Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Bogdan Munteanu, „Stai jos sau cazi”, Editura Ne­mi­ra, colecția „n’autor”, 144 pag.

În vremurile astea, unele ocu­pații de dinainte își pierd sensul. Mi se pare aiurea să citesc și să vă îndemn să citiți literatură, când războiul întrece orice închi­puire în grozăvia lui insupor­ta­bilă. Și totuși altceva nu știu să fac pentru a nu mă lăsa copleșită de revoltă, milă și frică de lumea în care vor trăi copiii și nepoții noștri. Sunt terorizată de ade­vă­rul că lecțiile istoriei se do­ve­desc încă o dată inu­tile, ba chiar îl inspiră în cruzime pe Putin. Sunt stupe­fiată de faptul că și la noi există putiniști, ca­re-i sus­țin min­ciunile și bruta­li­tatea. Pe unii îi cu­nosc, păruseră normali și nu pot deloc să pricep ce-i în mintea lor, câtă ne­ruși­na­re cinică za­ce acolo dacă se lasă plă­tiți de criminali. Ceea ce te mai abstrage, deși nu total, din valurile zilnice de pesi­mism, ar putea fi totuși lectura. Deci să-mi văd de treabă și să vă recomand o carte nouă. În urmă cu șase ani vă atrăgeam atenția asu­pra unui tânăr scriitor timișorean, Bogdan Munteanu, al cărui vo­lum de proză scurtă „Ai uitat să râzi” se deosebea de ce­le ale congenerilor printr-o sim­plitate fără urmă de prefa­bri­cate și orna­men­te lite­ra­tu­ri­zante și printr-un gen aparte de umor, ca­re atrăgea simpatie pentru au­tor și empatie cu perso­najele. De aceea numele lui Bog­dan Munteanu s-a păstrat în memoria mea îmbâc­sită de nu­me și titluri, ca un fișier de bi­blio­te­că. Acum l-am regăsit pe coperta acestui scurt roman și mi s-a reconfirmat buna impre­sie. „Stai jos sau cazi” e scris cu aceeași for­ță de seducție a fires­cului și simplității (fără sim­plism), în pro­poziții scurte, gru­pate în sec­vențe și dialoguri con­cise, ușor de asimilat. Ori­gi­nalitatea stilului (acum sunt la mo­dă fraze kilo­me­trice, în care te pierzi) nu-i nimic pe lângă uni­ci­ta­tea subiectului: te­ma romanului fără intrigă e o boală misterioasă și spec­taculoasă în ma­nifestări, epi­lep­sia. Personajul na­ra­tor, Ciprian, su­feră din copilă­rie de crize convulsive în care își pierde brusc conștiența și din care revine fără să-și amintească ce i s-a întâmplat. Ajuns la 40 de ani, pe parcursul cărora a încercat să se acomodeze cu anomalia ce vine pe neașteptate și-l bagă în beznă, el își povestește episoade din copilăria, adolescența și stu­denția golănoasă, din viața de adult IT-ist la o companie – o exis­tență cu boala inclusă în ea. Po­vestită fără lamentații și vic­timizări, fiindcă naratorul se poa­te detașa prin umor de dimen­siu­nea intimă reactivă la efectul crizelor asupra sa și asupra celor din jur. Cum epilepsia e incura­bi­lă, sfatul ce i se tot repetă e că atunci când apar semne că se apro­pie criza, să se așeze ca să nu cadă fulgerat din pi­cioa­re și să se rănească. (Asta îmi aduce aminte de un proverb oriental: „mai bine să dormi pe jos, că nu ai de unde să cazi”). Dacă, în copilărie, mama lui ținea ascuns diagnosticul pe care îl percepea ca pe un stigmat social, Cipri cel vertical nu lasă boala să-l dizloce din nor­ma­li­tatea vârstelor și relațiilor. E drept că e înconjurat de oameni buni, care-l iubesc, îi duc grija (bunicii, mama, tatăl vitreg, iubita, prie­teni, colegi, vecini). În lumea ro­manului nu există răutate, cru­zime, resentimente, ci doar accep­ta­re a ceea ce i-a fost dat, cu o automedicație ce are ca principiu activ hazul. Energia comuni­ca­tivă a textului vine din ritmul propozițiilor simple ce dau pulsul vieții lui Cipri în așa fel încât îți induce o cunoaștere emoțională a lumii lui. Nu e nimic strident, nevrotic, disperat în scrisul lui Bogdan Munteanu. Dimpotrivă, totul e limpede și tranzitiv, dar, cum spunea un poet, „te arde ca gheața”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian