Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un paradis românesc în UNESCO: Geoparcul „Ținutul Buzăului”

Cel dintâi geoparc din România, devenit o arie pro­tejată de UNESCO, încă din anul 2005, a fost Geo­­parcul Dinozaurilor din Hațeg. Aflat sub egida Universității București, monumentul este o arie na­turală despre care revista noastră a publicat mai multe articole. Cu mare bucurie aflăm că un al doi­lea geo­parc românesc a fost inclus, în 13 aprilie re­cent, în patrimoniul Organizației internaționale pen­tru pro­tejarea monumentelor: Geoparcul „Ținutul Buzău­lui”. Aflat, de asemenea, sub egida Univer­sității Bucu­­rești și a Consiliului Județean Buzău, acest ținut fa­bulos, care aparține administrativ de 18 co­mune, este implementat și coordonat de un grup de lucru numit „Geo-Team”. Iată comunele incluse în acest tezaur natural: Berca, Scorțoasa, Pârscov, Co­zieni, Pănătău, Colți, Bozioru, Brăești, Odăile, Că­nești, Chiliile, Lo­pătari, Mînzălești, Bisoca, Valea Salciei, Sărulești, Vintilă Vodă și Beceni. Validarea confirmă că este vor­ba despre un teritoriu cu ade­vărat special, care de­ține valori naturale și culturale de importanță globală. Confirmarea îi aparține Biro­ului Executiv al UNESCO de la Paris, care va avea un rol important pentru dezvoltarea regiunii întinse pe 1036 kilometri pă­trați. Adevărat paradis, natu­ral, cultural și al tradiției popu­lare, Ținutul Buzăului cuprinde tezaure cu ade­vărat unice: vulcanii no­roioși, domurile de sare, focu­rile vii, trovanții de la Ulmet, chiliile rupestre și chihlimbarul roșu de la Colți. Preluând experien­ța altor țări, a fost în­ființată Asociația „Ținutul Buzău­lui”, condusă de Răzvan Gabriel Popa, cel care a depus la UNESCO dosarul, dar a și oferit specia­liștilor străini datele de verificare a valorilor geopar­cu­lui. Experții trimiși de la Paris au fost uluiți de fru­musețea sălbatică a pri­veliștilor și de caracterul de unicat al zonei, raportul lor fiind convingător pentru luarea rapidă a unei decizii. „Hotărârea extraordinară a UNESCO îi impresionează pe toți românii, dar mai ales pe cei 43.000 de locuitori din comunele mențio­nate. Tezau­rele intrate în patrimoniul universal vor ge­nera schim­bări majore de acum înainte, începând cu investițiile atât de necesare”. La rândul lui, directorul Asociației Ținutul Buzăului, Răzvan Gabriel Popa, are în vedere „o sărbătoare locală”, deoarece eveni­men­tul anunțat de specialiștii din Paris „amintește de cei 16 ani în care buzoienii au muncit pentru forma­rea și consolidarea ideii de geoparc”. „Dacă vrei, poți”. Câte alte locuri minunate din România așteaptă ase­menea militanți! În ce ne privește, ca buni cunos­cători ai zonei montane a Buzăului, pe care am stră­bătut-o, adeseori, ca reporteri, vă îndemnăm să mer­geți cât mai degrabă într-acolo, dacă vreți să vedeți cum arată în realitate un paradis.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian