare în fiecare zi, mai ales acum, când natura este mai fru­moasă ca oricând. Fie că mer­gem la ser­viciu, la cum­părături sau la plim­bare, pu­tem să ne rezervăm o porție consistentă de mers pe jos în fiecare zi. Mersul pe jos, la fel ca și alergările ușoa­re și ascensiunile mon­tane, activează circulația san­gui­nă pe ansam­blu, îm­pie­dică apariția stazelor venoase, ajută la păs­tra­rea tonu­sului vaselor de sânge.

La fel de importantă ca și mișcarea este poziția cor­pului în momentele de relaxare. În poziția culcat pe spate, cu bazinul și picioarele spriji­nite de o pernă sau de pe­rete, așa încât să fie mai ridicate decât trunchiul, sângele venos circulă mult mai bine, evi­tându-se în acest fel stazele care con­duc la formarea varicelor și hemoroizilor. Mai ales în zilele căl­duroase, când predis­pozi­ția spre agravarea acestor boli este cea mai mare, re­la­xați-vă minimum 20 de minute în acest fel. O me­todă și mai eficientă este „Lumâ­narea”, poziția cor­pu­lui învățată în școală în timpul orelor de sport, care este un mijloc foarte rapid de punere în mișcare a sân­gelui stagnant din dila­tările venoase.

Jeturile cu apă rece

Părintele medicinii natu­ris­te, Sebastien Kneipp, reco­mandă per­soanelor pre­dis­­puse la varice sau care deja se confruntă cu această afecțiune să facă de 2-3 ori pe zi dușuri reci, cu o durată de 30-60 de secunde pe fiecare picior în parte. Jetul de apă rece va fi plimbat de la ge­nunchi în jos, înspre glezne, și înapoi, mai întâi pe piciorul stâng și apoi pe piciorul drept. Dacă și zona supe­rioară a pi­cioa­relor este afectată de varice, atunci dușul va fi ex­tins înspre coapse și fese. Un tratament hidro-terapeutic de acest gen se face vreme de minimum 30 de zile la rând, fiind recomandat mai ales în timpul sezonului cald.

O procedură de aseme­nea foar­te eficientă contra varicelor este mersul prin apă până la ge­nunchi, care se face vreme de 10-15 mi­nute pe zi în apa mării, a râurilor de munte sau a lacu­rilor. Apa care intră în contact cu gambele în acest fel va face un masaj blând și deosebit de efi­cient, care va pune sângele în mișcare, eliminând stazele ve­noase.

Pentru prevenirea for­mării hemoroizilor și pen­tru prevenirea inflamării lor în zilele caniculare sunt foar­te utile dușurile scurte, de 60 de secunde ma­xi­mum, făcute pe zona anală. De regulă, se fac două asemenea dușuri pe zi, di­mineața și după-amiaza. Atunci când hemoroizii sunt însă in­flamați, se fac dușuri cât mai calde, care să dilate vasele de sânge și să activeze circulația, permițând aplica­rea unor supozitoare sau unguente antiin­fla­ma­toare.

Cataplasma cu varză

Este o aplicație pe cât de simplă, pe atât de eficientă în combaterea varicelor. Se iau două-trei frunze de varză și se zdrobesc cât mai bine pe o planșetă de lemn cu aju­to­rul unui sucitor. Frun­zele proaspăt zdrobite se pun pe locul afec­tat, deasupra se pune un nailon și se prin­de cu leucoplast pentru fi­xare (nu se leagă, deoa­rece bandajul ar opri cir­cu­lația sanguină). Cata­plas­ma se ține 3-4 ore, după care se lasă pielea să se usuce vreme de 30 de minute. Acest tratament se face zilnic, vreme de minimum trei săptămâni. Varza folosită extern are efecte antiinfla­matoare, mărește tonusul vaselor de sân­ge, determină va­ri­cele să-și reducă volumul și chiar să se resoar­bă, fiind foarte eficientă și în ca­zurile de trom­boflebită.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian